Ochrona lasów wokół miast i uzdrowisk

29.8.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Zmienione zasady

Od lipca 2022 roku w części lasów wokół miast i uzdrowisk, na terenach wypoczynkowych i rekreacyjnych nie jest już prowadzona dotychczasowa gospodarka leśna. Obszary te uzyskają status „lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a wszelkie prace będą ograniczone do zachowania trwałości lasu i jego wartości krajobrazowych, a także zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego.

Nowa kategoria lasu – „las o zwiększonej funkcji społecznej” pozwoli nadleśnictwom na wytyczanie rejonów, które nie będą podlegały klasycznej gospodarce leśnej, ale też nie staną się parkami czy niedostępnymi dla obywateli rezerwatami. Wszelkie prace w takim lesie będą prowadzone dla zachowania jego wartości krajobrazowych pod kątem atrakcyjności dla mieszkańców.

Obszary lasów o zwiększonej funkcji społecznej wyznaczą same nadleśnictwa w porozumieniu z lokalnymi społecznościami.

Porady prawne

Po co zmiany?

- "Dzięki zmianie przepisów nadleśnictwa nie będą musiały czekać do zakończenia 10-letnich planów urządzenia lasu, które ściśle regulują i określają zasady gospodarowania w każdym zakątku danego lasu. Od września zmiany będzie można wprowadzać nawet w lasach objętych trwającym 10-letnim planem" – mówił Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

- "Dla mieszkańców miast czy osób przebywających na terenach wypoczynkowych okoliczne lasy mają wyjątkowe znaczenie – są swego rodzaju akumulatorem ładującym energię. Dlatego zmieniamy zasady gospodarki leśnej na takich terenach, tak aby te kompleksy leśne były dla lokalnych społeczności jak najbardziej atrakcyjnym miejscem rekreacji" – podkreślił Józef Kubica, p.o Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Takie zmiany zasad gospodarowania dozwolone były dotychczas wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy dany teren dotknął kataklizm i trzeba było usunąć połamane czy spalone drzewa i odnowić zniszczony las. 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie urządzenia przeciwpożarowe zapewnić? Urządzenia przeciwpożarowe (...)

Lasy państwowe na celowniku NIK. Są zastrzeżenia

Lasy państwowe na celowniku NIK. Są zastrzeżenia

Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa - której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i (...)

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

- Gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne traktowanie przez fundusze ochrony środowiska - uważa minister środowiska, Maciej Grabowski. Przedstawił, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć zielone gminy.Pomoc finansową proponuje (...)

Unia zabroni wycinania Puszczy Białowieskiej?

Unia zabroni wycinania Puszczy Białowieskiej?

Przygotowywane przez resort środowiska plany powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego są zdaniem ekologów nie do przyjęcia – informuje Gazeta Wyborcza. Według polskich organizacji zajmujących się ochroną środowiska gospodarka leśna prowadzona w Puszczy Białowieskiej prowadzi do jej degradacji. - Komisja Europejska dowie się, jak Polska traktuje Puszczę Białowieską – (...)

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Ministerstwa Sportu i Turystyki podało wykaz beneficjentów zakwalifikowanych do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" w roku 2008:Gmina Liw Gmina Lelis Gmina Wolanów Gmina Jedlińsk Gmina Ostrów Mazowiecka Powiat Mińsk Mazowiecki Powiat Otwock Miasto Szydłowiec Zespół Szkół Rolniczych (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w trybie pilnym. Teraz etap wypłat tych środków. Trafią one do firm, które prowadzą (...)

Leżajsk: powstaje Strefa Przemysłowa

Leżajsk: powstaje Strefa Przemysłowa "Stare Miasto-Park"

6 grudnia zostanie oficjalnie zainaugurowana działalność Parku Przemysłowego „Stare Miasto-Park" w Leżajsku. Na inwestorów będą czekały nowoczesne hale, wydajna infrastruktura i nowoczesne drogi.We wrześniu 2006 roku podpisano umowę na budowę pierwszego na Podkarpaciu, a drugiego w Polsce, 35-hektarowego parku przemysłowego na terenie gminy wiejskiej. - W założeniu (...)

Gmina Fair Play po raz siódmy

Gmina Fair Play po raz siódmy

- Gminy, które dbają o interesy społeczności lokalnych i działających na ich terenach inwestorów, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas uroczystej Gali z okazji VII edycji konkursu „Gmina Fair Play". Uroczystość odbyła się 3 października br. w Warszawie.Wiceminister Szejnfeld zwrócił (...)

Najdroższa ścieżka rowerowa w Polsce?

Najdroższa ścieżka rowerowa w Polsce?

66 tys. 124 zł - tyle miasto zapłaciło za „Koncepcję włączenia Warszawy w Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza". To niemal maksymalna kwota, jaką mogą wydać urzędnicy, nie organizując przetargu. Nie wiadomo, kto zlecił wykonanie opracowania.(...)Dokumenty przygotowała firma M&G Consulting Marketing Teresy Małgorzaty Zamany. Autorem pomysłu Zielonego Szlaku jest Marek Zamana (...)

Na leczenie do nowego uzdrowiska...

Na leczenie do nowego uzdrowiska...

Jakie nowe uzdrowisko powstaje? Z dniem 7 listopada 2007 r. miejscowości Dąbki położonej na obszarze gminy Darłowo w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim nadaje się status uzdrowiska. A to na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki. Uzdrowisko to otrzymuje nazwę „Uzdrowisko (...)

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii. ##baner## Przerwałeś leczenie lub nie mogłeś skorzystać ze skierowania do sanatorium? Od 15 czerwca będziesz mógł już się leczyć, pod warunkiem, (...)

Reforma leczenia uzdrowiskowego?

Reforma leczenia uzdrowiskowego?

Zmienią się zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe, a pacjent sam będzie mógł zdecydować, gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację. ##baner## Mmniejsze kolejki – "Reforma w leczeniu uzdrowiskowym zmniejszy kolejki" – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadzi duże zmiany w leczeniu uzdrowiskowym. (...)

Nowa ustawa o uzdrowiskach

Nowa ustawa o uzdrowiskach

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych.Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą regulację z 1966r., która pomimo wielu nowelizacji jest niespójna z obecnym systemem prawnym oraz z podziałem zadań pomiędzy administrację rządową i samorządową.Projekt nowej ustawy określa zasady (...)

Nowe zasady korzystania z sanatorium

Nowe zasady korzystania z sanatorium

  Od 19 lipca można starać się o kolejny wyjazd do sanatorium dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego. Zmienił się także termin, w którym trzeba dostarczyć skierowanie do placówki NFZ. Obecnie jest na to 30 dni od wystawienia skierowania przez lekarza. Po tym terminie traci ono ważność. Zmiany te mają skrócić czas oczekiwania na sanatorium. ##baner## Jak (...)

Kto musi płacić podatek leśny?

Kto musi płacić podatek leśny?

Jeśli jsteś właścicielem lasu, tj. masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las, to musisz zapłacić podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić. Co jest opodatkowane? Opodatkowane są lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie (...)

Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

Od czego należy płacić podatek leśny? Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.   Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku?   Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: właściciel, (...)

Roszczenie o zwrot lasu

Roszczenie o zwrot lasu

Jeśli przed 1 września 1939 r. las został podzielony na parcele nie większe niż 25 ha, nie powinien przechodzić na własność państwaDawni właściciele lub ich spadkobiercy mogą domagać się od Skarbu Państwa jego wydania. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. IV CSK 226/08).(...)W 1945 r. cały ten obszar liczący 56 ha został przejęty przez państwo z powołaniem się na dekret (...)

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

Wkrótce osoby wykorzystujące nieruchomość pod działalność gospodarczą będą płacić w skali roku kilkanaście razy więcej niż gdyby używały jej prywatnie, na potrzeby mieszkalne.Pierwszy kwartał to czas rozliczeń podatków lokalnych. Cztery terminy płatności, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, obowiązują przy podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku (...)

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Co z nich (...)

Zezwolenie na urządzenie lasu

Zezwolenie na urządzenie lasu

Przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem, ile lasu, jakiego i gdzie trzeba zasadzić, a ile i gdzie można wyciąć, będą musiały mieć zezwolenie ministra środowiska. Tak uchwalił Sejm, nowelizując ustawę o lasach. Zezwolenia mają wykluczyć sytuację, w której osoby niebędące specjalistami założą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i będą wykonywać plany urządzania (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd (...)

Lasy ukarane

Lasy ukarane

Państwowe Przedsiębiorstwo Leśne Lasy Państwowe będzie musiało zmienić dyskryminujące przedsiębiorców zasady sprzedaży drewna - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożyła na przedsiębiorcę 1,5 mln zł kary. Z przygotowanego przez UOKiK raportu na temat sprzedaży drewna wynika, że w Polsce dominują lasy publiczne - ponad 82 proc. Zdecydowana większość (...)

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

96 mln zł przeznaczono na kolacje, prezenty, siedzibę GDL i dopłaty dla tych nadleśnictw, które nie powinny pieniędzy otrzymać - wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w Lasach Państwowych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Lasy Państwowe zarządzają pieniędzmi z funduszu leśnego. Wynik? W latach 2005 - 2008 (I półrocze) wydano ponad 96 mln zł niezgodnie z przepisami (...)

Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych? Zmiany coraz bliżej

Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych? Zmiany coraz bliżej

Sejmowa komisja środowiska przyjęła projekt zmiany konstytucji zakazujący przekształcania własnościowych lasów zarządzanych przez państwo, z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego. Według ekspertów konstytucja już teraz wystarczająco chroni lasy. Projekt zmian konstytucji mający zakazać prywatyzacji Lasów Państwowych pod koniec marca br. złożyły kluby: PSL, PO, SLD i Twój Ruch. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Chcę kupić las. Jaka jest możliwość wycięcia w celach komercyjnych drzew liściastych, iglastych, owocowych z własnego lasu-czy muszę mieć jakieś pozwolenia? Zgodnie z ustawą o lasach, dla lasów (...)

Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). Jaka jest procedura zmiany przeznaczenia (...)

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, (...)

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

Jak właściciel nieruchomości może dokonać wyłączenia gruntu rolnego na grunt pod zabudowę jednorodzinną? Moja działka (łąka) jest "wysepką" wśród okolicznych działek, które już taką (...)

Zmiana zarządcy we współwłasności

Zmiana zarządcy we współwłasności

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada miasto, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli, osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). (...)

Rozliczenia między współwłaścicielami

Rozliczenia między współwłaścicielami

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada miasto, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli, osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). (...)

Rekultywacja terenu przy braku planu

Rekultywacja terenu przy braku planu

Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa lokalizacja składowiska odpadów (...)

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Moi rodzice wybudowali pawilon handlowy na ziemi dzierżawionej od miasta, ziemia została im oddana w dzierżawę na 20 lat od roku 1974. W tej chwili nie płacą dzierżawy za ziemię, tylko podatek (...)

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Moja matka była najemcą lokalu komunalnego. W tym lokalu zameldowana była matka, mój brat i ja. W lokalu mieszkaliśmy razem, jednak mój brat nadużywał alkoholu i z tego powodu musiałem pomieszkiwać (...)

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej "A"

Działka budowlana w strefie uzdrowiskowej "A" została zakupiona w 2003 r. W roku 2005 w październiku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana negatywna na podstawie nowej ustawy (...)

Las jako pojęcie ustawowe

Las jako pojęcie ustawowe

Jak brzmi definicja legalna lasu? Zgodnie z ustawą o lasach: Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) (...)

Wycinka lasu

Wycinka lasu

Jestem zainteresowany zakupem działki. Za działką był kiedyś teren należący do zakładu przemysłowego i został on rekultywowany. Posadzony został na nim kilka lat temu las. Wedle właściciela (...)

Budowa w lesie

Budowa w lesie

Działka 13 ha (8 ha łąki, 0,6 ha stawy, pozostała część to las) na następujące przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 1) gospodarki leśnej na terenach lasów prywatnych i państwowych; 2) (...)

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Jestem rolnikiem. Posiadam również las. Proszę o wyjaśnienie jakie są ograniczenia w pozyskiwaniu przeze mnie drzewa. Mam propozycję od firmy, która chciałaby zakupić ode mnie drewno. (...)

Przeznaczeniue gruntu leśnego na cele nieleśne

Przeznaczeniue gruntu leśnego na cele nieleśne

Jakie budynki można postawić na gruncie leśnym w myśl ustawy o lasach? Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona gruntów leśnych polega na ograniczeniu przeznaczania ich na (...)

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

Nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Właścicielem nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność drogi koniecznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne (...)

Wycinka drzew i krzewów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wycinka drzew i krzewów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Czy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe może dokonywać wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji (...)

Pozwanie Skarbu Państwa - Nadleśnictwa

Pozwanie Skarbu Państwa - Nadleśnictwa

Wystąpiłem z pozwem przeciwko Nadleśnictwu Państwowemu w N. Pozew mój dotyczył roszczeń wynikających z zawartej z tym Nadleśnictwem umowy o kupno drewna do obróbki tartacznej. Sąd odrzucił (...)

Prawo pierwokupu dzierżawcy lasu

Prawo pierwokupu dzierżawcy lasu

Czy prawo pierwokupu dotyczy gruntów dzierżawionych od Lasów Państwowych? W jaki sposób, dzierżawca gruntów od Lasów Państwowych może stać się ich właścicielem? Zasady zbywania nieruchomości (...)

Prawo do mieszkania funkcyjnego

Prawo do mieszkania funkcyjnego

Wdowa po leśniczym od kilku lat blokuje leśniczówkę, gdyż nie zgadza się na żadne mieszkanie zamienne. Osada ta jest niezbędna dla Nadleśnictwa (znajduje się w wykazie mieszkań funkcyjnych), (...)

FORUM PRAWNE

Odzyskanie działki od m. st. Warszawa

Odzyskanie działki od m. st. Warszawa Witam, mój problem dotyczy działki w Warszawie którą otrzymałem w spadku. W skrócie: - działka o powierzchni 1000m2 ? zakupiona przez moich dziadków na co (...)

Zamiana mieszkań - dług, eksmisja.

Zamiana mieszkań - dług, eksmisja. Witam. Staram się o zamianę mieszkania - zgoda będzie na pewno, bo już raz dostaliśmy zgodę, ale akurat tak się złożyło, że nie mogliśmy w danym terminie (...)

Miasto wyrzuca lokatorów - czy urzędnicy mają takie prawo?

Miasto wyrzuca lokatorów - czy urzędnicy mają takie prawo? Mieszkam w kamienicy w centrum Krakowa. Jak się okazuje, kamienica ta została określona przez miasto, jako nie nadająca się do zamieszkania. (...)

Mieszkanie z zasobu mieszkaniowego miasta

Mieszkanie z zasobu mieszkaniowego miasta Witam zwracam się z prośbą o pomoc/poradę do forumowiczów w bardzo zawiłej sprawie. Jestem jednym z lokatorów kamienicy w której dosłownie dzieją się (...)

Opłata za posiadanie psa

Opłata za posiadanie psa Należę do spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu , która mimo zniesienia opłat za psa przez miasto, uchwaliła na Walnym Zgromadzeniu tą opłatę. Czy muszę zapłacić (...)

Definicja prawna lasu.

Definicja prawna lasu. Witam! Do domu mojego syna, który niedawno wybudował przylega także kawałek ziemi z drzewami. Pytanie czy to las i czy można za niego pobierać jakieś opłaty unijne? Sprawdziłam (...)

Podatek za las.

Podatek za las. Drodzy forumowicze, prosze o pomoc. W sapdku po dziadku dostałem... las... tak las. 3 i pół hektara lasu... nie wiem zabardzo co moge z tym zrobic, ale wiem ze od tego musze zapłacic (...)

Ślub w Las Vegas

Ślub w Las Vegas cześć, Czy taki szybki ślub w Las Vegas jest akceptowany w Polsce? Jeżeli para jest z Polski? Może trzeba przygotować jakieś dokumenty w Las Vegas?

Czy las (zalesienie) na wyspie to las w sensie prawnym, czy można wycinać drzewa, bez zezwolenia

Czy las (zalesienie) na wyspie to las w sensie prawnym, czy można wycinać drzewa, bez zezwolenia Przepis art. 83 ust. 6 "Ustawy o ochronie przyrody" zawiera informacje o drzewach, których usunięcie (...)

Rozbudowa domu w granicach działki.

Rozbudowa domu w granicach działki. Witam, jak wygląda kwestia rozbudowy domu w granicach działki? Chodzi o dom na działce w lesie. Część lasu, tam gdzie ma być rozbudowa, jest nie moja tylko sąsiada. (...)

Przebudowa domku letniskowego

Przebudowa domku letniskowego Ośrodek wypoczynkowy. Właściciel Lasy państwowe. Dzierżawiony od Lasów przez Gminę. Ja jestem podnajemcą. Przez 20 lat na betonowym fundamencie 16x6 metrów stała (...)

Droga dojazdowa do posesji

Droga dojazdowa do posesji Witam. Mam pytanie w sprawie drogi (dojazdu do posesji) droga zrobiona jakieś 40 lat temu biegnie ona przez lasy państwowe. Na działce stoją dwa domy jeden bardzo stary (...)

Zaświadczenie nabycia działki przez prapradziadka - 1939 r. Wskazanie kierunku spraw!

Zaświadczenie nabycia działki przez prapradziadka - 1939 r. Wskazanie kierunku spraw! Witam serdecznie drodzy forumowicze. Jestem zupełnie zielony w tych sprawach i nie liczę na jakaś wielką pomoc (...)

Winny czy nie?

Winny czy nie? Witam. Dwa tygodnie temu podczas pechowego weekendu pod wpływem alkoholu i marihuany ukradłem radiowóz i podczas pościgu rozbiłem go. Całego zdarzenia nie pamiętam ponieważ podczas (...)

Tereny użytku publicznego a teren spółdzielni mieszkaniowej.

Tereny użytku publicznego a teren spółdzielni mieszkaniowej. Dzień dobry! Jestem tu nowa i mam pilne pytanie. Spółdzielnia mieszkaniowa znajduje się 9 działkach - 4 z nich to działki na kórych (...)

Porady prawne