Prawa studentów w nowej ustawie

Gowin: w nowej ustawie prawa studentów z prawdziwymi gwarancjami skutecznej ochrony

– "Chcemy zapewnić większą ochronę studentom. Uczelnie będą miały obowiązek ustalenia wysokości opłat obowiązujących przez cały okres studiów. To kwestia uczciwości i zapobiegania złym praktykom w uczelniach. Jeżeli uczelnia będzie nielegalnie pobierała opłaty będzie mogła otrzymać karę w wysokości 50 tysięcy złotych za każde naruszenie" – powiedział podczas wspólnej z Parlamentem Studentów RP konferencji wicepremier Jarosław Gowin.

Studenci zachowają wszystkie prawa 

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zachowuje wszystkie prawa studentów, jakie do tej pory nabyli, zapewniając stabilność i pewność procesu studiowania oraz możliwość korzystania z szeregu prostudenckich rozwiązań.

Regulamin studiów, który będzie przyjmowany w procedurze uzgodnieniowej z samorządem studenckim, będzie przewidywał możliwości:

  • przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w tej samej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej,
  • odbywania studiów według indywidualnego toku studiów,
  • urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
  • zmiany kierunku studiów,
  • przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,
  • przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,
  • uzyskania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze.

Porady prawne

Nowa ustawa w niezmienionym kształcie pozostawi również katalog uprawnień związanych z systemem bezzwrotnej pomocy materialnej, uprawnienia samorządu studenckiego, prawo do strajku studenckiego i ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Kary dla uczelni za złamanie umowy ze studentem

Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów już przed rozpoczęciem rekrutacji. Zgodnie z nowymi unormowaniami uczelnia przez cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia, nie będzie mogła także zwiększyć wysokości tych opłat ani wprowadzać nowych. W przypadku złamania powyższego zakazu i faktycznego pobierania od studentów opłat niezgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy, uczelnia zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości do 50 000 złotych.

Dyplom wreszcie w terminie

"W nowej ustawie pojawi się również prawo umożliwiające otrzymanie dyplomu w ściśle określonym terminie – utrzymujemy 30-dniowy termin na wydanie przez uczelnię dyplomu. Był on dotychczas wielokrotnie łamany przez uczelnie. Dlatego w przypadku wykrycia takiej sytuacji uczelni grozi kara w wysokości 5 tysięcy złotych" – podkreślił Piotr Müller – dyrektor Biura Ministra, członek zespołu przygotowującego ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne