6.11.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Duża pomoc dla ofiar przestępstw

Ponad 352 mln zł na pomoc dla ofiar przestępstw

Do setek tysięcy Polaków pokrzywdzonych przestępstwem trafi pomoc na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki wielkiemu programowi Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, potrzebujący otrzymają wsparcie o wartości ponad 352 mln złotych! 30 października 2018 r. ruszyła pierwsza pula 30 konkursów na prowadzenie punktów pomocy, które znajdą się w każdym powiecie. Ofiary przemocy, zwłaszcza kobiety i dzieci, skorzystają z konkretnego wsparcia materialnego (np. na leczenie, rehabilitację, utrzymanie rodziny), a nie tylko z porad prawników czy psychologów.

Co roku w Polsce około 200 tys. osób pada ofiarą różnego rodzaju przestępstw – znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb czy uchylania się od alimentów. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Spełnia on bardzo ważne zadanie, bo większość ofiar przestępstw całymi latami odczuwa skutki pokrzywdzenia i wymaga kompleksowej pomocy.  

Porady prawne

Cztery razy większa pomoc 

Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji pozarządowych (to za ich pośrednictwem udzielana jest pomoc) na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. jest to 25 mln zł. Ale prawdziwym przełomem będzie wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Już od 2019 r. Fundusz będzie kierował do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł, a łączna pomoc do 2021 r. wyniesie aż 352,5 mln zł. Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar przestępstw oraz ich bliskich nie była tak wielka. 

Konkretne wsparcie materialne 

Do tej pory pomoc udzielana ofiarom przestępstw polegała głównie na wsparciu prawnym i psychologicznym. W tej dziedzinie również nastąpi przełom. Pomoc prawna i psychologiczna, jako bardzo ważna, nadal będzie udzielana, nawet w znacznie szerszym niż obecnie zakresie. Ale potrzebujący otrzymają też realną pomoc materialną, dostosowaną do konkretnych potrzeb poszkodowanych. Będzie to między innymi pokrywanie kosztów:

  • leczenia i rehabilitacji;
  • leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;
  • czasowego zakwaterowania;
  • związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach;
  • opieki nad dziećmi w żłobkach;
  • szkoleń i kursów zawodowych;
  • przejazdów środkami komunikacji publicznej;
  • żywności (bony żywnościowe);
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
  • wypoczynku dzieci na obozach czy koloniach. 

Program przewiduje również dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie (np. za prąd, ogrzewanie, gaz, wodę, opał), a także np. finansowanie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną. 

Punkt pomocy w każdym powiecie 

Do 2017 roku funkcjonowało około 70 punktów pomocy pokrzywdzonym, prowadzonych przez około 30-40 organizacji. W tym roku działają 94 ośrodki prowadzone przez 38 organizacji. Na mapie Polski nadal są jednak „białe plamy”, gdzie trudno o pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem, bo ośrodków pomocy jest zbyt mało i nie są równomiernie rozłożone geograficznie. Dlatego Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 60 ośrodków regionalnych i 337 punktów lokalnych. Tak aby na terenie każdego powiatu był co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała ok. 40 kilometrów. W każdym z tych punktów i ośrodków osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną, prawną i materialną. 

Uzupełnieniem sieci pomocy będą centra specjalistyczne -  związane z rehabilitacją osób pokrzywdzonych, które doznały uszczerbku na zdrowiu, bądź przeznaczone dla osób wymagających szczególnej opieki (np. dzieci i młodzieży). 

Linia Pomocy Pokrzywdzonym 

Uruchomiana zostanie ogólnokrajowa telefoniczna „Linia Pomocy Pokrzywdzonym”, gdzie będzie można anonimowo uzyskać informację o możliwości pomocy, także umówić się na spotkanie w dowolnym punkcie pomocy na terenie całej Polski. Za pośrednictwem specjalnej linii możliwe będzie też uzyskanie szybkiej porady psychologicznej i prawnej. Do kontaktu posłuży też specjalny adres e-mail. To znaczne ułatwienie dla osób poszukujących pomocy. Obecnie funkcjonują bowiem różnego rodzaju linie telefoniczne np. „niebieska linia”, ale nie mają one charakteru ogólnokrajowego i kompleksowego oraz nie umożliwiają skierowania do dowolnego ośrodka. 

60 konkursów dla organizacji społecznych 

Fundusz Sprawiedliwości przeprowadzi jeszcze w tym roku  60 konkursów na realizację Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Zostaną w nich wyłonione stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe odpowiedzialne za prowadzenie 60 ośrodków regionalnych i 337 punktów lokalnych punktów pomocy. Ruszyło już 30 konkursów, a pozostałe 30 – 2 listopada. 

Szczegółowe informacje o Programie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz harmonogram konkursów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zob. też: Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

  Źródło: www.ms.gov.pl
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

Skuteczna ochrona ofiar 30 listopada br. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar. Polska dołącza do wąskiego grona państw, w których obowiązuje najwyższy standard ochrony ofiar tego typu przestępstw. ##baner## – "My nie marnujemy czasu, działamy, (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

    Czego dotyczy ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych? Od 21 września 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Na mocy tej ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie (...)

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych czasach należy jednak być bardzo ostrożnym – często bowiem to, co wydaje się świetnym (...)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Gdzie po poradę?

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Gdzie po poradę?

Zbliża się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 r. W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, (...)

Prawo procesowe przyjazne dzieciom

Prawo procesowe przyjazne dzieciom

Przełomowe zmiany na rzecz najmłodszych - "Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiet zmian ustawowych pomoże dzieciom – pokrzywdzonym i świadkom przestępstw – czuć się bezpiecznie podczas postępowania karnego. Nowe przyjazne prawo zapobiegnie narażaniu najmłodszych na kolejną traumę. Bierze pod uwagę potrzeby dzieci i zapewni im profesjonalne wsparcie prawne" (...)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Czego dotyczy rządowy projekt?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz zajmie się nim Sejm.Jakie propozycje zawiera projekt?Zaproponowano utworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Oznacza to połączenie w jednym (...)

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw. Świadczy też pomoc postpenitencjarną.  Fundusz Sprawiedliwości - czyli co? Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, (...)

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Sejm zajął się projektem zmian w Kodeksie karnym przygotowanym przez Radę Ministrów. Przewiduje on m.in. zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz z użyciem przemocy oraz rozszerzenie granic obrony koniecznej. Zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Jedną z najważniejszych zmian jest zaostrzenie kar, zwłaszcza za (...)

Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej) dostarczają poważnych wątpliwości. „Pojawia się wiele głosów, że godzi ona w nasz porządek prawny, ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową” (...)

Wiedzą, jak walczyć z dyskryminacją

Wiedzą, jak walczyć z dyskryminacją

Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji przyjęła Ramowy Program Działań, w którym określa cztery obszary swojej aktywności: 1) monitorowanie, czyli regularna obserwacja i analiza zjawisk, których przyczyny mogą wynikać z nietolerancji wobec mniejszości w Polsce; 2) reagowanie, czyli podejmowanie działań przez instytucje państwowe (...)

Będą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie

Będą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie

- To ważny dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekt. Daje on bowiem możliwość wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz podniesienia kwalifikacji osób pracujących z tymi pokrzywdzonymi. Ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, stanowi od lat jeden z priorytetów kierownictwa resortu - tłumaczył wczoraj Podsekretarz Stanu (...)

Stop przemocy

Stop przemocy

Komisja Europejska chce skuteczniej zwalczać handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografię dziecięcą. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi. Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji lub pracy. Szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet kilkuset tysięcy osób sprowadzanych na terytorium (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie, to kontynuacja działań, które (...)

Lista podmiotów jakie otrzymały

Lista podmiotów jakie otrzymały "Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci"

Wydział do Spraw Ofiar Przestępstw Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2008 roku w trakcie V Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marian Cichosz wręczył certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań pierwszym przedstawicielom podmiotów (...)

W sprawie braku zainteresowania Policji sytuacją osób pokrzywdzonych - ofiar przemocy domowej

W sprawie braku zainteresowania Policji sytuacją osób pokrzywdzonych - ofiar przemocy domowej

25 czerwca 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku zainteresowania Policji sytuacją osób pokrzywdzonych - ofiar przemocy domowej. Poniżej treść jego pisma: Spośród wpływających do mnie wniosków pochodzących od osób przestępstw, wciąż dominują wnioski od osób pokrzywdzonych (...)

Pomoc finansowa dla ofiar przestępstw

Pomoc finansowa dla ofiar przestępstw

Ofiary przestępstw dostaną od państwa pomoc finansową w ciągu miesiąca, a zadecydują o tym prezesi sądów okręgowych. To przewiduje projekt zmiany o państwowej kompensacie dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych. (...) To prezesi sądów okręgowych w decyzjach administracyjnych mają określać kwotę, którą państwo wspomoże poszkodowanych przestępstwem. (...) Dużo łatwiejsze (...)

Ofiary przestępstwa zadzwonią pod nowy numer

Ofiary przestępstwa zadzwonią pod nowy numer

Numery infolinii 116 006 będzie zarezerwowany w całej UE dla ofiar przestępstw. Pod 116 117 zadzwonią natomiast obywatele potrzebujący pomocy medycznej w przypadkach niewymagających pilnej pomocy lekarskiej. Komisja Europejska zarezerwowała dwa nowe numery, pod którymi uzyskamy pomoc w każdym państwie członkowskim. Aktywacja linii 116 006 i 116 117 nastąpić ma 15 kwietnia (...)

Organizacje pozarządowe nie pomagają ofiarom

Organizacje pozarządowe nie pomagają ofiarom

Pieniądze przyznawane przez sądy ofiarom przestępstw w większości trafiają na konta osób pracujących w organizacjach pozarządowych - donosi Dziennik Polski. Dla ofiar przestępców zostaje niewiele. Z kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2009 roku aż 82 proc. sprawdzonych instytucji mających za zadanie nieść pomoc ofiarom przestępców złamało prawo. (...)

Ochrona tożsamości dzieci

Ochrona tożsamości dzieci

Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości Unia Europejska chroni tożsamość dzieci 1 sierpnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Bruksela II b, dzięki którym we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To efekt starań prowadzonych na forum (...)

Co zrobiło MPiPS, aby zapobiegać przemocy wobec dzieci?

Co zrobiło MPiPS, aby zapobiegać przemocy wobec dzieci?

Niektórzy z nas twierdzą, że klaps dziecku nie zaszkodzi. Ale, czy aby na pewno? Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez MPiPS wynika[1] między innymi, że: 64% Polaków zna w swoim otoczeniu rodziny, w których dochodzi do różnych form przemocy; co trzeci Polak doświadczył przemocy w rodzinie; 14% respondentów żyje w gospodarstwie, w którym ofiarą (...)

Kościół uruchomi infolinię dla ofiar pedofilii

Kościół uruchomi infolinię dla ofiar pedofilii

Specjalna infolinia dla ofiar księży pedofilów zostanie uruchomiona przez niemiecki Kościół katolicki – donosi Gazeta Wyborcza. Kościół chce w ten sposób dotrzeć do ofiar i zaoferować im pomoc terapeutów. Powodem uruchomienia infolinie jest kilkadziesiąt przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży i zakonników, jakie ujawniono (...)

RPO krytykuje zbyt niskie rekompensaty dla ofiar przestępstw

RPO krytykuje zbyt niskie rekompensaty dla ofiar przestępstw

Krąg ofiar przestępstw, które mogą skorzystać z pomocy państwa, został za bardzo ograniczony, a wysokość przysługującej im kompensaty jest zbyt niska - uważa rzecznik praw obywatelskich. (...)Rzecznik przypomniał też dość istotny fakt. Uchwalając ustawę, zastrzegano, że maksymalna wysokość kompensaty zależy od możliwości budżetowych państwa. Zapowiadano wówczas, że w 2006 (...)

Dni otwarte dla ofiar przestępstw

Dni otwarte dla ofiar przestępstw

Od najbliższego piątku przez cały tydzień (od 22 lutego do 1 marca) we wszystkich sądach oraz prokuraturach w kraju zorganizowane zostaną dyżury dla ofiar przestępstw (najczęściej od 9 do 15, szczegóły należy sprawdzać w konkretnych sądach). Rzeczpospolita 19.02.2008 r. przestępstwo, prawo karne, pokrzywdzony, pomoc prawna, porady prawne, porada

Pokrzywdzeni przez przestępstwa będa wspierani przez państwo

Pokrzywdzeni przez przestępstwa będa wspierani przez państwo

Nie tylko ofiary przestępstw umyślnych będą mogły liczyć na pomoc państwa. Życie ofiar przestępstw ma być nieco lżejsze – Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić prawo dla nich. – Chcemy pomagać na dużo większą skalę – zapowiada Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister sprawiedliwości. Rzeczpospolita 19.02.2009 r. przestępstwo, odszkodowanie, pokrzywdzony, fundusz

Fundusz dla ofiar wystartuje w przyszłym roku

Fundusz dla ofiar wystartuje w przyszłym roku

Jeżeli Lecz Kaczyński zaakceptuje zmiany w kodeksie karnym, to zaczną one obowiązywać w lipcu przyszłego roku - informuje Rzeczpospolita. Zmiany w kodeksie karnym, powołujące Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czekają na akceptację prezydenta - informację taką podało Ministerstwo Sprawiedliwości. Fundusz będzie zasilany m.in. z potrąceń z wynagrodzeń (...)

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Co orzekł Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. wniosku prokuratora, wznowił postępowanie w sprawie skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendy, uchylił skazujące wyroki Sądu Apelacyjnego z 2004 r. i Sądu Okręgowego z 2003 r. i uniewinnił go od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt V KO (...)

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Przełomowe zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej poszerza kompetencje SW w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE). Nowelizacja ma zapewnić poprawę skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar w tym systemie. Najważniejsza (...)

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

Prawo o ustroju sądów powszechnych zmienione Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która była przedmiotem inicjatywy poselskiej. Podstawowym celem nowych regulacji jest usprawnienie działania sądów, tak aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki wydawane przez sędziów budziły (...)

Postulaty na rzecz zwiększenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej finansowanej przez Państwo

Postulaty na rzecz zwiększenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej finansowanej przez Państwo

Uczestnicy spotkania, zorganizowanego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawili Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości stanowisko koalicji organizacji pozarządowych działających na rzecz zwiększenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej finansowanej przez Państwo. Oto ich postulaty: "W nawiązaniu do dyskusji, jaka miała (...)

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

1 sierpnia 2019 r. zatwierdzony został plan finansowy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019, na podstawie którego rozdysponowano pomiędzy poszczególne województwa tegoroczną pulę środków na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów (...)

Nowe kary za nielegalne zatrudnienie

Nowe kary za nielegalne zatrudnienie

Od prawie dwudziestu lat Unia Europejska buduje podstawy kompleksowej polityki migracyjnej. Na początku procesu integracji europejskiej, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne podlegały wewnętrznym regulacjom państw, jednakże po utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego w 1986 roku, kompetencje w tych dziedzinach stopniowo przesuwano także na poziom europejski. Wymiar sprawiedliwości (...)

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla rolników nie naruszają Konstytucji

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla rolników nie naruszają Konstytucji

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Henryka D. dotyczącą zwiększenia emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Henryk D. zatrudniony na podstawie umów o pracę był obowiązany do opłacania składek na powszechne - pracownicze ubezpieczenie społeczne. Następnie prowadził gospodarstwo rolne i w związku z tym opłacał (...)

Więźniowie do pracy...

Więźniowie do pracy...

Rok działania programu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki i gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z największych hal produkcyjnych tworzonych w ramach programu „Praca dla więźniów” na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie. Spotkanie w rzeszowskiej (...)

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla osób podlegających ubezpieczeniu powszechnemu i rolniczemu konstytucyjne

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla osób podlegających ubezpieczeniu powszechnemu i rolniczemu konstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Henryka D. dotyczącą zwiększenia emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Henryk D. (skarżący) zatrudniony na podstawie umów o pracę był obowiązany do opłacania składek na powszechne - pracownicze ubezpieczenie społeczne. Następnie prowadził gospodarstwo rolne i w związku (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Coraz bliżej do wprowadzenia fundacji rodzinnej Rząd chce pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu. Będzie to możliwe dzięki przyjętej przez Radę Ministrów możliwości zakładania fundacji rodzinnych. Dzięki niej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji nowych inwestycji. - "Budowa silnych (...)

Kiedy FGŚP ma obowiązek wypłacić świadczenia - opinia prawna

Kiedy FGŚP ma obowiązek wypłacić świadczenia - opinia prawna

  Stan faktyczny   Przez 14 miesięcy byłem zatrudniony w NZOZ jako lekarz. Po pewnym czasie zorientowałem się, że pracodawca nie odprowadza za mnie składek do ZUSU. Nie reagował na moje interwencje. Odszedłem z nieuczciwej firmy nie uzyskując premii za 2 ostatnie miesiące. Okazało się, że sprawa jest o wiele poważniejsza. Nie odprowadzał składek zusowskich za wszystkich pracowników (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

ZFŚS a upadłość firmy

ZFŚS a upadłość firmy

Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął pożyczkę w ZFŚS musi ją spłacać (...)

Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

Interesuje mnie sytuacja teoretyczna. Powiedzmy, że ktoś pewnego dnia potrąci mnie samochodem i złamie mi kręgosłup. Jakie prawo (jeśli jakiekolwiek) reguluje w Polsce, ile powinienem dostać za (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Uprawnienia funkcjonariusza straży miejskiej

Uprawnienia funkcjonariusza straży miejskiej

Czy funkcjonariusz straży miejskiej może zatrzymać na targowisku osobę, która niesie w ręku płyty CD (bez znaczenia jest to, co zawiera nośnik - w tym przypadku były to akurat prywatne zdjęcia (...)

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Mam problem z chłopakiem który mnie prześladuje. Dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie, nachodzi mnie w domu, w pracy jeździ za mną, śledzi mnie, próbuje zabrać mi telefon, raz nawet (...)

restytucja szkód, odszkodowanie

restytucja szkód, odszkodowanie

Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara (...)

Roszczenia poszkodowanego w związku z pobiciem

Roszczenia poszkodowanego w związku z pobiciem

Poszkodowany mężczyzna został pobity. W wyniku pobicia doznał obrażeń, które spowodowały naruszenie czynności narządów ciała (zwłaszcza oka lewego) na okres dłużej niż 7 dni. W sprawie (...)

Przedawnienie roszczenia za wypadek

Przedawnienie roszczenia za wypadek

W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników wypadku za (...)

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

W dniu 27 czerwca na mój samochód najechał inny kierowca. Kierowca ten przyznał, że to on spowodował wypadek pisząc odpowiednie oświadczenie. Samochód odholowałem do stacji ASO i w tym samym (...)

Roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie odszkodowawcze

Pijany kierowca uderzył samochodem w mój kiosk z prasą. Kiosk został tak uszkodzony, że nie nadaje się już do naprawy. Kierowca został zatrzymany przez policję. Czy mogę złożyć na niego doniesienie, (...)

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Mąż został uznany winnym przemocy i uszkodzenia ciała. Jesteśmy nadal małżeństwem choć od kilku lat żyjemy w rozłączeniu i prowadzimy odrębne gospodarstwa. Czy w tym przypadku możliwe jest (...)

Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich

Mój 15-letni syn wraz z kuzynem wykonał napisy sprejem na wiacie śmietnika, uszkadzając w ten sposób mienie spółdzielni. Chłopcy zostali zatrzymani przez policję i przyznali się do swojego czynu. (...)

Samochód zastępczy na czas naprawy

Samochód zastępczy na czas naprawy

Niekiedy się zdarza, że ktoś nam uszkodzi auto, mamy dane sprawcy i zgłaszamy to do jego ubezpieczyciela. Następnie oddajemy auto do serwisu i nie mamy czym jeździć. Ubezpieczyciel powinien nam (...)

Ubezpieczenie OC a wypadek na ściance wspinaczkowej

Ubezpieczenie OC a wypadek na ściance wspinaczkowej

Od 2006 roku prowadzę działalność gospodarczą w Spółce Cywilnej, która zajmuje się komercyjnym udostępnianiem ścianki wspinaczkowej. W związku z tym, że wpinanie jest sportem bezpiecznym, (...)

Miarkowanie odszkodowania

Miarkowanie odszkodowania

Czy można obniżyć wysokość odszkodowania z uwagi, że poszkodowany przyczynił się do jej powstania? Należy zwrócić uwagę na art. 362 Kodeksu cywilnego: Jeżeli poszkodowany przyczynił (...)

Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

Zostałam pobita przez 2 sprawców w swoim sklepie, zrobiłam obdukcję. Obecnie jestem na chorobowym już ok. 24 dni, stłuczenie głowy, wybita plomba ,wykręcenie rąk i wybicie prawego barku, zadrapania (...)

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Miesiąc temu zalaliśmy mieszkanie sąsiada, w sumie dwóch, ponieważ mieszkamy na 2 piętrze. Zepsuł się wąż z automatu i zalało wszystko, w tym sąsiadów. Niestety my nie mieliśmy ubezpieczonego (...)

Przedawnienie roszczeń w zwiazku z występkiem

Przedawnienie roszczeń w zwiazku z występkiem

Funkcjonariusz jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa ( obecnie na emeryturze) został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za występek polegający na tym, iż w 2005r. przekroczył swoje uprawnienia (...)

Wypadek komunikacyjny przedawnienie

Wypadek komunikacyjny przedawnienie

W ubiegłym roku tzn. 10.09.2006 r. zostałem potrącony przez samochód na chodniku. Auto przejechało mi po nodze. Byłem na zwolnieniu chorobowym 9 miesięcy i byłem pijany (2 promile alkoholu). Kierowca (...)

Odpowiedzialność za uszkodzenie ciała

Odpowiedzialność za uszkodzenie ciała

Kilka dni temu jechałam na rowerze. Aby uniknąć uderzenia gałęzią w twarz, odbiłam kierownicą w lewo i niechcący zaczepiłam o rower Pana, który jechał z naprzeciwka. Pan spadł i uszkodził (...)

Praca kobiety w warunkach szkodliwych

Praca kobiety w warunkach szkodliwych

Czy kobiecie, która przechodzi na emeryturę w wieku 55 lat ze stażem pracy 30 lat, w tym 22 lata w warunkach szkodliwych, przysługuje jakakolwiek rekompensata pieniężna z tytułu szkodliwych warunków (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Kalkulacja rozliczenia szkody

Kalkulacja rozliczenia szkody

W jaki sposób zakład ubezpieczeń powinien wykonać kalkulacje rozliczenia szkody. Czy powinna ona zawierać podatek VAT? Czy poszkodowany ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wraz (...)

Odszkodowanie za wynajem samochodu

Odszkodowanie za wynajem samochodu

2 lata temu jeden z pojazdów firmowych został uszkodzony z OC. Była to szkoda całkowita. Na czas likwidacji szkody nie wynajęliśmy pojazdu zastępczego - po prostu w tym okresie inni nasi kierowcy (...)

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

Odpowiedzialność szpitala za zarażenie pacjenta

Na jakiej podstawie i jakiego rodzaju odszkodowania może dochodzić osoba, która podczas zabiegu operacyjnego w szpitalu została zarażona wirusem żółtaczki typu C? W przypadku wywołanie rozstroju (...)

Znaczenie winy w żądaniu odszkodowania

Znaczenie winy w żądaniu odszkodowania

Czy poszkodowany w kolizji pojazdów samochodowych jest zmuszony czekać na wyrok Sądu, orzekający o winie sprawcy, aby dostać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej? Jak rozmumieny, po kolizji, żaden (...)

Przyczynienie się poszkodowanego

Przyczynienie się poszkodowanego

Pan X wycofując z parkingu uderzył w samochód pana Y zaparkowany częściowo na jezdni, częściowo na poboczu w miejscu niedozwolonym (podwójna ciągła linia). Jaka jest odpowiedzialność pana X (...)

Brak polisy OC a roszczenie względem UFG

Brak polisy OC a roszczenie względem UFG

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia za szkodę wynikłą ze stłuczki, ponieważ sprawca nie miał obowiązkowej polisy OC.Jak wygląda procedura zgłoszenia się po wypłatę do UFG? Zasady (...)

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Podczas spaceru z moim psem (nieszkodliwym i prowadzonym na smyczy), na mój teren przedostał się pies sąsiada (duży wilczur), a następnie rzucił sie na mojego psa. Był bardzo agresywny. Mnie poturbował (...)

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Firma ubezpieczeniowa przysłała dokument likwidacji szkody OC komunikacyjne-decyzję wypłaty odszkodowania w kwocie, która stanowi zaledwie 1/6 kwoty netto wynikającej z kosztorysu zakładu naprawczego, (...)

FORUM PRAWNE

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW PROSZE O POMOC. POTRZEBUEJYM W RODZINIE KOGOS KTO POMOZE NASZYM CORKOM POZBIERAC SIE PO TRAGICZNYCH WYDARZENIACH. GDZIE W WARSZAWIE MOZEMY SIE UDAC (...)

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem (...)

Poszukuję prawnika Poznań

Poszukuję prawnika Poznań Poszukuję prawnika lub kancelarii od przestępstw gospodarczych w Poznaniu lub okolicach. Duża sprawa- koniecznie pracujący w języku angielskim lub Niemieckim. Bardzo proszę (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Dwie sprawy nakazowe jednocześnie o ten sam dług

Dwie sprawy nakazowe jednocześnie o ten sam dług Nest Bank wypowiedział mi umowę o kredyt gotówkowy. W październiku 2018 roku dostałem z Sądu Okręgowego odpis nakazu zapłaty w postępowaniu (...)

Czy należą mi się alimenty na dzieci?

Czy należą mi się alimenty na dzieci? Mam dwoje dzieci-15 miesięczne i 2 tygodniowe,nie pracuje ponieważ zajmuje się dziecmi,nie mam żadnych dochodów oprócz 130 zł rodzinnego na córki,obecnie (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

Pomocy ! dostałem nakaz zapłaty od sądu a nie wiem za co,naprawde!!!

Pomocy ! dostałem nakaz zapłaty od sądu a nie wiem za co,naprawde!!! Witam , mam bardzo pilne pytanie , dostałem z Sądu pozew o nakaz zapłaty 7300 i nie winem za co Bug mi światkiem a nigdy nie (...)

Pomocy..nakaz zapłaty z Sądu ale nie winem zaco !!!

Pomocy..nakaz zapłaty z Sądu ale nie winem zaco !!! Witam , mam bardzo pilne pytanie , dostałem z Sądu pozew o nakaz zapłaty 7300 zł i nie winem za co Bug mi światkiem a nigdy nie dostałem żadnych (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Ściągnięcie alimentów przez komornika

Ściągnięcie alimentów przez komornika w lutym zapadł wyrok w sprawie o alimenty. tatuś mojego dziecka nie płaci ich do tej pory. chcę udać się do komornika. co mam ze sobą zabrać? gdzie szukać (...)

Trafiony jelen i prawny busz dookola-kto pomoze?

Trafiony jelen i prawny busz dookola-kto pomoze? Otóż niespełna 3 lata temu skierowałem do Sądu Okręgowego pozew rozwodowy, natomiast do Sądu Rejonowego pozew o wyłączność majątkową za pośrednictwem (...)

Porady prawne