Terminy stosowania limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej

Terminy stosowania limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej

Wejście w życie nowych przepisów z 1 stycznia 2021 r. oznacza, że limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 r. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r., czyli w 2022 r. Dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Porady prawne

Jakich dochodów dotyczy limit odliczenia?

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi do wysokości 1360 zł.

Limitem odliczenia nie będą objęte niektóre dochody osiągane za granicą poza terytorium lądowym państw.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że:

  • limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r., a zatem będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r. (w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.),
  • dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Wzrost podatku od zagranicznych dochodów

Od 2021 roku zmieniają się zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w Polsce. To efekt ograniczenia ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł. Stracić mogą między innymi pracownicy, członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez zagraniczny zakład.

Wyższy podatek zapłacą ci, którzy:

  • mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli przebywają tu ponad 183 dni w roku lub mają tu centrum interesów życiowych,
  • uzyskują dochody podlegające metodzie proporcjonalnego odliczenia,
  • płacą za granicą podatek niższy, niż zapłaciliby od takich samych dochodów w Polsce,
  • odliczenie 1360 zł nie wystarczy, żeby uniknąć dopłaty.

W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się dwie metody:

  • metodę wyłączenia z progresją, stosowaną między innymi w umowach z Niemcami, Francją, Czechami, Szwecją (to korzystniejsza metoda, zakładająca, że osoby zarabiające za granicą nie dopłacają podatku w Polsce) lub
  • metodę proporcjonalnego odliczenia, stosowaną między innymi w: Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, USA i Rosji (osoby zarabiające za granicą dopłacają zwykle podatek w Polsce).

Ulga abolicyjna to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według metody proporcjonalnego odliczenia. Płacą dzięki temu niższy podatek. Dotychczas ulga działała w ten sposób, że wyrównywała różnice między dwoma metodami. Teraz od kwoty do zapłaty w Polsce będzie można odjąć tylko 1360 zł.

Przykład:

Pan Antoni uzyskał 80 000 zł dochodów w Holandii, gdzie zapłacił 4 000 zł podatku. W umowie z tym krajem obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. To oznacza, że w Polsce zapłaci podatek od zagranicznych dochodów i odliczy ten zapłacony w Holandii. Zapłaci 13 600 zł – 4 000 zł = 9 600 zł.
Gdyby w umowie z Holandią obowiązywała metoda wyłączenia z progresją, nie musiałby w ogóle dopłacać. Podatek wyniósłby 0 zł.
Dotychczas ulga abolicyjna zrównywała skutki dwóch metod unikania opodatkowania, co oznacza, że pan Antoni nie dopłacał podatku. Po ograniczeniu ulgi od podatku należnego w Polsce odejmie 1360 zł. To oznacza, że zapłaci 9 600 zł – 1360 zł = 8240 zł.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika