13.10.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sejm przyjął weto prezydenta. PO i PiS zgodne

Sejm przyjął dziś weto prezydenta do ustawy likwidującej nadzór ministerstwa nad odrolnieniem gruntów. Stanowisko głowy państwa poparło 381 posłów, w tym dwa największe kluby - PO i PiS.

Jednocześnie Kancelaria Prezydenta RP przygotowuje projekt, który w szczególnych przypadkach uprości długotrwałą procedurę odrolnienia gruntów pod budowę domów i obiektów użyteczności publicznej.

Prezydent Bronisław Komorowski zawetował ustawę likwidującą nadzór ministerstwa nad odrolnieniem najlepszych gruntów w związku z ryzykiem, jakie niosłoby jej przyjęcie. Wejście w życie tej nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu, za który gminy ustawowo są odpowiedzialne oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu, a także mogłoby spowodować nieodwracalną utratę najcenniejszych gleb w Polsce. Podtrzymanie przez Sejm weta prezydenta sprawi, że przepisy nie wejdą w życie.

Porady prawne

Niepokojące dane w tym kontekście, dotyczące wykorzystania gruntów rolnych, np. do budowy farm wiatrowych, podał również jeden z ostatnich raportów NIK. Zgodnie z informacjami NIK w ok. 40% skontrolowanych gmin dochodziło do przypadków lokalizowania wiatraków na gruntach należących m.in. do radnych, burmistrzów, wójtów, czy też pracowników urzędów gmin - czyli osób, które jednocześnie w imieniu gminy uczestniczyły w podejmowaniu decyzji ws. miejsca inwestycji. Te osoby po wprowadzaniu nowelizacji podejmowałyby również decyzje o wykorzystaniu gruntów najwyższych klas. Stwarza to ryzyko nasilenia negatywnych zjawisk opisywanych przez NIK.

Prezydent niezmiennie pozostaje zwolennikiem utrzymania szerokich kompetencji i istotnej roli samorządów, dlatego też przygotowywane rozwiązanie wzmocnieni ich rolę, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu ochrony środowiska i krajobrazu.

źródło: www.prezydent.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Konstytucja będzie

Konstytucja będzie "w imię Boga wszechmogącego"?

Jeszcze tym tygodniu PiS może przedstawić projekt zmian w konstytucji. - Prezes osobiście nad tym pracuje. Nie spodziewam się wielkich zmian w stosunku do projektu z 2005 r. - mówi Gazecie Wyborczej polityk PiS. Projekt zmiany konstytucji, przedstawiony przez partię w marcu 2005 roku, (...)

Konstytucja według PiS: dyktatura w demokratycznym państwie?

Konstytucja według PiS: dyktatura w demokratycznym państwie?

Prezydent otrzyma prawo rozwiązania Sejmu, prawo odmowy powołania premiera lub innego członka rządu, zachowa prawo weta oraz odmówi podpisania niektórych ustaw - to niektóre z propozycji, jakie znalazły się w projekcie konstytucji Prawa i Sprawiedliwości. - W imię Boga (...)

Nie będzie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji?

Nie będzie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji?

Konsekwencje weta PrezydentaW związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Minister Skarbu Państwa ostrzegł przed dalszym istnieniem anachronizmów polskiej gospodarki rynkowej.Minister Aleksander Grad wskazał cztery kwestie, przeciwko którym (...)

Platforma skończy erę bezkarności parlamentarzystów?

Platforma skończy erę bezkarności parlamentarzystów?

Ograniczenie immunitetu pozwoli wszcząć postępowanie karne wobec parlamentarzystów, w ławach poselskich zasiądzie o 160 posłów mniej, prezydenckie weto nie będzie blokować ustaw, lecz „skłaniać do refleksji" - zakłada projekt zmian w Konstytucji RP, przedstawiony (...)

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; ustawę (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają (...)

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Sejm przyjął budżet

Sejm przyjął budżet

Sejm przyjął budżet na 2008 rok z podwyżkami dla nauczycieli i nieznacznie obniżonym deficytem budżetowym. (...) Przyjęty wczoraj głosami koalicji PO-PSL budżet niewiele różni się od projektu PiS-owskiego, przygotowanego jeszcze przez wicepremier Zytę Gilowską. Nie przeszkodziło to jednak (...)

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

Konstytucja Biznesu ze zgodą Sejmu Posłowie przyjęli pakiet 5 ustaw, zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmiany obejmą prawie (...)

Ustawa sędziowska po wecie prezydenta

Ustawa sędziowska po wecie prezydenta

Wszystko wskazuje na to, że posłom trudno będzie odrzucić weto prezydenta do ustawy sędziowskiejZa odrzuceniem weta zagłosują PO i PSL, przeciw - PiS. Ostatecznej decyzji nie podjęła jeszcze lewica. - W trakcie głosowania nad zmianami do ustawy o ustroju sądów powszechnych byliśmy (...)

Komornicy nie zdecydują o obniżeniu opłat?

Komornicy nie zdecydują o obniżeniu opłat?

Posłowie nie zgadzają się na propozycję Senatu, aby dłużnik składał wniosek o obniżenie opłat za egzekucję bezpośrednio do komornika. To sądy powinny rozstrzygać o obniżeniu opłaty, a nie komornicy - twierdzą kluby parlamentarne. Podczas dzisiejszych obrad w Sejmie posłowie zagłosują (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym  Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, aby zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres (...)

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej "tarczy antyinflacyjnej", który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw (...)

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny rozdzieleni

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny rozdzieleni

Prezydenckie weto - do ustawy rozdzielającej funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - zostało odrzucone przez sejm. Sejm odrzucił weto Lecha Kaczyńskiego do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze. W głosowaniu wzięło udział 420 posłańców. Za odrzuceniem weta (...)

Tusk: trzeba ograniczyć władzę prezydenta

Tusk: trzeba ograniczyć władzę prezydenta

Premier przedstawił propozycje zmian konstytucyjnych. Według niego przyszły prezydent powinien być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe i mieć znacznie ograniczone kompetencje. Po konferencji podsumowującej 2-lecie rządu premier zaproponował wspólną, możliwie szybką pracę na (...)

Sądy nie mają wpływu na wybór sędziego TK ani powoływanie Prezesa oraz Wiceprezesa TK

Sądy nie mają wpływu na wybór sędziego TK ani powoływanie Prezesa oraz Wiceprezesa TK

Kodeks postępowania cywilnego - ocena prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego W dniu 11 września 2017 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 10/17 ) dotyczący art. 1, art. 68 § 1 w związku z art. 67 oraz art. (...)

Ustawa o systemie oświaty przyjęta przez Sejm

Ustawa o systemie oświaty przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za odrzuceniem weta prezydenta głosowało 265 posłów, 155 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. - To sukces polskiej edukacji - dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół. Dzisiaj (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego na początku 2007 roku Prezydent Miasta wydał decyzje w podatku od nieruchomości za 2006 i 2007 rok. W wyniku mojego odwołania na otrzymane decyzje (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Mam problem z moim wspólnikiem. Chciałem wyjść ze spółki z z o.o., jednakże nie chce mi on odsprzedać udziałów. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks (...)

Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie

Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie

Była żona używa nazwiska po pierwszym mężu. Bardzo jest jej to na rękę ze względów zawodowych i prestiżowych w środowisku. Jest w ciąży -ma być syn, chce się pobrać z ojcem dziecka. (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Doręczenie w postępowaniu cywilnym

Doręczenie w postępowaniu cywilnym

Wysłałem pozew w trybie nakazowym przeciwko mojemu dłużnikowi, który zadłużył się prowadząc działalność gospodarczą. Sąd pozew przyjął i rozpoczął rozpatrywanie sprawy. Otrzymałem z (...)

Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

W czasie rozpatrywania sprawy przez sąd z mojego wniosku o zmianę postanowienia w nabyciu spadku jeden z uczestników postępowania zmarł. W tym momencie dla zmarłego uczestnika postępowania złożyłam (...)

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać (...)

Reklama wina

Reklama wina

Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy. Nowelizacja (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Reklama wina

Reklama wina

Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy. Nowelizacja (...)

Przekształcenie odrolnionej działki w rolną

Przekształcenie odrolnionej działki w rolną

Decyzją prezydenta miasta zezwolono na odrolnienie - "wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych" klasy III b o powierzchni 0,0993 ha stanowiących działkę, a przewidzianych pod budowę domu (...)

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna (...)

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne jednak w ewidencji gruntów jest to działka rolna. Czy na takiej działce można rozpocząć budowę domu? Zmiana (...)

Przekształcenie odrolnionej działki w rolną

Przekształcenie odrolnionej działki w rolną

Decyzją prezydenta miasta zezwolono na odrolnienie - "wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych" klasy III b o powierzchni 0,0993 ha stanowiących działkę, a przewidzianych pod budowę domu (...)

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna (...)

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne jednak w ewidencji gruntów jest to działka rolna. Czy na takiej działce można rozpocząć budowę domu? Zmiana (...)

Zmiana przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną

Zmiana przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną

Jakie kroki powinien podjąć właściciel działki rolnej, gdy chce dokonać zmiany jej przeznaczenia na działkę budowlaną? W pierwszej kolejności, należałoby wnioskować o zmianę (...)

FORUM PRAWNE

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając (...)

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe Od razu chciałbym przeprosić jeżeli napisałem w złym dziale. Mam pytanie, za 2 tygodnie mam wyznaczony porod, wiem, chcialabym wiec sie dowiedziec ile mam czasu (...)

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

Porady prawne