18.3.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kopernikańskiej

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej przewiduje utworzenie nowatorskiej instytucji naukowej, w celu zwiększenia konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie; budowy i intensyfikacji więzi przedstawicieli krajowego życia naukowego oraz aby silniej niż dotychczas włączyć zagranicznych badaczy we współpracę z polskimi ośrodkami i zespołami naukowymi.

Porady prawne

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kopernikańskiej

2 marca br. prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o utworzeniu nowej instytucji naukowej – Akademii Kopernikańskiej. W uroczystość w Pałacu Prezydenckim uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że ustawa o Akademii Kopernikańskiej została przygotowana wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kancelarię Prezydenta. 

Czego dotyczy projekt?

Projekt kontynuuje reformę polskiej nauki, w ramach której powstały m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej czy Sieć Badawcza Łukasiewicz.

– "Przygotowaliśmy projekt ustawy, który stanowi domknięcie prowadzonych do tej pory reform w zakresie nauki. Ma on służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej, jej konkurencyjności i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej" – mówił Prezydent RP. 

W skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy znalazły się również zapisy dotyczące przyznawania stypendiów, grantów i nagród kopernikańskich. Jedna z nich, w wysokości 500 tys. zł, będzie przyznawana za istotne osiągnięcia naukowe.

Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że obchodzona w przyszłym roku 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika zbiegnie się z ustanowieniem Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności Parlament przyjął już, a Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności. Celem nowelizacji, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa (...)

Druga ustawa o innowacyjności

Druga ustawa o innowacyjności

Poprawa otoczenia prawnego działalności innowacyjnej Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej trafił do Sejmu. Proponowana ustawa przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej (...)

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r. ##baner## Młody naukowiec, czyli kto? Zgodnie z definicją wprowadzoną (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego (...)

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Wsłuchanie się w głos przedsiębiorców oraz firm rodzinnych i zrzeszających je organizacji, aby wspólnie wypracować rozwiązania prawne umożliwiające ochronę dorobku firm rodzinnych w przyszłości – to jeden z głównych celów konsultacji publicznych, jakie w (...)

Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw reformujących naukę

Rada Ministrów przyjęła pakiet ustaw reformujących naukę

2 grudnia 2008 r. ministrowie przyjęli przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pakiet ustaw reformujących system badań naukowych. Reforma to priorytet rządu, czego dowodem jest zdecydowany wzrost nakładów na naukę w projekcie przyszłorocznego budżetu - o prawie 1,4 (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

Sukcesja firm – rozpoczęły się uzgodnienia i konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej Co piąta wypracowana w Polsce złotówka jest wynikiem pracy firmy rodzinnej. To prawie 830 tys. firm w Polsce, które generują przychód wysokości 322 mld zł w skali roku. (...)

Twoje okresy nieskładkowe

Twoje okresy nieskładkowe

Okresy nieskładkowe podobnie jak składkowe mają bardzo duże znaczenie w systemie ubezpieczeń społecznych. Powodem tego jest treść przepisu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się zarówno (...)

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

W związku z wejściem do strefy Schengen obowiązuje w naszym kraju ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynikała z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku (...)

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej Powoli zaczyna wchodzić w życie pakiet rozwiązań, które uproszczą procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE. Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (...)

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Projekt nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), (...)

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy o finansach publicznych, którego założenia mają za zadanie uzdrowienie finansów państwa, m.in. poprzez wzmocnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych. Projekt koncentruje się zarówno na zmianie (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Jakie przepisy implementuje projektowana ustawa? Projektowana nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich zawiera przepisy implementujące dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Euro­pejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt ustawy zmieniającej (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców

Pośród podmiotów zbiorowego prawa pracy znajdują się związki zawodowe, organizacje pracodawców i ich zrzeszenia, załogi zakładów pracy oraz organizacje pracodawców i ich zrzeszenia. Status prawny organizacji pracodawców, podobnie jak związkowych organizacji (...)

Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 5-9 (...)

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom (...)

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja), został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mała nowelizacja jest wstępem do kompleksowych (...)

Planowane zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego

Planowane zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego

Ostatnio bardzo dużo propozycji zmian w obowiązujących aktach prawnych dotyczy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Także i tym razem zajmiemy się projektem, który pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości a dotyczy kodeksu cywilnego i kodeksu (...)

Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19?

Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19?

Przepisy o składce reklamowej w prekonsultacjach Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

Porady prawne