Wymień dowód osobisty

6.3.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Książeczkowe dowody osobiste tracą definitywnie ważność z dniem 31 marca 2008 r. Zob.: Będzie jeszcze można posługiwać się starymi dowodami osobistymi...

Zdecydowana większość obywateli ma już nowy dowód osobisty.

W kwietniu 2007 r. do wymiany pozostawało około 10 mln książeczkowych dowodów osobistych. Na skutek szeroko zakrojonej akcji wymiany dowodów osobistych, podjętej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do końca 2007 r. wymiany książeczkowego dowodu osobistego dokonało około 8 mln obywateli. W ramach akcji organy administracji publicznej podejmowały następujące działania:

  • organizowały przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w terenie, poza siedzibami urzędów, w miejscach dogodnych dla obywateli, jak również w niedziele i dni wolne od pracy, po mszach świętych lub w trakcie lokalnych uroczystości;
  • zapewniały dowóz obywateli do miejsc przyjmowania wniosków oraz możliwość wykonania na miejscu fotografii do dowodu;
  • zapewniały pomoc urzędników w wypełnianiu wniosków oraz - w razie potrzeby - pomoc w kompletowaniu odpisów aktów stanu cywilnego stanowiących załącznik do wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  • zapewniały możliwość przyjęcia dokumentów od osób niepełnosprawnych i chorych w miejscu ich zamieszkania;
  • wyznaczały dodatkowe godziny pracy.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostało do wymiany ok. 2 mln książeczkowych dowodów osobistych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania tych osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie złożyły wniosków o wymianę dowodu osobistego, ale jednocześnie przypomina, iż bez ważnego dowodu każdy obywatel napotka trudności w załatwianiu codziennych spraw. Dlatego w dalszym ciągu bardzo zachęcamy do jak najszybszego złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego.

Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie ma obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu.

Źródło: http://www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nowy dowód

4.6.2018 przez: -