18.2.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kiedy przekształcenie OFE w IKE?

Twoje pieniądze – Twój wybór. Sejm przyjął ustawę o przekształceniu OFE w IKE

Bezpieczne i efektywne oszczędzanie na emeryturę na nowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub przeniesienie środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – taki wybór będą mieli oszczędzający w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE, która pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w OFE. Chodzi o 154 mld zł.

W ustawie zapisano wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. W OFE pieniądze były publiczne – przesądził o tym, w orzeczeniu z 2015 r., Trybunał Konstytucyjny, utwierdzając ówczesny rząd w decyzji po przesunięciu do ZUS połowy środków zebranych przez obywateli w OFE. W IKE pieniądze będą prywatne, z ustawową gwarancją własności.

Porady prawne

Opcją domyślną będzie przejście z OFE na IKE. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania deklaracji przez oszczędzających. Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych, które trafią do ZUS, będą podlegały dziedziczeniu.

- "Oddajemy Polakom pieniądze i gwarantujemy, że do nich należą" – mówiła po przyjęciu ustawy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – "To mają być środki odkładane przez ludzi na emeryturę, a nie zasób, do którego rządzący mogą sięgać gdy uznają, że jest taka potrzeba. IKE to bardziej korzystne rozwiązanie dla oszczędzających, dlatego w ustawie wskazaliśmy je jako opcję domyślną. Szczególnie atrakcyjne jest dla młodych osób, które do emerytury mają wiele lat. Bo w dłuższej perspektywie IKE dadzą im więcej pieniędzy. IKE, a właściwie instytucje je prowadzące będą podlegały nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez oszczędzającego pieniądze będą inwestowane w coraz bardziej bezpieczne instrumenty finansowe, tak by przyszłego emeryta nie dotknęła żadna strata" – dodała.

Dwa miesiące na wybór

Uczestnik OFE będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w pierwszym filarze systemu emerytalnego. Czas na złożenie deklaracji, której wzór określi rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to 2 miesiące: od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. Automatycznie do ZUS zostaną przekazane pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których, z uwagi na tzw. "suwak" (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS. Tak więc w ich przypadku, na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty.

Od kiedy zmiany?

Zmiana wejdzie w życie od 1 czerwca 2020 r.

- "Mamy bardzo dobrą informację: 27 listopada tego roku wszystkie środki zgromadzone na OFE staną się środkami prywatnymi Polaków. One będą na IKE lub w ZUS. Środki z IKE będzie można wypłacić nawet w całości, ale po osiągnięciu wieku emerytalnego" - mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wypłaty z IKE bez podatku

Środki zgromadzone w IKE będą mogły być wypłacone przez oszczędzającego lub spadkobierców w całości bądź w częściach bez dodatkowych opłat czy podatków. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), powstałe z przekształcenia OFE wniosą z tytułu przekształcenia opłatę odpowiadającą wartości 15 proc. aktywów netto OFE, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.) To stawka równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS.

Dzięki proponowanym w ustawie zmianom IKE staną się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę. Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wzmocnią finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie zwiększą oszczędności krajowe, pomogą budować kapitał dla rozwoju i poprawiać możliwości inwestycyjne państwa.

ZUS jako wybór a nie "suwak"

Istotą zmiany jest możliwość wyboru. Każdy może zdecydować czy pozostawić pieniądze na IKE, powstałe z przekształcenia OFE czy przelać je do ZUS. Jednym z głównych założeń reformy jest likwidacja tak zwanego "suwaka", który teraz pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE – na 10 lat przed emeryturą zaczyna stopniowo przekazywać je do ZUS.

Domyślny wybór IKE lub deklaracja wyboru ZUS to odpowiednio przekształcenie OFE w emerytalny filar kapitałowy lub wybór wyłącznie filaru opartego o waloryzowaną emeryturę z ZUS. Wybór ZUS oznacza rezygnację z oszczędzania na emeryturę w systemie kapitałowym. Zebrane od tej pory oszczędności emerytalne w całości gromadzone będą na koncie w ZUS. Kapitał jest tam ewidencjonowany indywidualnie dla każdego ubezpieczonego i jest waloryzowany ustalanymi przez rząd wskaźnikami.

Co zmienił parlament?

Do projektu ustawy przekazanej do parlamentu przez rząd, Sejm wniósł poprawki. W większości były to korekty techniczne np. doprecyzowujące czy redakcyjne. Jedną z istotniejszych zmian jest zmniejszenie limitów zaangażowania funduszy zarządzających IKE w akcje spółek giełdowych (z 80 do 75 proc. w 2020 r.) Wydłużono też czas dochodzenia do minimalnego limitu (60 proc.) do 2036 r (przed poprawką było to 70 proc. do 2032 r.). Zmniejszenie limitów zaangażowania ma na celu stabilizację na rynku akcji. Chodzi o to, żeby SFIO, które będą zarządzać nowymi IKE, nie były zmuszone dokupować "na siłę" akcji, by zrealizować narzucony ustawą limit, tylko po to, by potem je odsprzedać. Posłowie zmniejszyli też limit dodatkowych kapitałów własnych, które fundusze muszą utrzymywać jako zabezpieczenie zarządzanymi środkami. Pierwotnie był to 1 proc. aktywów, natomiast po poprawce - 0,75 proc. Te zmiany wynikają z aktualnego zaangażowania OFE w aktywa i dotyczą zarządzania aktywami przez SFIO powstałe z przekształcenia OFE. Teraz ustawą zajmie się Senat, ma na to 30 dni.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będzie wybór IKE lub ZUS

Będzie wybór IKE lub ZUS

Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku uczestnicy Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE na nowe Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub przeniesieniem środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Po wejściu w życie ustawy będzie można złożyć deklarację wyboru ZUS. Wybór IKE nie wymaga żadnych (...)

Środki z OFE trafią do IKE lub ZUS

Środki z OFE trafią do IKE lub ZUS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 (...)

Projekt przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Projekt przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. ##baner## Jakie najważniejsze rozwiązania przewiduje rządowy projekt? Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zostaną przekształcone (...)

OFE w IKE – pozytywna decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów

OFE w IKE – pozytywna decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów

Przekształcenie OFE w IKE gotowe do rozpatrzenia przez rząd. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne otrzymał pozytywną rekomendację Stałego Komitetu Rady Ministrów. Projekt daje wybór dla oszczędzających w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) pomiędzy (...)

Harmonogram przekształcenia OFE w IKE

Harmonogram przekształcenia OFE w IKE

Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 mld zł. Znamy harmonogram zmian Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne został przyjęty przez Radę Ministrów 26 listopada 2019 roku, (...)

Przekształcenie OFE w IKE coraz bliżej

Przekształcenie OFE w IKE coraz bliżej

Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 mld zł. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne trafił właśnie do uzgodnień i konsultacji publicznych. Proponowane rozwiązanie (...)

Środki z OFE trafią na indywidualne konta emerytalne

Środki z OFE trafią na indywidualne konta emerytalne

Rząd proponuje, by uczestnicy OFE mieli wolny wybór pomiędzy prywatnymi Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi, a przekazaniem do ZUS. Środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach, bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r. Premier Mateusz Morawiecki: 100% środków z OFE trafi na indywidualne konta (...)

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Na czym polega ubezpieczenie emerytalne? Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę, zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.   Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 (...)

Ważne zmiany dla odkładających na emeryturę w IKZE

Ważne zmiany dla odkładających na emeryturę w IKZE

14 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. OFE, m.in. te, które mają zachęcić do oszczędzania na IKZE. Cała ustawa, która ma dać Polakom wybór, czy chcą odkładać na emeryturę tylko w ZUS, czy w ZUS i OFE, ma wejść w życie 1 lutego. Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach (...)

Czy będą niższe opłaty od składek wpłacanych do OFE?

Czy będą niższe opłaty od składek wpłacanych do OFE?

Czego dotyczy projekt?Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, przewiduje obniżenie od 1 stycznia 2009 r. opłaty od wpłacanych do OFE składek do wysokości nie przekraczającej 3,5% kwoty tych składek. Jakie jest uzasadnienie proponowanych zmian?Zdaniem wnioskodawców, (...)

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

PKPP Lewiatan uważa, że podjęcie prac nad zmianą przepisów regulujących zasady oszczędzania na IKE oraz PPE mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju III filara. Za szczególnie istotną uważamy propozycję zwiększenia rocznego limitu wpłat na IKE oraz uelastycznienia zasad zwrotu i wypłaty środków z IKE poprzez umożliwienie częściowego ich zwrotu i wypłaty w (...)

Zachęty do oszczędzania na przyszłą emeryturę...

Zachęty do oszczędzania na przyszłą emeryturę...

Jaki projekt przygotowal rząd? Na posiedzeniu 23 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Zajmuje się nim obecnie Sejm.  Nowe rozwiązania mają zachęcić Polaków do dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, czyli odkładania pieniędzy na Indywidualnych (...)

Małe zainteresowanie IKE

Małe zainteresowanie IKE

Od wejścia w życie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) do końca grudnia 2004 roku założono około 175,5 tys. kont, wynika z pierwszego sprawozdania o IKE - podało Ministerstwo Polityki Społecznej w przesłany PAP w poniedziałek komunikacie. MPS otrzymało od organów nadzoru pierwsze sprawozdania o indywidualnych kontach emerytalnych. Wynika z nich, że najwięcej - niemal dwie (...)

Konsultujemy projekt zmian w ustawie o IKE oraz o PPE

Konsultujemy projekt zmian w ustawie o IKE oraz o PPE

PKPP Lewiatan przekazuje do konsultacji projekt nowelizujący ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawę o pracowniczych programach emerytalnych. Projekt przewiduje:zwiększenie rocznego limitu wpłat na IKE, tak aby wynosił on trzykrotność średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, na dany rok;zmianę sposobu ustalania rocznego limitu wpłat na IKE poprzez możliwość (...)

Co z trzecim filarem?

Co z trzecim filarem?

Przez ostatni rok spadła liczba kont IKE w bankach i PZU Życie. To paradoks, bo gromadzonych na nich środków nie dotknęła giełdowa bessa. Z danych zebranych przez „Rz” od instytucji finansowych – w sumie 25 firm oferujących indywidualne konta emerytalne (IKE) – wynika, że ich aktywa wyniosły na koniec czerwca 1,88 mld zł. Były zatem jedynie nieznacznie – (...)

UOKiK upomina dom maklerski. Chodzi o prawa po śmierci

UOKiK upomina dom maklerski. Chodzi o prawa po śmierci

Sprzedaż zgromadzonych przez konsumenta aktywów nastąpi w niektórych sytuacjach według własnego uznania przedsiębiorcy - to postanowienie stosowane przez Dom Maklerski BDM w Bielsku-Białej. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że jest niedozwolone.W wyniku kontroli umów o indywidualne konta emerytalne (ike) Prezes UOKiK skierowała osiem pozwów do sądu o uznanie stosowanych (...)

IKE także dla nierezydentów

IKE także dla nierezydentów

Osoby pracujące poza granicami naszego kraju będą mogły założyć IKE i na nim oszczędzać (...) Po zmianach wynikających z projektu nowelizacji tej ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej takie prawo będzie miała osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. (...)  Skorzystają na nim natomiast Polacy, którzy wyemigrowali do pracy. Rzeczpospolita 28.04.2009 (...)

Jak zachęcić do oszczędzania na emeryturę?

Jak zachęcić do oszczędzania na emeryturę?

Jest pomysł na zachętę do odkładania na emeryturę. Będzie i ulga w podatku. Jeśli uda się zebrać 100 tys. podpisów, a Sejm powie tak. (...) Tylko 1,1 tys. firm prowadzi dla pracowników program emerytalny. Jeszcze mniej inicjatywy wykazują sami zainteresowani. Z 15,2 mln pracujących tylko 886,5 tys. osób założyło indywidualne konto emerytalne (IKE). (...) Posłowie są ostrożni. Puls (...)

Porażka III filaru

Porażka III filaru

Zaledwie półtora tysiąca złotych mamy średnio na swoich Indywidualnych Kontach Emerytalnych, na których oszczędzamy w tzw. III filarze. Polacy, zamiast dokładać tam pieniędzy, masowo je wycofują. Bo lokaty są kiepsko oprocentowane, a los przyszłych emerytów niepewny. (...) Bo IKE są nisko oprocentowane. Gdybyśmy te same pieniądze odkładali na lokacie czy inwestowali np. w akcje, zarobilibyśmy (...)

Od stycznia ruszają nowe konta emerytalne

Od stycznia ruszają nowe konta emerytalne

IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, będą mogły prowadzić banki, biura i domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwa emerytalne, zarządzające funduszami emerytalnymi. Dotychczas zezwolenie z Komisji Nadzoru Finansowego otrzymały dwie instytucje. – Na razie wydaliśmy dwie zgody: dla PKO BP Bankowego PTE i PTE (...)

Co należy wiedzieć o kwarantannie?

Co należy wiedzieć o kwarantannie?

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wątpliwości, zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje na ten temat. Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny! To od Twojego postępowania zależy bezpieczeństwo innych osób. ##baner## Co to (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, aż do najmniejszych firm. Od 1 lipca 2019 roku duże firmy zatrudniające co najmniej 250 (...)

Limit wpłat na IKE w 2009 r.

Limit wpłat na IKE w 2009 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2008r. kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009 wynosi 9 579 zł. (M.P. z 2008 r. Nr 97, poz. 848). Minister Pracy i Polityki Społecznej wydała również 22 grudnia 2008 r. obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu (...)

Trzy dni z ZUS-em

Trzy dni z ZUS-em

  W dniach 29 października, 5 listopada i 12 listopada 2008 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 4 odbędzie się cykl szkoleń na temat: "Dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze - trzy podstawowe elementy prawidłowego rozliczenia z ZUS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej". W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami (...)

Generali Życie ukarane za nieuczciwe praktyki

Generali Życie ukarane za nieuczciwe praktyki

Generali Życie odmawiało wypłaty odszkodowania jeżeli śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych o ryzykownym charakterze. Jednak ubezpieczyciel nie określił dokładnie jakie sporty uznaje za niebezpieczne. Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości blisko 190 tys. złotych. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali m.in. oferuje konsumentom umowy (...)

Ustalono większe limity wpłat na IKE

Ustalono większe limity wpłat na IKE

Roczny limit wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne od 1 stycznia 2009 r. został zwiększony do trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Jest to wynik nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, opublikowanej w Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1432.Gazeta Podatkowa, 22.12.2008 r. wpłata, limit, IKE, indywidualne konto (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozwód a OFE

Rozwód a OFE

Planujemy z żoną wziąć rozwód. Jestem żołnierzem zawodowym, a żona - nauczycielką. Z tego co jest mi wiadome, żołnierzom nie jest odprowadzana składka na II filar OFE. Posiadam jedynie dobrowolne (...)

Egzekucja z IKE

Egzekucja z IKE

Czy środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych są wolne od zajęć komorniczych? Żadne przepisy wprost nie stanowią, iż środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych wolne (...)

Przejście na wcześniejszą emeryturę

Przejście na wcześniejszą emeryturę

Kobieta, pracująca od 33 lat w służbie zdrowia jako położna, kończy w tym roku 55 lat i nosi się z zamiarem przejścia na wcześniejszą emeryturę. Oczywiście jest ubezpieczona w ZUS-ie, ale uczestniczy (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Dlaczego ZUS odprowadza moje składki do OFE za prawie każdy miesiąc na raty (zdarzają się nie 2 a nawet 3 raty za 1 miesiąc), z czego OFE pobiera od każdej raty składki prowizje? Prócz tego ZUS (...)

Warunki rezygnacji z OFE

Warunki rezygnacji z OFE

W 1999 r. wstąpiłam do II filaru emerytalnego. Mam 52 lata. Czy mogę zrezygnować z II filaru i pod warunkiem zwrotu składek na konto ZUS i pozostać na starych zasadach? Zaraz po wstąpieniu do II (...)

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie (...)

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Jak będzie obliczona wysokość emerytury dla osoby, która zakończyła pracę zawodową w roku 1991, po 20 (udokumentowanych) latach pracy i od tego czasu nie pracuje zawodowo i do osiągnięcia wieku (...)

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Jesteśmy oboje z mężem po rozwodach z pierwszymi małżonkami. Mamy dzieci z poprzednich małżeństw, wspólnych nie mamy. Wraz z zawarciem naszego małżeństwa podpisaliśmy rozdzielność majątkową (...)

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza

Kto może uzyskać prawo do emerytury górniczej? Osoby urodzone zarówno przed dniem 1 stycznia 1949 roku jaki po tej dacie, ale przed 1969 rokiem mogą nabyć prawo do emerytury górniczej: (...)

Nieopłacanie składek przez pracodawcę

Nieopłacanie składek przez pracodawcę

Pracuje na etacie w Spółce z o.o., firma jest w trudnej sytuacji finansowej, zalega miedzy innymi za świadczenia w stosunku do ZUS. Najprawdopodobniej spółka zostanie zlikwidowana i raczej nie będzie (...)

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było przejście na wcześniejszą emeryturę? Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu (...)

Okres ochronny a wcześniejsza emerytura

Okres ochronny a wcześniejsza emerytura

Artykuł 39 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia (...)

Zaległe składki ZUS z FGŚP

Zaległe składki ZUS z FGŚP

Firma (sp. z o.o.) złożyła wniosek do sądu o upadłość. Od ponad roku nie odprowadzała składek ZUS od mojego wynagrodzenia (ponad średnia krajowa) ? Ewentualne dochodzenie tych składek (przez (...)

Emerytura nauczyciela a urlop zdrowotny

Emerytura nauczyciela a urlop zdrowotny

Czy okresy urlopu zdrowotnego nauczyciela od 1 września 2001r. do 1 września 2002r. i od 7 września 2002r. do 15 czerwca 2003r. zalicza się do okresu pracy w szczególnym charakterze? Proszę o podanie (...)

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Kobieta kończy 55 lat w listopadzie 2006 roku. Staż pracy: 33 lata. Nie przystąpiła do OFE. Zamierza przejść w listopadzie 2006 roku na wcześniejszą emeryturę. Wg jakiego systemu obliczona zostanie (...)

Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

Czy rezygnując z ubezpieczenia emerytalnego w II filarze zgromadzone składki zostaną wypłacone ubezpieczonemu.? Wystąpienie z II filaru jest niemożliwe. Decyduje o tym ustawa o systemie ubezpieczeń (...)

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Proszę o informacje na temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, czy prawdą jest, iż wydłużono okres graniczny dla ubiegających się o wcześniejszą emeryturę do końca 2007 roku? Faktycznie (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Mam 52 lata i chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, jakie muszę spełnić warunki szczegółowe? Ogólne znam. Nadmieniam, że brakuje mi 5 miesięcy pracy do 25 lat pracy ogółem. Słyszałam, (...)

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę (...)

Podważanie zasadności podwyżki wynagrodzenia za pracę przez ZUS wydział zasiłków

Podważanie zasadności podwyżki wynagrodzenia za pracę przez ZUS wydział zasiłków

ZUS zakwestionował wysokość mojego wynagrodzenia jakie zostało wpisane w aneks do umowy o pracę (umowa na czas nieokreślony od dnia 01-03-2001 r.). Wraz z podwyżką wynagrodzenia został zwiększony (...)

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego

Pracownik w styczniu wyjechał w delegację zagraniczną celem podpisania kontraktu. Podczas spotkania uległ wypadkowi i złamał nogę. Od 26.01.2004 przebywał on w szpitalu w Chinach i przeszedł tam (...)

Odmowa świadczenia przedemerytalnego przez likwidację stanowiska, Odwołanie od decyzji ZUS,

Odmowa świadczenia przedemerytalnego przez likwidację stanowiska, Odwołanie od decyzji ZUS,

W dniu 06.07.2005 rozwiązałem umowę przez oświadczenie w trybie art. 55 par. 1[1] duże zaległości w wypłacie pensji i innych należności związanych z pracą. Otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych (...)

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W 2009 roku po poważnym wypadku samochodowym, została mi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy na okres 5 lat. W tym czasie miałem parę operacji. W 2014 po raz wtórny wstawiłem się na (...)

Renta rodzinna

Renta rodzinna

ZUS Oddz. w Lublinie decyzją z dn. 02.07.2001 r. na podstawie orzeczenia Lekarza Orzecznika odmówił mi prawa do renty rodzinnej i zaprzestał dalszego wypłacania świadczeń. Od decyzji tej odwołałem (...)

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie (...)

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

W roku ubiegłym dostałam decyzję ZUS określającą wysokość niedopłaconych składek na ZUS (moje i pracowników) za 2000 rok, łącznie z odsetkami. Zajęto mi bez uprzedzenia auto (własność (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

FORUM PRAWNE

Za niska emerytura?! Sprawdź jak podwyższyć emeryturę !!!

Za niska emerytura?! Sprawdź jak podwyższyć emeryturę !!! Sprawdź jak podwyższyć emeryturę!! Interesuje cię jak zrobić aby twoja emerytura była większa?! https://promocje.taxcare.pl/google/ike/1203-ike-suwak/index.php Wejdź (...)

ike air max tavas homme pure platinum blanche cool grise wolf grise

ike air max tavas homme pure platinum blanche cool grise wolf grise Danner Auteur Takei faire vraiment gâcher pas avec la randonnée bottes comme ça, mais par les regards des choses, il regarder comme (...)

IKZE 2012

IKZE 2012 Witam, czy nadchodzącym roku podatnicy będzie można oszczędzać na emeryturę na IKZE? tak, jak najbardziej. orla perlcz tak, za IKE i IKZE można odliczyć od dochodu wpłaty. pikolada (...)

Formy zaoszczędzenia 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Formy zaoszczędzenia 19% podatku od dochodów kapitałowych. Witam, formy zaoszczędzenia 19% podatku od dochodów kapitałowych (tak zwany podatek Belki): -lokaty których dochód nie przekracza 2,49 (...)

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe W związku z utratą prawa do zasiłu nie podlegam ubezpieczeniom społecznym, a jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy możliwe jest indywidualne opłacanie (...)

Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne Jak na razie w IKE niewielu ludzi decyduje się oszczędzać pieniądze na emeryturę. Czy powodem jest brak gotówki? Czy może brak zaufania do nowego typu polis?

Jaki fundusz emerytalny???

Jaki fundusz emerytalny??? Witam! Mam prośbę do wszystkich, którzy się na tym troche znają, bo ja na razie się nie orientuję w temacie. Pomózcie wybrać mi jakiś dobry fundusz emerytalny, bo dostałem (...)

Ważne pytanie dotyczące dziedziczenia OFE ! Proszę o pomoc

Ważne pytanie dotyczące dziedziczenia OFE ! Proszę o pomoc Witam Mam ważne pytanie dotyczące OFE po śmierci jednego z małżonków. A więc moi rodzice 24 stycznia 2008 roku się rozwiedli. Moja (...)

zmiany w OFE?

zmiany w OFE? Rząd wprowadza zmiany w funkcjonowaniu OFE, chce zwiększyc efektywność systemów emerytalnych, ale przedstawiciele funduszy się nie zgadzają z założeniami rządu, czy możemy na (...)

Przedawnienie składek ZUS - OFE

Przedawnienie składek ZUS - OFE Witam Był u mnie kilka dni temu agent w sprawie OFE. Sprzedał mi kilka intrygujących informacji: 1. ZUS zalega z transferami do OFE 2. Przy zmianie OFE nowe towarzystwo (...)

Szeptany marketing w sprawie OFE

Szeptany marketing w sprawie OFE Mam takie pytanie z innej kategorii niż prawna. Czy myślicie, że rząd faktycznie mógł się posunąć do tego by w sprawie OFE stosować się do takiego taniego chwytu (...)

Wybór OFE

Wybór OFE dostałem list od ZUS że do 10 stycznia muszę wybrać OFE...tylko problem w tym że totalnie nie wiem co mam wybrać... co polecacie? Ja szczerze polecam ING!! saver Możesz wybrać ten OFE, (...)

OFE straty zamiast zarobku.

OFE straty zamiast zarobku. OFE niestety zamiast pomnażać nasze dziengi, zalicza ostatnio same straty, jest to spowodowane poprzez nieudolny system. Ludzie którzy oszczędzają pieniądze w II filarze (...)

przystąpienie do OFE

przystąpienie do OFE Witam, mam pytanie jakie są terminy do przystąpienia do OFE? Czy jak tego nie zrobię zostanę przydzielony automatycznie? Jeżeli odprowadza się składki emerytalne (samemy albo (...)

składka do OFE

składka do OFE Witam, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dzisiaj ustawę w sprawie zmian w systemie emerytalnym zmniejszającą składkę do OFE. Zakłada, że składka do OFE zostanie zmniejszona (...)

Czy można wypisać się OFE ??

Czy można wypisać się OFE ?? Jestem członkiem OFE. W przyszłym roku chcę przejść na emeryturę. Podobno ZUS mi jej nie przyzna, jeśli będę członkiem funduszu. Czy będę mogła się z niego (...)

Najlepsze OFE

Najlepsze OFE Jakie według Was jest najlepsze OFE? Co powinienem brać pod uwagę wybierając fundusz? Bardzo proszę o pomoc. Jaki był najlepszy OFE, okaże się po kilkudziesięciu latach przy przechodzeniu (...)

OFE a emerytury

OFE a emerytury Czy ktos miał dziwne propozycje z OFE czy tylkoja mam wrażenie że OFE ING jest wporządku?

Środki z OFE po zmarłym bliskim

Środki z OFE po zmarłym bliskim Chcesz odzyskać środki z OFE po zmarłym bliskim? Nie wiesz jak się do tego zabrać? Przygotuj następujące dokumenty: - akt zgonu zmarłego - swój akt urodzenia/małżeństwa - (...)

OFE - można odziedziczyć?

OFE - można odziedziczyć? Dzień dobry mam takie pytanie, czy pieniądze zgromadzone na rachunku OFE można odziedziczyć???????? Zgodnie z nowym prawem pieniądze te mogą być dziedziczone. kużajka (...)

Porady prawne