Sposób na złagodzenie klimatu - raport PKPP Lewiatan

Częścią przyjętego w grudniu 2008 roku Pakietu klimatyczno - energetycznego jest dyrektywa dotycząca geologicznego składowania dwutlenku węgla (Dyrektywa CCS) oraz Komunikat o wspieraniu zakładów demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych. Dyrektywa będzie formalnie opublikowana jeszcze w kwietniu 2009 roku, a po dwóch latach będzie przeniesiona do prawa polskiego.

W 2008 roku PKPP Lewiatan rozpoczęła projekt pt. „Promocja rozwiązań sprzyjających produkcji energii niskoemisyjnej" finansowany ze środków brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign & Commonwealth Office) promującego gospodarkę niskoemisyjną. Projekt składa się z trzech modułów: efektywność energetyczna - biomasa jako uprawa energetyczna - technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Celem ostatniego modułu jest wzrost wiedzy o CCS wśród przedsiębiorców oraz administracji rządowej.

Efektem dotychczasowych działań projektowych jest publikacja raportu "Technologia wychwytywania i geologicznego składowania CO2 (CCS) sposobem na złagodzenie zmian klimatu". W dniu 14 kwietnia br. w PKPP Lewiatan odbyło się pierwsze spotkanie branży energetycznej, na którym dyskutowano o przyszłości wdrożenia technologii CCS przez polską energetykę w kontekście opublikowanego przez PKPP Lewiatan Raportu. Na podstawie zgłaszanych przez uczestników wniosków PKPP Lewiatan przygotuje plan dalszych działań i spotkań poświęconych tematyce CCS.

W załączeniu raport "Technologia wychwytywania i geologicznego składowania CO2 (CCS) sposobem na złagodzenie zmian klimatu".

Kierownikiem modułu „Czyste technologie węglowe oraz technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) jest Jacek Piekacz, Vattenfall Heat Poland, jacek.piekacz@vattenfall.pl.

Kierownikiem całego projektu „Promowanie technologii niskowęglowych" jest z ramienia Lewiatana jest Agata Drewniak i do niej prosimy kierować odpowiedź na pytania Ankiety. adrewniak@pkpplewiatan.pl; 022 565 20 86.

Porady prawne

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika