27.5.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Pacjent w czasie epidemii

Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak leczyć się w czasie koronawirusa?

W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, w których można się zakazić. To rodzi niebezpieczeństwo, że zaniedbamy nasz stan zdrowia i będziemy mieć poważne problemy zdrowotne z powodów innych niż koronawirus. Nie należy zaniechać leczenia schorzeń, które mogą zaważyć na zdrowiu i życiu, z powodu epidemii.

Porady prawne

Co ma zrobić pacjent, który ma problemy zdrowotne i chce się leczyć?

Wizyta u lekarza

Żeby zminimalizować ryzyko zakażenia, służba zdrowia zmieniła zasady udzielania świadczeń. Jeżeli potrzebujesz skonsultować się z lekarzem, możesz skorzystać z teleporady, kontaktując się telefonicznie z Twoją przychodnią. Jeśli Twoja przychodnia nie udziela teleporad, znajdź kontakt do takiej, która to robi.

Znajdź przychodnię

Jeśli masz problem z dodzwonieniem się do Twojej poradni, możesz zapisać się na e-wizytę, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Podczas konsultacji w formie wideorozmowy, chatu lub rozmowy telefonicznej możesz otrzymać: zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę.

R

Jeśli bierzesz stale jakieś leki i potrzebujesz kolejnej e-recepty, także możesz skorzystać z teleporady czy e-wizyty.

Po konsultacji lekarz wystawi Ci e-receptę. Kod e-recepty otrzymasz mailem lub SMS-em na wskazany przez Ciebie w Internetowym Koncie Pacjenta adres lub numer telefonu. E-recepta będzie też dostępna na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Jeśli nie korzystasz z Internetu i do tej pory otrzymywałeś od lekarza papierowy wydruk e-recepty, to wyjątkowo, w czasie epidemii, poda Ci on kod e-recepty przez telefon. 

Wizyty terapeutyczne w poradniach psychologicznych finansowanych przez NFZ odbywają się w większości przypadków w formie teleporad. Pamiętaj, że tak jak w przypadku zwykłej wizyty u lekarza specjalisty, do psychologa potrzebujesz także skierowania.

Jeśli nie ma pilnego wskazania, możesz zaczekać z takimi badaniami jak morfologia, aż skończy się epidemia. Jeśli jednak lekarz zalecił je wykonać jak najszybciej, umów się na nie w Twojej przychodni lub wskazanym szpitalu. Przestrzegaj zasad higieny i stosuj się do zaleceń personelu medycznego.

S

Czy należy czekać z takimi badaniami jak tomografia komputerowa czy USG aż skończy się epidemia? Takie decyzje należy skonsultować z lekarzem prowadzącym. To on powinien zdecydować, czy w danym przypadku jest to możliwe. NFZ rekomenduje ograniczenie do niezbędnego minimum planowych zabiegów, wizyt i badań.

Szczepienia obowiązkowe dzieci były odroczone do 18 kwietnia. Obecnie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny zalecają wykonywanie wszystkich szczepień obowiązkowych u dzieci. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i GIS zalecają szczepienia:

  • przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60. roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc
  • przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Więcej na temat szczepień i obowiązującej podczas ich wykonywania procedury.

Skierowanie do specjalisty można dostarczyć, dopiero idąc na wizytę. Termin 14 dni obecnie nie obowiązuje. Jeśli to Ci nie zaszkodzi, zadzwoń i przenieś spotkanie na inny termin.

Skierowanie jest ważne do momentu, w którym zgłosisz się do lekarza na wizytę, badania lub rehabilitację. Dokument zachowuje swoją ważność do czasu realizacji. Po zgłoszeniu się pacjenta do poradni skierowanie jest ważne tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny, który był przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzi leczenie.

Wyjątkiem jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Skierowanie do szpitala musi być dostarczone w formie papierowej, a w jaki sposób lekarz je wystawi i dostarczy pacjentowi, to kwestia indywidualnych ustaleń. Obecnie, podczas epidemii, zmieniły się terminy dostarczania skierowań do specjalistów – pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, ale nie później niż w dniu wizyty.

Sanatoria i uzdrowiska są zamknięte, lecznicza działalność uzdrowiskowa jest zawieszona do odwołania. Jeśli masz skierowanie do uzdrowiska czy sanatorium, to ono nie przepada. Skierowanie zrealizujesz w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ.

Jeśli chcesz pojechać do sanatorium, to możesz zgłosić taką potrzebę, mimo epidemii. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową możesz przesłać listownie na adres swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Przerwałeś leczenie sanatoryjne? Obecnie nie ma regulacji, która umożliwia dokończenie niewykorzystanej części turnusu. 

Od 4 maja wolno wykonywać zabiegi rehabilitacyjne – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wytyczne dla działalności fizjoterapeutów znajdziesz tutaj. Nadal zakazane są masaże oraz zabiegi w ramach prewencji rentowej (finansowane przez ZUS). Od 4 maja można też korzystać z rehabilitacji leczniczej w placówkach prowadzonych przez KRUS.

W stomatologii nie ma teleporady. Receptę na stomatologiczną dolegliwość może wystawić lekarz rodzinny, który udziela teleporad.

Jeśli cierpisz z powodu bólu zęba i pilnie potrzebujesz leczenia stomatologicznego, skontaktuj się z lekarzem. Listy czynnych gabinetów stomatologicznych znajdziesz na stronie oddziałów wojewódzkichNFZ.

W okresie epidemii wiele zabiegów i badań jest zawieszanych i przekładanych z troski o bezpieczeństwo pacjentów. Ale ostatecznie o sposobie leczenia pacjenta decyduje lekarz. Jeśli zaleci wykonanie zastrzyków, to należy zgłosić się do pielęgniarki POZ, która powinna je wykonać. Zagrożenie koronawirusem nie jest przesłanką do odmowy ich wykonania.

Jeśli zabieg był planowany, skontaktuj się ze szpitalem. Jeśli ze względu na koronawirusa szpital zawiesił planowe świadczenia, wyznaczy Ci nowy termin zabiegu. Jeśli nie zdecydujesz się na zabieg w zaplanowanym terminie, odwołaj go i poproś o wyznaczenie innego terminu. Pamiętaj, że może się zdarzyć, że będzie to termin odległy.

We wszystkich szpitalach są wprowadzone procedury postępowania na czas epidemii. Stosuj się do zaleceń lekarza i ogólnych zaleceń postępowania w czasie epidemii.

Listę czynnych i zamkniętych poradni (także położniczo-ginekologicznych) można znaleźć na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ.

O konieczności wizyty, badania czy zabiegu zawsze decyduje lekarz. Najlepiej najpierw skontaktuj się z lekarzem telefonicznie.

W sytuacjach nagłych i niepokojących możesz kontaktować się telefonicznie ze szpitalnymi położniczymi izbami przyjęć.

Zaświadczenie o zakończeniu leczenia dla specjalisty medycyny pracy powinien wydać lekarz, który rzeczywiście leczył pacjenta. Jeśli takiej możliwości nie ma, może to zrobić inny lekarz z tej samej poradni, na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.

Jeśli podejrzewasz u siebie nowotwór, skontaktuj się z lekarzem (może to być lekarz POZ). Każdy lekarz może w uzasadnionych przypadkach wystawić zieloną kartę DiLO, czyli kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Jeżeli np. wyczułaś guzki w piersi, możesz się zgłosić bezpośrednio do ginekologa lub onkologa – to specjaliści, do których nie trzeba skierowania.

Jeśli wymagasz chemioterapii, nie powinieneś jej przerywać.

Chorzy przyjmujący chemioterapię mogą teraz leczyć się w domu, z zastosowaniem specjalnych infuzorów. Dzięki temu rozwiązaniu pobyt w szpitalu skraca się do minimum, poprawia się skuteczność leczenia, a pacjenci pozostają aktywni.

Przeczytaj o domowej chemioterapii

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia możesz wezwać karetkę. Pamiętaj o przekazywaniu pełnych i prawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia. Nie zatajaj informacji o takich objawach jak gorączka, kaszel, ból głowy, osłabienie, duszność. Ratownicy muszą wiedzieć, czy w ostatnim czasie przebywałeś za granicą lub miałeś kontakt z osobą zakażoną. Wszystkie te informacje powinny być przekazane już podczas rozmowy z dyspozytorem.

W uzasadnionych przypadkach świadczenia medyczne mogą być udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta. Skontaktuj się z lekarzem, który podejmie decyzję co do możliwości wizyty lekarskiej w domu.

Jeśli podczas teleporady otrzymasz informację, że system e–WUŚ nie potwierdza Twojego ubezpieczenia, możesz w rozmowie telefonicznej oświadczyć, że przysługuje Ci prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy przewidują taką sytuację. Oświadczenie złożone przez telefon będzie ważne tak samo jak pisemne oświadczenie podczas wizyty osobistej.

Jeżeli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, możesz:

  • podpisać w NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia
  • być zgłoszonym do ubezpieczenia jako członek rodziny.

Leczenie obywateli Unii Europejskiej

Osoba ubezpieczona w państwie członkowskim UE, a przebywająca na terytorium innego państwa członkowskiego, ma prawo uzyskać świadczenia medyczne, które są niezbędne w danym okresie. Dokumentem uprawniającym do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Obywatele UE leczeni są także na podstawie formularzy S1/E121.

Obecnie wnioski o EKUZ obsługiwane są wyłącznie korespondencyjnie. Wniosek można pobrać ze strony: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/Należy go wypełnić i wskazać adres, na jaki ma być wysłana karta. Wnioski można przesłać pocztą na adres właściwego oddziału wojewódzkiego lub zeskanowany (tylko 1 strona) na adres ekuz@nfz.gov.pl.

W przypadku osób pełnoletnich, zgłoszonych do ubezpieczenia przez rodziców jako członkowie rodziny, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie kontynuacji nauki.

Źródło: pacjent.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę, większość swój urlop spędzi w kraju. Dowiedz się, czym - według (...)

Rehabilitacja w czasie epidemii

Rehabilitacja w czasie epidemii

Jeżeli zarządzasz gabinetem fizjoterapeutycznym, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i pacjentom. Zgodnie z wytycznymi, które Ministerstwo Rozwoju opracowało wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, powinieneś m.in.: zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Teleporady - zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ

Teleporady - zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ

Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Wypracowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, przy jednoczesnym (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także (...)

Zasady odwiedzin w szpitalach

Zasady odwiedzin w szpitalach

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorstw na czas epidemii.  Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat W piątek 27 marca, podczas drugiego dnia 8. posiedzenia Sejmu, posłowie pracowali w nadzwyczajnych warunkach. Po raz pierwszy całość (...)

Prawo jazdy ma dłuższą ważność w pandemii...

Prawo jazdy ma dłuższą ważność w pandemii...

Wielu osobom ważność prawa jazdy kat. B upłynęła w czasie epidemii. Czy zachowuje ono nadal ważność w czasie epidemicznym? Ważność prawa jazdy Mimo widocznej poprawy sytuacji epidemicznej, nadal mamy w Polsce stan epidemii. Zgodnie przepisami tzw. tarczy antykryzysowej ważność tego (...)

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy. ##baner## Od (...)

Szpital w czasie pandemii

Szpital w czasie pandemii

Musisz przejść zabieg, który ratuje Ci życie lub zdrowie? Kogoś z Twoich bliskich zabrało pogotowie? Jesteś chory na COVID-19 i potrzebujesz pomocy lekarza? ##baner## W jakich sytuacjach możesz trafić do szpitala? Do szpitala możesz trafić: na planowany zabieg lub (...)

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Podstawy współodpowiedzialności za proces leczenia  W dyskusji o ochronie zdrowia coraz częściej spotykamy się z pojęciem adherence, czy „adherencji”. Jest ono związane z terminami: compliance, czyli przestrzeganie zaleceń lekarskich, persistence, czyli systematyczność, (...)

Obostrzenia od 13 do 20 marca

Obostrzenia od 13 do 20 marca

Rząd od 13 marca zaostrza zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłuża obostrzenia na Warmii i Mazurach Trzecia fala pandemii koronawirusa rozpędza się. Wciąż odnotowujemy znaczny wzrost zakażeń COVID-19. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach. Rząd (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają (...)

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

14 dni kwarantanny Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.  Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych! ##baner## Jeśli (...)

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 7 odsłon. Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach tarczy antykryzysowej? Jakie ulgi i na jakich zasadach (...)

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Transport chorego na leczenie

Transport chorego na leczenie

Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał przy wypisie z oddziału neurologicznego skierowanie na dalsze leczenie na oddziale rehabilitacyjnym. (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? Pacjent mieszka w Głogowie (woj. dolnośląskie), zaś szpital znajduje się w Nowej Soli (woj. lubuskie)? (...)

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Czy są jakieś przepisy regulujące udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przez lekarzy? Dodam, że sytuacja dotyczy informowania zięcia o stanie zdrowia teścia, który doznał udaru mózgu i ma niewładną prawą stronę (jest praworęczny), nie mówi i czasami ma problemy z oceną sytuacji. (...)

Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, (...)

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę o informację , kto powinien takiego chorego przewiź do szpitala. Kto pokrywa koszty (...)

Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

W szpitalu zmarł pacjent nieposiadający rodziny. W jego ubraniu znaleziono pieniądze w kwocie 4 400 zł. Szpital złożył wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w/w kwoty. Sąd wezwał szpital do uzupełnienia braków formalnych wniosku żądając m.in.: wskazania osób, (...)

Wystawienie rachunku za usługę medyczną

Wystawienie rachunku za usługę medyczną

Prowadzę działalność w zakresie ochrony zdrowia (stomatologia). Pacjent leczy się u nas od 2005 roku. Zgodnie z dokumentacją medyczną zgłaszał się na wizyty kontrolne 1 x w miesiącu. Na przestrzeni tego okresu uległy zmianie dwukrotnie ceny usług /nie pamiętam dokładnej daty zmiany cennika/. (...)

Granice tajemnicy lekarskiej

Granice tajemnicy lekarskiej

Czy lekarz, któremu pacjent przyznaje się, że zażywa narkotyki powinien zachować tę wiadomość i objąć tajemnicą lekarską, czy w obawie, że taki człowiek może w pracy popełnić jakieś groźne w skutkach błędy, powinien o tym fakcie kogoś powiadomić i kogo? Zgodnie z ustawą o zawodach (...)

Dokumentacja medyczna w przychodni

Dokumentacja medyczna w przychodni

Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy dyrektor przychodni może zakazać wydawania tej dokumentacji pacjentom? Właścicielem dokumentacji medycznej gromadzonej w przychodni jest właściwy zakład opieki zdrowotnej, do którego należy przychodnia. Dokumentacja (...)

Leczenie psychiatryczne wbrew woli pacjenta

Leczenie psychiatryczne wbrew woli pacjenta

Jakie przepisy pozwalają poddać osobę leczeniu psychiatrycznemu wbrew jej woli? Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego przewiduje możliwość umieszczenia w szpitalu osoby bez jej zgody, a nawet mimo jej wyraźnego sprzeciwu: Art. 23. 1. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego (...)

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

Gdzie można sie zwrócić w przypadku zarażenia żółtaczką zakaźną podczas zabiegu w szpitalu? W przypadku zarażenia się chorobą zakaźną podczas pobytu w szpitalu Pani sąsiadka (jako osoba poszkodowana) może wystąpić do sądu z powództwem o naprawienie szkody w postaci uszkodzenia (...)

Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

Pacjentka, z którą ze względu na stan zdrowia nie ma żadnego kontaktu przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym, za który ponosi częściową odpłatność (potrącaną z emerytury). Ta część emerytury, która przypada dla pacjentki po potrąceniu przechowywana jest w depozycie kasy ZOL. Jednakże (...)

Dyżury lekarza radiologa

Dyżury lekarza radiologa

Dobowa norma czasu pracy lekarza radiologa wynosi 5 godzin, a tygodniowa 25 godzin. Czy lekarz radiolog może pełnić dyżury medyczne i wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)? Art. 32ja ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że lekarze oraz (...)

Faktura VAT na leki refundowane

Faktura VAT na leki refundowane

Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR + VAT, apteka). Na leki wystawiamy faktury VAT. Jeśli jest to lek refundowany - fakturę VAT na dane pacjenta zgodnie z receptą. Jeśli nierefundowany - fakturę VAT na pacjenta lub firmę, fundację. Czasem zdarza się, że pacjent realizujący receptę (...)

Małoletnia matka

Małoletnia matka

Szkoła poinformowała nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, że dziewczyna, która uczęszcza do tej szkoły i ma 17 lat jest w ciąży. Rodzina jest patologiczna. Matka nieletniej w ciąży ma ograniczoną władzę rodzicielską co do niej, a ojciec nie żyje. Jest starsza pełnoletnia siostra. Mężczyzna, (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? Pacjent mieszka w Głogowie (woj. dolnośląskie), zaś szpital znajduje się w Nowej Soli (woj. lubuskie)? (...)

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Czy są jakieś przepisy regulujące udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przez lekarzy? Dodam, że sytuacja dotyczy informowania zięcia o stanie zdrowia teścia, który doznał udaru mózgu i ma niewładną prawą stronę (jest praworęczny), nie mówi i czasami ma problemy z oceną sytuacji. (...)

Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, (...)

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę o informację , kto powinien takiego chorego przewiź do szpitala. Kto pokrywa koszty (...)

Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

W szpitalu zmarł pacjent nieposiadający rodziny. W jego ubraniu znaleziono pieniądze w kwocie 4 400 zł. Szpital złożył wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w/w kwoty. Sąd wezwał szpital do uzupełnienia braków formalnych wniosku żądając m.in.: wskazania osób, (...)

Wystawienie rachunku za usługę medyczną

Wystawienie rachunku za usługę medyczną

Prowadzę działalność w zakresie ochrony zdrowia (stomatologia). Pacjent leczy się u nas od 2005 roku. Zgodnie z dokumentacją medyczną zgłaszał się na wizyty kontrolne 1 x w miesiącu. Na przestrzeni tego okresu uległy zmianie dwukrotnie ceny usług /nie pamiętam dokładnej daty zmiany cennika/. (...)

Granice tajemnicy lekarskiej

Granice tajemnicy lekarskiej

Czy lekarz, któremu pacjent przyznaje się, że zażywa narkotyki powinien zachować tę wiadomość i objąć tajemnicą lekarską, czy w obawie, że taki człowiek może w pracy popełnić jakieś groźne w skutkach błędy, powinien o tym fakcie kogoś powiadomić i kogo? Zgodnie z ustawą o zawodach (...)

Dokumentacja medyczna w przychodni

Dokumentacja medyczna w przychodni

Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy dyrektor przychodni może zakazać wydawania tej dokumentacji pacjentom? Właścicielem dokumentacji medycznej gromadzonej w przychodni jest właściwy zakład opieki zdrowotnej, do którego należy przychodnia. Dokumentacja (...)

Leczenie psychiatryczne wbrew woli pacjenta

Leczenie psychiatryczne wbrew woli pacjenta

Jakie przepisy pozwalają poddać osobę leczeniu psychiatrycznemu wbrew jej woli? Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego przewiduje możliwość umieszczenia w szpitalu osoby bez jej zgody, a nawet mimo jej wyraźnego sprzeciwu: Art. 23. 1. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego (...)

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

Gdzie można sie zwrócić w przypadku zarażenia żółtaczką zakaźną podczas zabiegu w szpitalu? W przypadku zarażenia się chorobą zakaźną podczas pobytu w szpitalu Pani sąsiadka (jako osoba poszkodowana) może wystąpić do sądu z powództwem o naprawienie szkody w postaci uszkodzenia (...)

Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

Pacjentka, z którą ze względu na stan zdrowia nie ma żadnego kontaktu przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym, za który ponosi częściową odpłatność (potrącaną z emerytury). Ta część emerytury, która przypada dla pacjentki po potrąceniu przechowywana jest w depozycie kasy ZOL. Jednakże (...)

Dyżury lekarza radiologa

Dyżury lekarza radiologa

Dobowa norma czasu pracy lekarza radiologa wynosi 5 godzin, a tygodniowa 25 godzin. Czy lekarz radiolog może pełnić dyżury medyczne i wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)? Art. 32ja ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że lekarze oraz (...)

Faktura VAT na leki refundowane

Faktura VAT na leki refundowane

Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR + VAT, apteka). Na leki wystawiamy faktury VAT. Jeśli jest to lek refundowany - fakturę VAT na dane pacjenta zgodnie z receptą. Jeśli nierefundowany - fakturę VAT na pacjenta lub firmę, fundację. Czasem zdarza się, że pacjent realizujący receptę (...)

Małoletnia matka

Małoletnia matka

Szkoła poinformowała nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, że dziewczyna, która uczęszcza do tej szkoły i ma 17 lat jest w ciąży. Rodzina jest patologiczna. Matka nieletniej w ciąży ma ograniczoną władzę rodzicielską co do niej, a ojciec nie żyje. Jest starsza pełnoletnia siostra. Mężczyzna, (...)

Transport chorego na leczenie

Transport chorego na leczenie

Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał przy wypisie z oddziału neurologicznego skierowanie na dalsze leczenie na oddziale rehabilitacyjnym. (...)