Karta Polaka na cały świat

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo konsularne, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Teraz zajmie się nim Senat. 

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo konsularne?

Propozycja rządowa zakłada rozszerzenie ustawy o Karcie Polaka na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.

Porady prawne

Doświadczenia 10 lat stosowania ustawy o Karcie Polaka wskazują, że stała się ona ważnym instrumentem pomagającym Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z Macierzą i narodowym dziedzictwem kulturowym. Karta Polaka przyczynia się także do pielęgnowania języka polskiego oraz ułatwia kultywowanie polskich tradycji i osiedlanie się w naszym kraju osób polskiego pochodzenia.

Projekt przewiduje również zmianę nazwy dotychczasowej Rady do Spraw Polaków na Wschodzie na Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie.

Kiedy zmiany miałyby wejść w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne