Pogrom po zmianach na rynku hazardowym od 1 kwietnia

Jakie zmiany weszły w życie? 

1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Nowe rozwiązania wprowadziły znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Jedną z najważniejszych jest powierzenie Totalizatorowi Sportowemu wyłączności na urządzanie gier hazardowych w internecie (poza zakładami wzajemnymi) oraz gier na automatach (poza kasynami gier).

Nowelizacja ma zwiększyć ochronę graczy i ograniczyć szarą strefę w gospodarce. Są pierwsze efekty nowych przepisów: część nielegalnych operatorów hazardowych poinformowała o wycofaniu się z rynku. 

Nowe rozwiązania, które obowiązują od 1 kwietnia br., wprowadziły znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Wskazujemy najważniejsze z nich.

 

Gry na automatach do gier poza kasynami gry

Ich wyłącznym organizatorem poza kasynami gier będzie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wykonująca monopol państwa w tym zakresie. Będzie je urządzać w salonach gier na automatach (3-50 sztuk), przy czym określone zostaną ograniczenia lokalizacyjne dla salonów (np. minimalna odległość od szkół czy kościołów). Automaty będą odpowiednio zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będzie mieć m.in. minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jeden automat będzie przypadać na każde rozpoczęte 1.000 mieszkańców powiatu. Pojawił się zakaz posiadania automatów do gier (za wyjątkami wskazanymi w ustawie, np. kasyna, dostawcy, serwisanci).

 

Prywatnym przedsiębiorcom nie wolno urządzać gier na automatach 

W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą możliwości prowadzenia punktów gier na automatach Ministerstwo Finansów przypomniało, że zgodnie z nowelizacją ustawy hazardowej*, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., podmioty prywatne nie mają możliwości urządzania gier na automatach poza kasynami gier.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość urządzania gier na automatach w salonach gier, ale wyłącznie takich, które są prowadzone przez państwo (czyli jest to działalność objęta monopolem państwowym – art. 5 ust. 1 ustawy). Wykonywanie tego monopolu powierzono jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, powoływanej lub wskazywanej w tym celu przez Prezesa Rady Ministrów (art. 5 ust. 2 ustawy).

Oznacza to m.in. zakaz posiadania automatów do gier (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, np. kasyna, dostawcy, serwisanci).

 

Gry w internecie

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa wykonująca monopol państwa w zakresie gier hazardowych będzie mieć również wyłączność na organizowane w internecie gry kasynowe, takie jak ruletka i gry karciane, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych. Powstanie oficjalny „Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą". Od 1 lipca 2017 r. dostawcy internetu będą mieć 48 godzin na zablokowanie dostępu do stron internetowych, które wykorzystują nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru. Także od 1 lipca 2017 r. dostawcy usług płatniczych nie będą mogli współpracować z podmiotami, które oferują nielegalnie gry hazardowe na stronach wpisanych do rejestru: z ich stron internetowych będą musiały zniknąć odnośniki, które umożliwiają szybkie wpłaty przy udziale dostawcy usług płatniczych.

 

Gra w pokera

Zliberalizowano zasady dotyczące urządzania turniejów pokera. Będzie to możliwe także poza kasynami przez podmioty, które posiadają koncesje na prowadzenie kasyna. Taki turniej będzie też mógł zorganizować podmiot, który nie posiada takiej licencji, jeśli w grę wchodzą nagrody rzeczowe, których wartość nie przekracza ok. 2 tys. zł.

Zasady odpowiedzialnej gry

Podmioty, które urządzają gry hazardowe w internecie, będą musiały opracować i stosować regulamin odpowiedzialnej gry. Chodzi o to, aby w grach hazardowych nie brały udziału osoby nieletnie, by określić procedury weryfikacji wieku i rejestracji uczestnika gry, a gracze mogli kontrolować swoje zaangażowanie w grę. Dzięki zasadom otrzymają też informacje o ryzyku związanym z hazardem.

 

Bardziej skuteczne kary

Zdecydowanie wyższe będą kary za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji – wzrosną z 12 do 100 tys. zł od każdego automatu. Rozszerzono też katalog podmiotów, które podlegają karom za łamanie przepisów ustawy. Są to:

  • posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa (100 tys. zł od każdego automatu),
  • posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego (100 tys. zł od każdego automatu),
  • dostawca usług płatniczych, przedsiębiorca telekomunikacyjny niewykonujący obowiązków nałożonych ustawą (do 250 tys. zł).

Za nielegalne posiadanie automatów będzie też przewidziana odpowiedzialność karnoskarbowa (art. 107d kks).

 

Jakie gry można reklamować?

W zakresie reklamy zakładów wzajemnych w nowelizacji przyjęto rozwiązania analogiczne do reklamy alkoholu. Dozwolona będzie reklama tych zakładów wzajemnych, na urządzanie których udzielono zezwolenia. Reklama nie może być w szczególności kierowana do małoletnich, łączyć uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na łatwą wygraną. Dodatkowo zakazane będzie reklamowanie zakładów wzajemnych: 

  • w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 a 22 (z wyjątkami),
  • w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
  • na okładkach dzienników i czasopism,
  • w miejscach publicznych (z wyjątkami).

W reklamach obowiązkowo znajdzie się komunikat o posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych i ryzyku związanym z hazardem. 

 

Wspólna operacja KAS i policji

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z policjantami przeprowadzili operację masowych kontroli lokali, w których urządzano gry hazardowe. Dotarli w 4 dni do ponad 3 tys. lokali, łącznie zatrzymali 450 automatów do gier. Oznacza to, że większość organizatorów gier wycofało automaty jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów o hazardzie.

Od 1 kwietnia Służba Celno-Skarbowa, która wchodzi w skład Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), przy wsparciu policjantów, przeprowadziła akcję intensywnej kontroli miejsc, w których zachodzi podejrzenie urządzania gier na automatach z naruszeniem przepisów oraz bezprawnego posiadania automatów. Działania, w których chodzi o namierzenie i wyeliminowanie tych nielegalnych praktyk, rozpoczęły się 1 kwietnia i będą trwać do odwołania.

W ciągu pierwszych czterech dni operacji zweryfikowano 3.173 miejsca, w których wcześniej identyfikowano nielegalne gry na automatach. Zatrzymano 450 automatów do gier w 125 miejscach, w których nie zaprzestano nielegalnego  urządzania gier na automatach.

W całej akcji, każdego dnia uczestniczyło 260 funkcjonariuszy KAS i 80 policjantów.

 

Nadal więcej kontroli hazardowych

„Jestem bardzo zadowolony z efektów operacji Służby Celno-Skarbowej i policji. To dobry przykład współpracy tych dwóch służb" – przyznaje wiceminister Wiesław Janczyk. – „Akcja będzie wciąż trwać, więc spodziewam się jeszcze lepszych efektów. Po wynikach, które mamy, już dziś wyraźnie widać skuteczność przepisów. Podmioty organizujące nielegalny hazard samodzielnie wycofują się z rynku" – dodaje wiceminister.

 

Telefon interwencyjny

Wszystkim, którzy zauważyli nielegalne praktyki hazardowe, zapewniono specjalny numer telefonu i adres e-mail. Za ich pomocą można anonimowo zgłaszać nielegalne czynności – na przykład miejsca, w których mogą być urządzane gry na automatach (lokale typu „7777", „jackpot", „hot spot", „Vegas 777").

Służba Celno-Skarbowa prosi o kontakt:

Krajowy Telefon Interwencyjny
800 060 000
powiadom-clo@mofnet.gov.pl

  

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: