Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż wcześniej proponowano

Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż wcześniej proponowano

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja. – "Jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo finansowe Polaków rząd, reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Porady prawne

Rząd przyjął rozporządzenie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł, a od 1 lipca – 3600 zł. Oznacza to, że przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wyniesie 3545 zł. W przyszłym roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 22,80  zł, a od 1 lipca – 23,50 zł. W stosunku do 2015 r. płaca minimalna wzrośnie na rękę od 1 lipca 2023 r. o ponad 116% (w 2015 r. najniższa pensja wynosiła 1286,16 netto, a od 1 lipca 2023 r. będzie to 2783,86 netto).

Wzrost płacy minimalnej zapewni bezpieczeństwo finansowe Polakom, rząd nie dopuści do sytuacji, kiedy wypłata nie wystarcza na podstawowe potrzeby. Podwyżka jest jego odpowiedzią na oczekiwania pracowników, w ten sposób reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę – twierdziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku.  

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r., tj. 3490, oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9%.
  • Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

  • Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r., tj. 22,80, oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 15,7%.  
  • Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r. do 23,50  oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zostały ustalone w oparciu o prognozy określone w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przyjętym przez Radę Ministrów 30 sierpnia.

Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o1850 zł, czyli o prawie 106%. Szacuje się, że ok. 3 mln osób otrzyma wyższe wynagrodzenie.

Pensje będą wyższe, niż pierwotnie proponowano

Kwoty wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów są wyższe niż początkowe propozycje. Wcześniej rząd proponował, by płaca minimalna wzrosła – po dwóch podwyżkach – do 3450 zł, czyli o 440 zł w stosunku do bieżącego roku. Podobnie jest w przypadku minimalnej stawki godzinowej, która finalnie w 2023 r. miała wynieść 22,50 – podkreśla minister Marlena Maląg.

W efekcie od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od lipca 2023 r. – 51,9 proc.

Od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrośnie o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł – wylicza szefowa resortu rodziny.

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Sytuacja na rynku pracy

Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia osiągnęła poziom 4,9 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w sierpniu spadła o 2,1 tys. osób.

Jednocześnie, w końcu sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 808,2 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni, w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 r. (699 tys.).

Polska jest obecnie krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 2,6 proc., wobec 6 proc. w UE i 6,6 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,3 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Ochrona pracowników

Wynagrodzenie minimalne odgrywa dużą rolę w ograniczaniu ubóstwa i zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.  Jak zaznacza szefowa resortu rodziny, tak znacząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia jest również konieczna, aby uchronić uboższe warstwy społeczeństwa przed poniesieniem nieproporcjonalnie zawyżonego kosztu trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej z powodu wywołanej przez Rosję wojny w sąsiedniej Ukrainie znalazła się Polska i Europa.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika