Pacjent w czasie epidemii

Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak leczyć się w czasie koronawirusa?

W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, w których można się zakazić. To rodzi niebezpieczeństwo, że zaniedbamy nasz stan zdrowia i będziemy mieć poważne problemy zdrowotne z powodów innych niż koronawirus. Nie należy zaniechać leczenia schorzeń, które mogą zaważyć na zdrowiu i życiu, z powodu epidemii.

Porady prawne

Co ma zrobić pacjent, który ma problemy zdrowotne i chce się leczyć?

Wizyta u lekarza

Żeby zminimalizować ryzyko zakażenia, służba zdrowia zmieniła zasady udzielania świadczeń. Jeżeli potrzebujesz skonsultować się z lekarzem, możesz skorzystać z teleporady, kontaktując się telefonicznie z Twoją przychodnią. Jeśli Twoja przychodnia nie udziela teleporad, znajdź kontakt do takiej, która to robi.

Znajdź przychodnię

Jeśli masz problem z dodzwonieniem się do Twojej poradni, możesz zapisać się na e-wizytę, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Podczas konsultacji w formie wideorozmowy, chatu lub rozmowy telefonicznej możesz otrzymać: zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę.

R

Jeśli bierzesz stale jakieś leki i potrzebujesz kolejnej e-recepty, także możesz skorzystać z teleporady czy e-wizyty.

Po konsultacji lekarz wystawi Ci e-receptę. Kod e-recepty otrzymasz mailem lub SMS-em na wskazany przez Ciebie w Internetowym Koncie Pacjenta adres lub numer telefonu. E-recepta będzie też dostępna na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Jeśli nie korzystasz z Internetu i do tej pory otrzymywałeś od lekarza papierowy wydruk e-recepty, to wyjątkowo, w czasie epidemii, poda Ci on kod e-recepty przez telefon. 

Wizyty terapeutyczne w poradniach psychologicznych finansowanych przez NFZ odbywają się w większości przypadków w formie teleporad. Pamiętaj, że tak jak w przypadku zwykłej wizyty u lekarza specjalisty, do psychologa potrzebujesz także skierowania.

Jeśli nie ma pilnego wskazania, możesz zaczekać z takimi badaniami jak morfologia, aż skończy się epidemia. Jeśli jednak lekarz zalecił je wykonać jak najszybciej, umów się na nie w Twojej przychodni lub wskazanym szpitalu. Przestrzegaj zasad higieny i stosuj się do zaleceń personelu medycznego.

S

Czy należy czekać z takimi badaniami jak tomografia komputerowa czy USG aż skończy się epidemia? Takie decyzje należy skonsultować z lekarzem prowadzącym. To on powinien zdecydować, czy w danym przypadku jest to możliwe. NFZ rekomenduje ograniczenie do niezbędnego minimum planowych zabiegów, wizyt i badań.

Szczepienia obowiązkowe dzieci były odroczone do 18 kwietnia. Obecnie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny zalecają wykonywanie wszystkich szczepień obowiązkowych u dzieci. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i GIS zalecają szczepienia:

  • przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60. roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc
  • przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Więcej na temat szczepień i obowiązującej podczas ich wykonywania procedury.

Skierowanie do specjalisty można dostarczyć, dopiero idąc na wizytę. Termin 14 dni obecnie nie obowiązuje. Jeśli to Ci nie zaszkodzi, zadzwoń i przenieś spotkanie na inny termin.

Skierowanie jest ważne do momentu, w którym zgłosisz się do lekarza na wizytę, badania lub rehabilitację. Dokument zachowuje swoją ważność do czasu realizacji. Po zgłoszeniu się pacjenta do poradni skierowanie jest ważne tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny, który był przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzi leczenie.

Wyjątkiem jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Skierowanie do szpitala musi być dostarczone w formie papierowej, a w jaki sposób lekarz je wystawi i dostarczy pacjentowi, to kwestia indywidualnych ustaleń. Obecnie, podczas epidemii, zmieniły się terminy dostarczania skierowań do specjalistów – pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, ale nie później niż w dniu wizyty.

Sanatoria i uzdrowiska są zamknięte, lecznicza działalność uzdrowiskowa jest zawieszona do odwołania. Jeśli masz skierowanie do uzdrowiska czy sanatorium, to ono nie przepada. Skierowanie zrealizujesz w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ.

Jeśli chcesz pojechać do sanatorium, to możesz zgłosić taką potrzebę, mimo epidemii. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową możesz przesłać listownie na adres swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Przerwałeś leczenie sanatoryjne? Obecnie nie ma regulacji, która umożliwia dokończenie niewykorzystanej części turnusu. 

Od 4 maja wolno wykonywać zabiegi rehabilitacyjne – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wytyczne dla działalności fizjoterapeutów znajdziesz tutaj. Nadal zakazane są masaże oraz zabiegi w ramach prewencji rentowej (finansowane przez ZUS). Od 4 maja można też korzystać z rehabilitacji leczniczej w placówkach prowadzonych przez KRUS.

W stomatologii nie ma teleporady. Receptę na stomatologiczną dolegliwość może wystawić lekarz rodzinny, który udziela teleporad.

Jeśli cierpisz z powodu bólu zęba i pilnie potrzebujesz leczenia stomatologicznego, skontaktuj się z lekarzem. Listy czynnych gabinetów stomatologicznych znajdziesz na stronie oddziałów wojewódzkichNFZ.

W okresie epidemii wiele zabiegów i badań jest zawieszanych i przekładanych z troski o bezpieczeństwo pacjentów. Ale ostatecznie o sposobie leczenia pacjenta decyduje lekarz. Jeśli zaleci wykonanie zastrzyków, to należy zgłosić się do pielęgniarki POZ, która powinna je wykonać. Zagrożenie koronawirusem nie jest przesłanką do odmowy ich wykonania.

Jeśli zabieg był planowany, skontaktuj się ze szpitalem. Jeśli ze względu na koronawirusa szpital zawiesił planowe świadczenia, wyznaczy Ci nowy termin zabiegu. Jeśli nie zdecydujesz się na zabieg w zaplanowanym terminie, odwołaj go i poproś o wyznaczenie innego terminu. Pamiętaj, że może się zdarzyć, że będzie to termin odległy.

We wszystkich szpitalach są wprowadzone procedury postępowania na czas epidemii. Stosuj się do zaleceń lekarza i ogólnych zaleceń postępowania w czasie epidemii.

Listę czynnych i zamkniętych poradni (także położniczo-ginekologicznych) można znaleźć na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ.

O konieczności wizyty, badania czy zabiegu zawsze decyduje lekarz. Najlepiej najpierw skontaktuj się z lekarzem telefonicznie.

W sytuacjach nagłych i niepokojących możesz kontaktować się telefonicznie ze szpitalnymi położniczymi izbami przyjęć.

Zaświadczenie o zakończeniu leczenia dla specjalisty medycyny pracy powinien wydać lekarz, który rzeczywiście leczył pacjenta. Jeśli takiej możliwości nie ma, może to zrobić inny lekarz z tej samej poradni, na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.

Jeśli podejrzewasz u siebie nowotwór, skontaktuj się z lekarzem (może to być lekarz POZ). Każdy lekarz może w uzasadnionych przypadkach wystawić zieloną kartę DiLO, czyli kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Jeżeli np. wyczułaś guzki w piersi, możesz się zgłosić bezpośrednio do ginekologa lub onkologa – to specjaliści, do których nie trzeba skierowania.

Jeśli wymagasz chemioterapii, nie powinieneś jej przerywać.

Chorzy przyjmujący chemioterapię mogą teraz leczyć się w domu, z zastosowaniem specjalnych infuzorów. Dzięki temu rozwiązaniu pobyt w szpitalu skraca się do minimum, poprawia się skuteczność leczenia, a pacjenci pozostają aktywni.

Przeczytaj o domowej chemioterapii

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia możesz wezwać karetkę. Pamiętaj o przekazywaniu pełnych i prawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia. Nie zatajaj informacji o takich objawach jak gorączka, kaszel, ból głowy, osłabienie, duszność. Ratownicy muszą wiedzieć, czy w ostatnim czasie przebywałeś za granicą lub miałeś kontakt z osobą zakażoną. Wszystkie te informacje powinny być przekazane już podczas rozmowy z dyspozytorem.

W uzasadnionych przypadkach świadczenia medyczne mogą być udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta. Skontaktuj się z lekarzem, który podejmie decyzję co do możliwości wizyty lekarskiej w domu.

Jeśli podczas teleporady otrzymasz informację, że system e–WUŚ nie potwierdza Twojego ubezpieczenia, możesz w rozmowie telefonicznej oświadczyć, że przysługuje Ci prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy przewidują taką sytuację. Oświadczenie złożone przez telefon będzie ważne tak samo jak pisemne oświadczenie podczas wizyty osobistej.

Jeżeli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, możesz:

  • podpisać w NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia
  • być zgłoszonym do ubezpieczenia jako członek rodziny.

Leczenie obywateli Unii Europejskiej

Osoba ubezpieczona w państwie członkowskim UE, a przebywająca na terytorium innego państwa członkowskiego, ma prawo uzyskać świadczenia medyczne, które są niezbędne w danym okresie. Dokumentem uprawniającym do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Obywatele UE leczeni są także na podstawie formularzy S1/E121.

Obecnie wnioski o EKUZ obsługiwane są wyłącznie korespondencyjnie. Wniosek można pobrać ze strony: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/Należy go wypełnić i wskazać adres, na jaki ma być wysłana karta. Wnioski można przesłać pocztą na adres właściwego oddziału wojewódzkiego lub zeskanowany (tylko 1 strona) na adres ekuz@nfz.gov.pl.

W przypadku osób pełnoletnich, zgłoszonych do ubezpieczenia przez rodziców jako członkowie rodziny, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie kontynuacji nauki.

Źródło: pacjent.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne