15.1.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Parlament o konflikcie w Strefie Gazy

Rada oraz Komisja Europejskia przedstawiły posłom stanowisko w sprawie tragicznego i trwającego konfliktu w Strefie Gazy.  Oprócz zaprzestania użycia ognia, najważniejsza jest w tym momencie pomoc humanitarna, woda pitna, żywność, powiedział czeski minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg. Przygotowany został projekt wspólnej rezolucji, nad którą Parlament Europejski zagłosuje jutro.

Debata w Parlamencie Europejskim przebiegała pod znakiem solidarności i współczucia dla ofiar ciągle trwającego konfliktu w Gazie, zwłaszcza w kontekście cierpienia kobiet i dzieci.

W projekcie rezolucji, nad którą PE zagłosuje w dniu jutrzejszym posłowie podkreślili, że sytuacja jest szokująca, zwłaszcza ze względu na olbrzymie cierpienie ludności cywilnej i już wysoką liczbę ofiar. Parlamentarzyści z nadzieją przyjęli także rezolucję ONZ z 8 stycznia 2009 roku. Do tej pory jak podkreśla się w rezolucji, żadna ze stron, nie wypełniła żądań ONZ o zaprzestaniu działań wojennych,  w tym do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, które powinny zawierać powstrzymanie ataków rakietowych przez Hamas na Izrael oraz zakończenie Izraelskich działań wojskowych  w Strefie Gazy.

Porady prawne

 

Rada: Dramat ofiar cywilnych 

Karel Schwarzenberg, czeski minister spraw zagranicznych, przedstawiając stanowisko Rady, podkreślił dramat ofiar cywilnych oraz niezwłoczną potrzebę pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Minister podkreślił przede wszystkim, że brak wody pitnej oraz pożywienia to rzeczywistość tysięcy osób, co jeszcze bardziej pogłębia tragizm całej sytuacji, system wodny został zniszczony, populacja Gazy nie ma dostępu do wody pitnej, brak pożywienia wśród całej ludności.

Schwarzenberg opisał kryzys humanitarny w szczegółach, wskazując że od 4 listopada ubiegłego roku, personel zagranicznych organizacji pozarządowych nie został wpuszczony do Strefy Gazy w celu monitorowania sytuacji i dostarczenia pomocy humanitarnej. Aby pomoc humanitarna mogła być realizowana, a także aby lekarze którzy w tym momencie pracują 24 godziny, mogli leczyć i pomagać cierpiącym i rannym, bezwarunkowo trzeba powstrzymania ataków rakietowych na Izrael przez Hamas i zaprzestanie izraelskich działań wojskowych.
 
Ponadto podkreślił, że Unia nadal gotowa jest do kontynuacji swoich działań i że misje obserwacyjne są gotowe do powrotu. Międzynarodowa misai mająca na celu monitorowanie wprowadzania w życie zawieszenia broni oraz do działania jako pośrednik między dwiema stronami, może być pomocna. W związku z tym Unia Europejska jest gotowa do powrotu jej obserwatorów, podkreślił minister Schwarzenberg.

Jednak, nawet trwałe i kompleksowe rozwiązania w Gazie, nie będą wystarczające, aby wprowadzić pokój w regionie, zaakcentował. Potrzebujemy nowych strategii, biorących pod uwagę palestyńską sytuację polityczną, jak również  wznowienia rozmów pokojowych, które zostały zerwane poprzez konflikt w Gazie.

Schwarzenberg podkreślił, że UE jest gotowa do wsparcia rządu palestyńskiego, ale pilne i większe zaangażowanie stron będzie potrzebne do osiągnięcia kompleksowego pokoju opartego na wizji regionu, w którym dwa demokratyczne państwa, Izrael i Palestyna, żyją obok siebie w pokoju,  z bezpiecznymi i uznanymi granicami.

 

Komisja Europejska

Mamy trzeci tydzień okropnego konfliktu, a sytuacja się pogarsza, ludność cierpi niedostatek żywności i wody pitej, opału, są ogromne zniszczenia domów. Po stronie Izraela tez są straty, spadły tam rakiety. Olbrzymie cierpienie widoczne jest bez wyjątku, po stronie ludności cywilnej rozpoczęła przemówienie Benita Ferrero Waldner, komisarz ds. stosunków zewnętrznych. 

Jak podkreśliła komisarz, cały konflikt w Strefie Gazy odracza  rozwiązanie problemu palestyńskiego  i ma wpływ destabilizacyjny na osiągnięcie pokoju. Jednak najważniejsze w tym momencie jest to, aby możliwe było przemieszczanie się w regionie i dostarczenie pomocy humanitarnej dla ludności palestyńskiej w Strefie Gazy. Natychmiastowe przerwanie ognia, ataków przez Hamas na Izrael i izraelskich działań wojskowych to bezwzględny cel. 

Ferrero Waldner wymieniła działania podjęte do tej pory przez Komisję. Wysłaliśmy delegacje do Rafy, chcieliśmy udostępnić pomoc medyczną, paliwa, żywność. Ale pracownicy humanitarni muszą mieć dostęp. Wskazaliśmy, że działania pokojowe to jedyna droga, którą należy podjąć. Równocześnie prezydent Francji Nicolas Sarkozy był w Egipcie, Izraelu, Syrii i Libanie.

Komisarz zwróciła uwagę, iż prezydent Francji, która przewodniczy teraz Radzie Bezpieczeństwa,  przedstawił plan zawieszeni broni.  Te działania wzajemnie się uzupełniały wydając mocny sygnał z Unii Europejskiej, dodała.

Benita Ferrero-Waldner zaznaczyła, że ważne jest zaprzestanie przemytu broni i dopuszczenie pomocy humanitarnej, i jak podkreśliła Autonomia Palestyńska zaakceptowała tą propozycje, a Hamas ją cały czas rozważa. Jednak jak dotąd Hamas i Izrael odrzucili rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, dodała. Wiodąca rola Egiptu  w kontaktach z Hamasem, rola prezydenta Sarkozy w Syrii, oraz działania Turcji, te dyplomatyczne działania zmierzają do wpłynięcia na Hamas i dają nadzieję na zawieszenie broni.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: