Polski Bon Turystyczny w praktyce

Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje

Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Osoby, które są uprawnione do świadczenia wychowawczego 500+ (składały wniosek o to świadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] mają wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mogą go aktywować. Od 1 sierpnia tym bonem mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do obsługi płatności bonem. Taką listę publikuje Polska Organizacja Turystyczna.

W trakcie korzystania z bonu osoby uprawnione i podmioty turystyczne zgłaszają różnego typu sytuacje problemowe. Aby Państwu pomóc, ZUS przygotował odpowiedzi na kilka pytań, które w ostatnim czasie najczęściej pojawiają się na temat bonu.

Osoby uprawnione do bonu

 Na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]. Co zrobić?

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Czasem – w zależności od monitora – nie widać jej od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć.

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Jeżeli zakładka [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. u osoby, która składała wniosek o 500+), może to wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym ZUS do przygotowania bonów. W takiej sytuacji należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez właściwy organ. Wniosek można złożyć papierowo na adres POT (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku będzie dostępny od 6 sierpnia na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję.

Termin realizacji wniosku zależy od liczby zgłoszeń.

Jeżeli bon zostanie przyznany przez POT, zakładka [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczna na PUE ZUS u osoby uprawnionej do bonu.

Na PUE ZUS w danych dotyczących bonu turystycznego widzę nieaktualny numer dowodu osobistego. Czy to ma znaczenie przy dokonywaniu płatności bonem?

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Dane widoczne w zakładce [Mój bon] pochodzą ze zbioru udostępnianego ZUS do przygotowania bonów.

Jeżeli na PUE ZUS w danych dotyczących bonu turystycznego ktoś widzi nieaktualny numer dowodu osobistego, nie należy się tym przejmować. Nie ma to wpływu na możliwość płatności bonem. Aby zapłacić bonem, należy podać kod obsługi płatności (przekazywany na adres e-mail i widoczny na PUE ZUS) oraz potwierdzić płatność jednorazowym kodem potwierdzenia płatności przekazywanym w esemesie.

Wkrótce zmienimy oprogramowanie i nie będziemy już pokazywać numeru dowodu osobistego wśród danych dotyczących bonu.

Nie mogę wysłać oświadczenia o niepełnosprawności dziecka, które jest podstawą do przyznania dodatkowego świadczenia polski bon turystyczny. Co zrobić?

Jeżeli przy próbie wysyłki oświadczenia o dodatkowe świadczenie w formie bonu (DBT) pojawia się komunikat błędu „Dokument jest niezgodny ze schematem – proszę otworzyć formularz w trybie edycji i poprawić istniejące błędy”, to przyczyną jest to, że w adresie e-mail podawanym przy aktywacji bonu wprowadzona została spacja (np. na końcu adresu).

W takiej sytuacji trzeba poprawić adres e-mail w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon], w sekcji [Dane kontaktowe]. Można to zrobić przy pomocy przycisku [Zmiana danych kontaktowych]. Po wykonaniu tej czynności należy ponownie wykonać wysyłkę oświadczenia DBT.

Podmioty turystyczne

Jestem managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. Oprócz mnie rolę managera ma kilka innych osób. Dlaczego widzę dane managerów z innych placówek mojego podmiotu turystycznego?

Managerowie widzą wzajemnie swoje dane i widzą dane recepcjonistów. Widzą je, bo każdy manager podmiotu turystycznego może dodać/usunąć innego managera lub recepcjonistę. W systemie nie ma podziału na placówki podmiotu, bo zgodnie z zakresem oświadczenia podmiotu turystycznego taka informacja nie jest wprowadzana do systemu. Managerowie i recepcjoniści są przypisani do podmiotu turystycznego, a nie do konkretnej placówki podmiotu.

W aplikacji do obsługi płatności (aplikacja dla recepcjonisty) po zalogowaniu pojawia się komunikat „Brak dostępnych miejsc świadczenia usług turystycznych”. Dlaczego?

Taki komunikat wyświetla się, jeżeli na PUE ZUS nie został dodany recepcjonista. Recepcjonista to osoba, która przyjmuje płatności bonem turystycznym. Aby podmiot turystyczny mógł przyjmować płatności bonem turystycznym, manager podmiotu turystycznego na PUE ZUS musi dodać przynajmniej jedną osobę w roli recepcjonisty. Manager może sam sobie nadać taką rolę.

Jestem managerem podmiotu turystycznego. Na PUE ZUS w zakładce [Podmiot Turystyczny] nie widzę informacji dotyczących transakcji bonem turystycznym. Dlaczego?

Informacje dotyczące transakcji dokonanych bonem turystycznym będą widoczne na PUE ZUS od 8 sierpnia 2020 r. Będzie je widział manager podmiotu turystycznego.

Widoczny będzie:

  • unikalny identyfikator transakcji,
  • numer bonu użytego do realizacji transakcji,
  • data transakcji,
  • kwota,
  • aktualny status transakcji.

Będzie też można sprawdzić aktualne saldo rozliczeń w ramach bonu turystycznego – pojawią się informacje o aktualnym saldzie rozliczeń, kwocie płatności przyjętych za pomocą bonu oraz otrzymanych przelewach.

W przypadku pytań o bon turystyczny można nawiązać do kontakt ze specjalną całodobową infolinią dotyczącą Polskiego Bonu Turystycznego pod numerem telefonu 22 11 22 111, adres e-mail bon@zus.pl.

Prezes ZUS: Realizacja bonu turystycznego tylko przez PUE ZUS

Obsługa bonu turystycznego odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. „Bon to kolejny projekt, który udało nam się zrealizować w ciągu tych ostatnich trudnych miesięcy. Dokonaliśmy postępu technologicznego” – podkreśliła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prof. Uścińska była jednym z uczestników briefingu prasowego na temat programu Polski Bon Turystyczny. Spotkanie odbyło się w czwartek (30 lipca) w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Gośćmi byli m.in. wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

- "To kolejny projekt, który udało nam się zrealizować w ciągu tych ostatnich trudnych miesięcy. Dokonaliśmy postępu technologicznego" - powiedziała prezes ZUS. 

Przypomniała, że konto na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Szefowa ZUS wyjaśniała, że po wejściu na PUE osoby uprawnione aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em. Płatność bonem, według planów, będzie dostępna od 1 sierpnia.

Od 24 lipca działa całodobowa infolinia (22 11 22 111), która udziela informacji na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Na infolinię mogą dzwonić zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, jak i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Konsultanci wyjaśniają wszelkie wątpliwości dotyczące bonu. Najczęstsze pytania dotyczą m.in. tego, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i do kiedy bon jest ważny.

Obsługa bonu turystycznego odbywa się przez PUE ZUS. W sobotę (25 lipca) ruszyła rejestracja podmiotów turystycznych do programu. Zgłosiło się do niego już ponad 6,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista podmiotów turystycznych, które będą przyjmować płatności bonem będzie udostępniana na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.plwww.polska.travel.

Ponad pół miliona wydanych bonów

Osoby uprawnione aktywowały już ponad 504 tys. bonów na łączną kwotę 431 mln złotych. Obsługa bonu odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS wydał ponad 504 tys. bonów o łącznej wartości ponad 431 mln złotych. Beneficjenci wykonali już ponad 50 tys. płatności bonami na łączną kwotę 36 mln złotych. Do tej pory zgłosiło się ponad 13,6 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.

Obsługa bonu odbywa się przez PUE ZUS. Aby skorzystać z programu nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny]. W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon].

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. „Dlatego ważne jest, aby przed aktywacją bonu sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby” - wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

- „Czasem – w zależności od monitora – nie widać zakładki od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć” – dodał.

Przy aktywacji bonu trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres e-mail i nr telefonu komórkowego.

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazywany jest kod obsługi płatności. Trzeba go podać kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany esemesem.

Na każde dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.

Uruchamiono adres mailowy do zgłaszania m.in. prób oszustw związanych z bonem turystycznym

W związku z doniesieniami medialnymi o ofertach odsprzedaży Polskiego Bonu Turystycznego, Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła specjalny adres mailowy nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl. Zgłoszenia, które będą dotyczyć sprzedaży bonów, POT kierować będzie do organów ścigania.

 Celem wprowadzenia Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, było wsparcie polskich rodzin, a przede wszystkim 6,5 mln dzieci, które realizując bony pośrednio wspierają turystykę krajową. Zależy nam na tym, żeby młodzi Polacy zwiedzali ojczyznę i wyrobili sobie nawyk podróżowania po kraju. W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. Pamiętajmy jednak, że bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione - mówi  Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Zgodnie z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym, świadczenie musi być spożytkowane na dziecko, na które zostało przyznane. Oznacza to, zapłata bonem na rzecz innego dziecka jest niezgodna z prawem. Z nienależytym wykonaniem mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy usługa nie jest realizowana na rzecz dziecka, na które zostało przyznane świadczenie. Płatności bonem musi dokonać jednak osoba uprawniona.

- "Jednocześnie przestrzegam wszystkich przed kupowaniem Polskiego Bonu Turystycznego. Pamiętajmy, że zarówno sprzedawanie bonu, jak i używanie kupionego bonu jest niezgodne z prawem. Kupujący mogą stać się ofiarami oszustwa. Nie można mieć pewności, czy środki na danym bonie, nie zostały wcześniej wydane" - powiedział Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Należy przestrzec także turystów przed kupowaniem świadczenia przez internet. Należy pamiętać, że sam 16-cyfrowy kod nie wystarczy, żeby nim zapłacić za usługę turystyczną. Trzeba jeszcze dysponować drugim kodem, który przychodzi na telefon beneficjenta dopiero w momencie regulowania należności. Próba obejścia tego procesu może być traktowana jako próba oszustwa.

Drugim przykładem nieprawidłowości, które można zgłaszać do POT na specjalnie dedykowany adres, jest przypadek, gdy płatność została przyjęta nie na usługę hotelarską bądź imprezę turystyczną. Jeśli bon zostanie wydany na innego rodzaju usługi, niż te przewidziane ustawowo, to wtedy POT wszczyna postępowanie i dochodzi należności.

POT będzie analizował wszystkie sygnały dotyczące nieprawidłowości w realizacji programu Polski Bon Turystyczny. W celu zgłoszenia takich przypadków, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne