UE przeciw unikaniu opodatkowania przez koncerny wielonarodowe

Unikanie podatków przez firmy: dyrektywa o strukturach hybrydowych już przyjęta

Rada UE przyjęła 29 maja 2017 r. dyrektywę, dzięki której grupy przedsiębiorstw nie będą już mogły wykorzystywać rozbieżności między dwiema jurysdykcjami podatkowymi (lub większą ich liczbą) do zmniejszania swoich całkowitych zobowiązań podatkowych. UE dokonała tym samym kolejnego kroku, by zapobiegać unikaniu podatków przez firmy. Przyjęła bowiem przepisy eliminujące rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych przez systemy podatkowe UE i państw trzecich.

W spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy konkurencji wziął udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Czego dotyczą przyjęte zmiany?

Przedstawiciele państw UE przyjęli regulacje, które mają pomóc w walce z unikaniem opodatkowania przez międzynarodowe koncerny. Nowe przepisy mają utrudnić korporacjom korzystanie z różnic w regulacjach w Unii i krajach trzecich. Zmiana w dyrektywie odnosi się do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Tzw. hybrydowe niedopasowania występują, gdy kraje mają różne przepisy dotyczące opodatkowania niektórych dochodów lub podmiotów. Wielonarodowe korporacje wykorzystują je, by unikać płacenia podatków lub je zaniżać. Nowe przepisy mają utrudnić im ucieczkę przed podatkami z wykorzystaniem tych narzędzi do krajów poza UE. Będą dotyczyć przypadków, gdy rozbieżności są wynikiem podwójnych odliczeń, różnic w charakterystyce instrumentów finansowych, płatności i podmiotów lub różnic w przydziale płatności. Wszystko to może służyć zaniżaniu opodatkowania, jeśli firma ma oddziały, spółki zależne czy zakłady produkcyjne w wielu krajach. Wówczas opłaca jej się sztucznie przesuwać zyski do państwa, w którym nie są one w ogóle lub w sposób minimalny opodatkowane.

Będzie to uzupełnienie istniejących już w UE przepisów, które obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

„Naszym celem było wyeliminowanie jednego z najważniejszych sposobów wymyślonych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe do redukowania należnego podatku” – powiedział Edward Scicluna, minister finansów Malty, która obecnie przewodniczy Radzie. „Dyrektywa uzupełnia przepisy, które przyjęliśmy w zeszłym roku, by zapobiec najpopularniejszym sposobom unikania podatków. Pozwoli też wdrożyć zalecenia OECD”.

Porady prawne

Nowe rozwiązania to kolejny krok przeciw unikaniu opodatkowania

Przepisy dotyczące struktur hybrydowych to część większego procesu zmian w prawie podatkowym, który zmierza do ograniczenia nieuczciwych praktyk podatkowych (BEPS – ang. Base Erosion and Profit Shifting). Inicjatywa dotycząca przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków wykracza poza UE i jest koordynowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Porozumienie państw członkowskich UE przewiduje, że z przepisów na razie będzie wyłączony sektor bankowy. Komisja Europejska ma przygotować raport, w którym opisze konsekwencje tego posunięcia.

Regulacje są częścią pakietu przedstawionego w październiku 2016 r. i mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Kraje członkowskie będą miały czas na przyjęcie przepisów dyrektywy do prawa krajowego do końca 2019 r. (w przypadku niektórych przepisów będzie to 2022 r.).

Dyrektywę przyjęła – bez przeprowadzania dyskusji – Rada ds. Konkurencyjności. Porozumienie Rada osiągnęła 21 lutego 2017 r. Parlament Europejski wydał opinię 27 kwietnia 2017 r.

Zob. też:

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne