Program Opieka 75+

7.2.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Program Opieka 75+ edycja 2020

Poniżej informacje o świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W dniu 30 stycznia 2020 r., Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała program pn. „Opieka 75+” – edycja 2020.

Porady prawne

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Zmiany w programie w edycji na rok 2020

Obejmują one następujący zakres:

  1. Rozszerzenie form realizacji usług opiekuńczych o:
  • zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25
    ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • umożliwienie gminom zakupu usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

2.  Zakres przedmiotowy:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane
    w roku 2020,
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one świadczone,
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca gminy do skorzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne