Wyrównywanie różnic między regionami

16.2.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wnioski do 28 lutego

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami.

Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł.

Program wyrównywania różnic między regionami jest realizowany przez PFRON od 16 lat.

Od tego roku PFRON poszerzył możliwość otrzymania dofinansowania na likwidację barier w urzędach gminy. Dotychczas o taką pomoc mogły się ubiegać jedynie starostwa powiatowe, placówki edukacyjne i środowiskowe domy pomocy.

Już w październiku 2019 roku w ramach tego programu PFRON w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pozwala ona otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego.

Mikrobusy dla gmin

Zmiany dotyczą również obszaru likwidacji barier transportowych. Wcześniej pieniądze na ten cel mogły trafić tylko do gmin, które na swoim terenie miały placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Teraz program ten obejmie wszystkie samorządy, także te, które nie posiadają na swoim terenie takich placówek, ale dowożą niepełnosprawnych mieszkańców na zajęcia poza teren swojej gminy.

Dodatkowo w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III na 2020 rok zostały zapewnione środki na przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Prowadzący taką placówkę będą mogli ubiegać się o środki na to, aby poprawić warunki, a więc odnowić wnętrza czy wymienić zużyte już wyposażenie.

Oprócz tego wciąż przyjmowane są wnioski o dofinansowanie tworzenia spółdzielni socjalnych czy wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.

Na realizację działań wyrównujących różnice między regionami w 2020 roku zaplanowano w budżecie PFRON 102 mln zł, a więc o 37 mln więcej niż w roku ubiegłym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sprzedaż na allegro

Wczoraj 17:5:37 przez: matnexss

Zakończenie urlopu wychowawczego - wypowiedzenie

Wczoraj 16:7:59 przez: Mamawracadopraxy

Dług alimentacyjny

Wczoraj 14:2:0 przez: Bartek_Kowal321123