18.5.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zakaz stadionowy receptą na pseudokibiców - spotkanie grupy roboczej Forum Salzburg ds. imprez masowych

W dn. 14 -15 maja 2009 r., w ramach realizacji kolejnego priorytetu polskiej prezydencji w Grupie Salzburskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli służb porządku publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych z krajów Europy Środkowej - Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Chorwacji.

Ponadto, gościnnie w pracach grupy roboczej uczestniczyli Lider Paneuropejskiej Grupy Ekspertów Think-Tank działającej w ramach Police Cooperation Working Party Rady Unii Europejskiej oraz reprezentanci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy - z uwagi na polsko-ukraińskie przygotowania do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Porady prawne

Na wstępie Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki wyraził nadzieję, że spotkanie grupy roboczej będzie okazją do dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami i doświadczeniami pokazującymi jak poszczególne kraje radzą sobie z bezpieczeństwem na meczach piłkarskich i innych wydarzeniach na tak dużą skalę, jak również wypracowania nowych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez masowych. Problematyka ta, w szczególności w odniesieniu do meczów piłki nożnej, jawi się jako niezwykle istotna kwestia, przede wszystkim w kontekście polskich przygotowań do EURO 2012. Kwestia ta leży również w obszarze zainteresowania państw Unii Europejskiej, jednak dotychczasowe dokumenty wspólnotowe regulują to zagadnienie wyłącznie poprzez zalecenia i rekomendacje.

Minister Rapacki mówił też o głównym celu spotkania ekspertów Grupy Salzburskiej, czyli przyjęciu rekomendacji przedstawicieli Forum Salzburg w sprawie wzajemnego uznawania zakazu wstępu na imprezy sportowe wobec kibiców mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego. Propozycja stworzenia wspólnotowej regulacji obejmującej tę kwestię została przedstawiona przez stronę polską na ubiegłorocznym spotkaniu Forum Salzburg w Wiedniu. Według przyjętych założeń wielostronna umowa międzynarodowa umożliwiałaby wzajemne uznawanie zakazów stadionowych oraz skuteczne stosowanie kar wobec chuliganów i pseudokibiców w wymiarze transgranicznym w krajach Forum Salzburg oraz innych państwach europejskich, które chciałyby do umowy przystąpić.

- Ta idea wynika z konkretnych doświadczeń naszych austriackich i szwajcarskich przyjaciół organizujących mistrzostwa EURO 2008. Policjanci z tych krajów mieli wykazy kibiców-chuliganów, którzy byli objęci zakazami stadionowymi, ale brakowało im tytułu prawnego aby ich nie wpuścić na swoje boiska - wyjaśniał Adam Rapacki.

Wyraził opinię, że w prawie unijnym powinny pojawić się takie przepisy, które pozwoliłyby nie tylko na rejestrowanie zakazu stadionowego orzekanego przez sądy, ale też na respektowanie go w relacjach miedzy poszczególnymi państwami. Ponieważ przygotowanie takiej regulacji jest złożonym i długotrwałym procesem, jak zauważył Minister, bardzo istotne jest przygotowanie takiej rekomendacji grupy eksperckiej, która byłaby swego rodzaju sygnałem dla ministrów spraw wewnętrznych do podpisania listu intencyjnego na konferencji w dn. 29-30 maja br. w Warszawie i przyczynkiem do wypracowania międzynarodowej umowy. Inicjatywa ta była już omawiana na Stałym Komitecie Rady Europy oraz w ramach prac grupy eksperckiej Rady Unii Europejskiej i spotyka się ze zrozumieniem i dużą akceptacją w kręgach specjalistycznych.

- Liczę na to, że wspólnymi siłami uda się wypracować taką rekomendację ekspercką i znaleźć dobre rozwiązania, które pozwolą na poprawę bezpieczeństwa na naszych stadionach - podkreślił Minister.

Stan polskich przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa turnieju finałowego EURO 2012 zaprezentował Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA Paweł Suchanek. W swym wystąpieniu przedstawił najważniejsze dotychczasowe działania w tym obszarze. Jak zaznaczył Dyrektor, dokonano wnikliwej analizy zadań do realizacji wynikających z Dokumentacji Zgłoszeniowej do Turnieju Finałowego EURO 2012 oraz powołano specjalną komórkę dedykowaną kwestii bezpieczeństwa tej największej imprezy sportowej w historii naszego regionu.

W ramach przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012 na uwagę zasługują także prace grupy roboczej G-6 ds. zabezpieczenia masowych imprez sportowych o charakterze międzynarodowym oraz działania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Niezwykle ważnym elementem jest też nowo przyjęta ustawa o bezpieczeństwa imprez masowych, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2009 r. Perspektywa bezpiecznego EURO 2012 to również planowanie działań w zakresie zapobiegania ewentualnym zagrożeniom terrorystycznym, w które zaangażowane jest Centrum Antyterrorystyczne.

Przyszłe zamierzenia odnośnie zabezpieczenia EURO 2012 obejmują m.in. stworzenie zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa, dalsze pozyskiwanie doświadczeń i dobrych praktyk, udział w spotkaniach roboczych i wizytach studyjnych, realizację programów badawczych oraz organizację konferencji uzgodnieniowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Tych, którzy będą wszczynać bójki podczas meczu sędzia przesłucha już na stadionie. Osoby z orzeczonym zakazem stadionowym będą obrączkowane tak samo, jak skazani za kradzież czy przemoc w rodzinie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wykorzystać do walki z kibolami technologię (...)

Bezpieczne stadiony. Konferencja prasowa szefa MSWiA

Bezpieczne stadiony. Konferencja prasowa szefa MSWiA

O działaniach Rządu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na polskich stadionach rozmawiali z dziennikarzami Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych - Pan Grzegorz Schetyna, Minister Sprawiedliwości - Pan Zbigniew Ćwiąkalski, Minister Sportu i Turystyki - Pan Mirosław Drzewiecki oraz Komendant (...)

Zakaz stadionowy jest fikcją

Zakaz stadionowy jest fikcją

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jest prawniczym bublem - przyznał na łamach Gazety Prawnej były zastępca prokuratora generalnego Kazimierz Olejnik. W trakcie procesu legislacyjnego z ustawy usunięto artykuł 22a: „kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu wstępu na imprezę (...)

Rząd chce wzmocnić bezpieczeństwo podczas imprez masowych

Rząd chce wzmocnić bezpieczeństwo podczas imprez masowych

Monitorowanie publiczności na stadionach piłkarskich, nawet dwuletni klubowy zakaz wstępu na mecze, sprzedaż biletów za okazaniem dowodu tożsamości oraz surowe kary za wykroczenia i przestępstwa popełniane w trakcie imprez masowych, to tylko niektóre z rozwiązań zaproponowanych (...)

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Orzekany przez sąd środek karny, w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, zostanie wprowadzony  do kodeksu karnego. Projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz kodeksu karnego wyraźnie określa konsekwencje, jakie grożą za złamanie zakazu stadionowego. Zgodnie z (...)

Jak zapobiec ekscesom pseudokibiców na EURO 2012?

Jak zapobiec ekscesom pseudokibiców na EURO 2012?

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Rząd przygotował projekt ustawy nowelizującej m. in. przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej są jedną z największych imprez sportowych na świecie, gromadzącą ludzi nie tylko (...)

Bezpieczniej na stadionach

Bezpieczniej na stadionach

Bilety na imprezy sportowe będą imienne i tylko na miejsca siedzące. Wnoszenie na stadiony napojów alkoholowych – nawet niskoprocentowych- zakazane. Wszechobecne kamery monitoringu, będą śledzić każdy ruch kibica. Tak znowelizowane przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo imprez (...)

Zakaz stadionowy na twarde opakowania

Zakaz stadionowy na twarde opakowania

Droga, jaką kibic musi przebyć od kasy biletowej do miejsca na trybunach, zostanie specjalnie oznakowana i zabezpieczona. Na mijanych stanowiskach gastronomicznych kibic nie kupi napojów i żywności w twardym opakowaniu. Od dziś obowiązują przepisy nowego rozporządzenia w sprawie warunków (...)

Stadionowi chuligani pod dozorem elektronicznym

Stadionowi chuligani pod dozorem elektronicznym

Resort sprawiedliwości chce, by objąć ich Systemem Dozoru Elektronicznego od stycznia 2012 roku. - Aby móc objąć Systemem Dozoru Elektronicznego osoby łamiące zakazy stadionowe, od kilku miesięcy intensywnie współpracujemy z policją i resortem spraw wewnętrznych, chcemy też (...)

Zakaz stadionowy w kodeksie karnym

Zakaz stadionowy w kodeksie karnym

Za złamanie zakazu stadionowego i niestawienie się na komisariacie w dniu meczu miejscowej drużyny ma grozić trzy lata pozbawienia wolności – informuje Gazeta Prawna. Posłowie zdecydowali się wpisać sankcję za złamanie zakazu stadionowego do kodeksu karnego. Z inicjatywa wystąpiła szefowa (...)

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

W czwartek Władysław Stasiak spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Tematem rozmowy był projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który trafił już do Senatu i czeka na rozpatrzenie przez komisję senacką. Zdaniem kibiców, zapis ustawy dotyczący (...)

Elektroniczne bransolety sposobem na pseudokibica?

Elektroniczne bransolety sposobem na pseudokibica?

Ustawa o dozorze elektronicznym ma pomóc również w egzekwowaniu zakazów stadionowych – donosi Gazeta Prawna. - Urządzenie lokalizuje za pomocą trzech satelitów GPS, a następnie za pomocą sieci GSM przekazuje sygnał do centrali monitorowania, co pozwala określić (...)

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Pseudokibic, który nie respektuje zakazu stadionowego, spędzi za kratkami nawet dwa lata – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Obecnie wielu z nich ma za nic sądowe wyroki. – Nic sobie nie robią z orzeczonych zakazów, a nawet jeśli przychodzą na komisariat, to i tak nie (...)

Skuteczniejsze zakazy stadionowe?

Skuteczniejsze zakazy stadionowe?

Pseudokibice stawią się na komisariacie. Fani, którzy mają zakazy wstępu na imprezy sportowe, będą podczas meczów swojej drużyny musieli przebywać na komisariatach lub w innych miejscach wskazanych przez policję. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw (...)

Dojrzewa nowy kodeks karny

Dojrzewa nowy kodeks karny

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowego kodeksu karnego. (...) Nowelizacja wprowadza również surowszą odpowiedzialność nieletnich sprawców przestępstw (czyli do 17 roku życia). (...) Nowością jest również możliwość szerszego stosowania (...)

W końcu bezpieczne stadiony?

W końcu bezpieczne stadiony?

Taryfa ulgowa dla ekstraklasy. Kluby piłkarskie będą miały czas do końca roku, aby dostosować swoje stadiony do podwyższonych standardów bezpieczeństwa, jakie wprowadza wchodząca w życie ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - dowiedziała się „Rz". Przepisy mają obowiązywać (...)

Będzie stadionowy zakaz dla

Będzie stadionowy zakaz dla "twardych opakowań"

Na terenie stadionów piłkarskich nie kupimy żadnych napoi w szklanych butelkach ani żywności pakowanej w twarde pojemniki - takiej zmiany chce Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać (...)

Zaostrzenie przepisów uderzy w bandytyzm stadionowy

Zaostrzenie przepisów uderzy w bandytyzm stadionowy

Wśród nowych zapisów przygotowywanych w ramach ustawy o imprezach masowych miałyby się znaleźć propozycje zaostrzenia przepisów dotyczących zakazów stadionowych. – Obejmowałyby nie tylko zakaz wstępu na stadion, ale także zakazy zbliżania się do stadionu. (...)

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Tych, którzy będą wszczynać bójki podczas meczu sędzia przesłucha już na stadionie. Osoby z orzeczonym zakazem stadionowym będą obrączkowane tak samo, jak skazani za kradzież czy przemoc w rodzinie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wykorzystać do walki z kibolami technologię (...)

Bezpieczne stadiony. Konferencja prasowa szefa MSWiA

Bezpieczne stadiony. Konferencja prasowa szefa MSWiA

O działaniach Rządu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na polskich stadionach rozmawiali z dziennikarzami Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych - Pan Grzegorz Schetyna, Minister Sprawiedliwości - Pan Zbigniew Ćwiąkalski, Minister Sportu i Turystyki - Pan Mirosław Drzewiecki oraz Komendant (...)

Zakaz stadionowy jest fikcją

Zakaz stadionowy jest fikcją

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jest prawniczym bublem - przyznał na łamach Gazety Prawnej były zastępca prokuratora generalnego Kazimierz Olejnik. W trakcie procesu legislacyjnego z ustawy usunięto artykuł 22a: „kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu wstępu na imprezę (...)

Rząd chce wzmocnić bezpieczeństwo podczas imprez masowych

Rząd chce wzmocnić bezpieczeństwo podczas imprez masowych

Monitorowanie publiczności na stadionach piłkarskich, nawet dwuletni klubowy zakaz wstępu na mecze, sprzedaż biletów za okazaniem dowodu tożsamości oraz surowe kary za wykroczenia i przestępstwa popełniane w trakcie imprez masowych, to tylko niektóre z rozwiązań zaproponowanych (...)

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Orzekany przez sąd środek karny, w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, zostanie wprowadzony  do kodeksu karnego. Projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz kodeksu karnego wyraźnie określa konsekwencje, jakie grożą za złamanie zakazu stadionowego. Zgodnie z (...)

Jak zapobiec ekscesom pseudokibiców na EURO 2012?

Jak zapobiec ekscesom pseudokibiców na EURO 2012?

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Rząd przygotował projekt ustawy nowelizującej m. in. przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej są jedną z największych imprez sportowych na świecie, gromadzącą ludzi nie tylko (...)

Bezpieczniej na stadionach

Bezpieczniej na stadionach

Bilety na imprezy sportowe będą imienne i tylko na miejsca siedzące. Wnoszenie na stadiony napojów alkoholowych – nawet niskoprocentowych- zakazane. Wszechobecne kamery monitoringu, będą śledzić każdy ruch kibica. Tak znowelizowane przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo imprez (...)

Zakaz stadionowy na twarde opakowania

Zakaz stadionowy na twarde opakowania

Droga, jaką kibic musi przebyć od kasy biletowej do miejsca na trybunach, zostanie specjalnie oznakowana i zabezpieczona. Na mijanych stanowiskach gastronomicznych kibic nie kupi napojów i żywności w twardym opakowaniu. Od dziś obowiązują przepisy nowego rozporządzenia w sprawie warunków (...)

Stadionowi chuligani pod dozorem elektronicznym

Stadionowi chuligani pod dozorem elektronicznym

Resort sprawiedliwości chce, by objąć ich Systemem Dozoru Elektronicznego od stycznia 2012 roku. - Aby móc objąć Systemem Dozoru Elektronicznego osoby łamiące zakazy stadionowe, od kilku miesięcy intensywnie współpracujemy z policją i resortem spraw wewnętrznych, chcemy też (...)

Zakaz stadionowy w kodeksie karnym

Zakaz stadionowy w kodeksie karnym

Za złamanie zakazu stadionowego i niestawienie się na komisariacie w dniu meczu miejscowej drużyny ma grozić trzy lata pozbawienia wolności – informuje Gazeta Prawna. Posłowie zdecydowali się wpisać sankcję za złamanie zakazu stadionowego do kodeksu karnego. Z inicjatywa wystąpiła szefowa (...)

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

Kibice proszą Prezydenta o wsparcie

W czwartek Władysław Stasiak spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Tematem rozmowy był projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który trafił już do Senatu i czeka na rozpatrzenie przez komisję senacką. Zdaniem kibiców, zapis ustawy dotyczący (...)

Elektroniczne bransolety sposobem na pseudokibica?

Elektroniczne bransolety sposobem na pseudokibica?

Ustawa o dozorze elektronicznym ma pomóc również w egzekwowaniu zakazów stadionowych – donosi Gazeta Prawna. - Urządzenie lokalizuje za pomocą trzech satelitów GPS, a następnie za pomocą sieci GSM przekazuje sygnał do centrali monitorowania, co pozwala określić (...)

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Więzienie za złamanie zakazu stadionowego

Pseudokibic, który nie respektuje zakazu stadionowego, spędzi za kratkami nawet dwa lata – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Obecnie wielu z nich ma za nic sądowe wyroki. – Nic sobie nie robią z orzeczonych zakazów, a nawet jeśli przychodzą na komisariat, to i tak nie (...)

Skuteczniejsze zakazy stadionowe?

Skuteczniejsze zakazy stadionowe?

Pseudokibice stawią się na komisariacie. Fani, którzy mają zakazy wstępu na imprezy sportowe, będą podczas meczów swojej drużyny musieli przebywać na komisariatach lub w innych miejscach wskazanych przez policję. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw (...)

Dojrzewa nowy kodeks karny

Dojrzewa nowy kodeks karny

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowego kodeksu karnego. (...) Nowelizacja wprowadza również surowszą odpowiedzialność nieletnich sprawców przestępstw (czyli do 17 roku życia). (...) Nowością jest również możliwość szerszego stosowania (...)

W końcu bezpieczne stadiony?

W końcu bezpieczne stadiony?

Taryfa ulgowa dla ekstraklasy. Kluby piłkarskie będą miały czas do końca roku, aby dostosować swoje stadiony do podwyższonych standardów bezpieczeństwa, jakie wprowadza wchodząca w życie ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - dowiedziała się „Rz". Przepisy mają obowiązywać (...)

Będzie stadionowy zakaz dla

Będzie stadionowy zakaz dla "twardych opakowań"

Na terenie stadionów piłkarskich nie kupimy żadnych napoi w szklanych butelkach ani żywności pakowanej w twarde pojemniki - takiej zmiany chce Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać (...)

Zaostrzenie przepisów uderzy w bandytyzm stadionowy

Zaostrzenie przepisów uderzy w bandytyzm stadionowy

Wśród nowych zapisów przygotowywanych w ramach ustawy o imprezach masowych miałyby się znaleźć propozycje zaostrzenia przepisów dotyczących zakazów stadionowych. – Obejmowałyby nie tylko zakaz wstępu na stadion, ale także zakazy zbliżania się do stadionu. (...)

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Tych, którzy będą wszczynać bójki podczas meczu sędzia przesłucha już na stadionie. Osoby z orzeczonym zakazem stadionowym będą obrączkowane tak samo, jak skazani za kradzież czy przemoc w rodzinie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wykorzystać do walki z kibolami technologię (...)

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Tych, którzy będą wszczynać bójki podczas meczu sędzia przesłucha już na stadionie. Osoby z orzeczonym zakazem stadionowym będą obrączkowane tak samo, jak skazani za kradzież czy przemoc w rodzinie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wykorzystać do walki z kibolami technologię (...)

Staną przed sądem za stadionowy rasizm

Staną przed sądem za stadionowy rasizm

Zarzut nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych usłyszało 18 kiboli. Zidentyfikowano ich jako tych, którzy wykrzykiwali rasistowskie obelgi na meczu Legia - Widzew rozegranym przed rokiem przy ul. Łazienkowskiej – donosi Gazeta Wyborcza. Pseudokibice krzyczeli (...)

Kibole karani łagodnie i z opóźnieniem

Kibole karani łagodnie i z opóźnieniem

Zwykle za burdy stadionowe i tzw. ustawki dostają wyroki w zawieszeniu i nieraz dopiero po kilku latach. W zeszłym roku doszło do ponad stu incydentów, a policja zatrzymała prawie 800 pseudokibiców – donosi Rzeczpospolita. Według prof. Piotra Kruszyńskiego, karnisty z UW, pseudokibice (...)

Policjanci odpowiedzą za śmierć studentów

Policjanci odpowiedzą za śmierć studentów

Juwenalia Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2004 zakończyły się śmiercią 19-letniego Damiana Tybury i 21-letniej Moniki Kelm. Podczas zabawy studentów zaatakowali pseudokibice. Wezwani na interwencję funkcjonariusze oprócz gumowych pomyłkowo użyli również ostrych (...)

Pseudokibice będą sądzeni na stadionach

Pseudokibice będą sądzeni na stadionach

Wniesienie przez nich na mecz petard, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów skończy się zatrzymaniem w stadionowych izbach zatrzymań. Podobnie będzie, gdy kibic będzie wszczynał bijatyki – pisze Gazeta Prawna. Zatrzymani pozostaną w takich miejscach również w trakcie (...)

Bezpieczeństwo imprez masowych. Powstał specjalny zespół

Bezpieczeństwo imprez masowych. Powstał specjalny zespół

O bezpieczeństwie w trakcie imprez masowych rozmawiał na początku tygodnia wiceminister spraw wewnętrznych Marcin Jabłoński z przedstawicielami resortów administracji i cyfryzacji, sprawiedliwości, policji oraz wojewodami. Do spotkania doszło z inicjatywy wojewodów, którzy na co dzień (...)

Bezpieczniej na meczach. Sprawdź zmiany

Bezpieczniej na meczach. Sprawdź zmiany

Wyższe kary na stadionach, identyfikacja każdego kibica i skuteczniejsze zakazy klubowe. Od jutra obowiązuje część nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. - Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa (...)

W sprawie powtarzających się podczas imprez sportowych incydentów o charakterze rasistowskim

W sprawie powtarzających się podczas imprez sportowych incydentów o charakterze rasistowskim

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sportu w sprawie powtarzających się podczas imprez sportowych incydentów o charakterze rasistowskim:- Wystąpienie RPO do Ministra Sportu w sprawie powtarzających się podczas imprez sportowych incydentów o charakterze rasistowskim - 29 stycznia (...)

W sprawie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

W sprawie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Komisji w sprawie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: - Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - 1 grudnia 2008 r.   (...)

Walka z pseudokibicami będzie nareszcie skuteczna

Walka z pseudokibicami będzie nareszcie skuteczna

Stadionowi chuligani mogą już trafić za kratki nie tylko za złamanie zakazu stadionowego, ale także z powodu nieprzestrzegania środka karnego w postaci obowiązkowego stawiennictwa na komisariacie w czasie meczu. Od 4-09-2010 r. obowiązuje bowiem art. 244a Kodeksu karnego, którego nieprzestrzeganie (...)

Cyfrowe kamery wyłapią kiboli

Cyfrowe kamery wyłapią kiboli

Nowe systemy monitorowania pozwolą na szybką identyfikację stadionowych pseudokibiców. Podobizny chuliganów policja dostanie zaraz po wybuchu zamieszek. Fotografie będą drukowane w rozdzielczości 300 dpi z nagrań, które zarejestrują stadionowe kamery – zakłada obowiązujące (...)

Bezpieczniej na stadionach

Bezpieczniej na stadionach

Bilety na imprezy sportowe będą imienne i tylko na miejsca siedzące. Wnoszenie na stadiony napojów alkoholowych – nawet niskoprocentowych- zakazane. Wszechobecne kamery monitoringu, będą śledzić każdy ruch kibica. Tak znowelizowane przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo imprez (...)

Przygotowania prawników do Euro 2012

Przygotowania prawników do Euro 2012

O rosnącej liczbie chętnych do prowadzenia spraw związanych z zakłóceniem porządku podczas Euro informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Zgłosiło się już ponad 450 adwokatów. Najwięcej obrońców będzie działać w Warszawie i w Poznaniu. Adwokaci będą jednak (...)

Wysokie mandaty dla stadionowych chuliganów

Wysokie mandaty dla stadionowych chuliganów

Mandaty po 2 tys. zł mają być wręczane już na stadionie. Według premiera będzie to główną bronią w walce z kibolami. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych oraz pakiet Euro 2012 – informuje Gazeta Wyborcza. Dokumenty nie (...)

Elektroniczne bransolety sposobem na pseudokibica?

Elektroniczne bransolety sposobem na pseudokibica?

Ustawa o dozorze elektronicznym ma pomóc również w egzekwowaniu zakazów stadionowych – donosi Gazeta Prawna. - Urządzenie lokalizuje za pomocą trzech satelitów GPS, a następnie za pomocą sieci GSM przekazuje sygnał do centrali monitorowania, co pozwala określić (...)

Zakaz stadionowy w kodeksie karnym

Zakaz stadionowy w kodeksie karnym

Za złamanie zakazu stadionowego i niestawienie się na komisariacie w dniu meczu miejscowej drużyny ma grozić trzy lata pozbawienia wolności – informuje Gazeta Prawna. Posłowie zdecydowali się wpisać sankcję za złamanie zakazu stadionowego do kodeksu karnego. Z inicjatywa wystąpiła szefowa (...)

Zakaz stadionowy jest fikcją

Zakaz stadionowy jest fikcją

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jest prawniczym bublem - przyznał na łamach Gazety Prawnej były zastępca prokuratora generalnego Kazimierz Olejnik. W trakcie procesu legislacyjnego z ustawy usunięto artykuł 22a: „kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu wstępu na imprezę (...)

Będzie bezpieczniej na stadionach?

Będzie bezpieczniej na stadionach?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej. Jego wydanie związane jest z wejściem w życie 1sierpnia br. nowej ustawy o bezpieczeństwie (...)

Pseudokibicom stop

Pseudokibicom stop

- Do końca czerwca gotowy będzie projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - zapowiada w rozmowie z "Polską" Grzegorz Schetyna.(...) Dziś udział w bijatyce na trybunach to wykroczenie, za które grozi najwyżej 5 tys. zł grzywny i miesiąc aresztu. Nowe przepisy mają to (...)

Stadiony bezpieczniejsze, ale prawo trzeba zaostrzyć

Stadiony bezpieczniejsze, ale prawo trzeba zaostrzyć

Przestępczość stadionowa spada. Rząd planuje tymczasem obroże elektroniczne i sądy na stadionie dla kiboli. Z raportu Komendy Głównej Policji wynika, że w zeszłym roku w związku z masowymi imprezami sportowymi doszło do 105 ekscesów chuligańskich, o 83 mniej niż w 2009, czyli o 44 proc. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod działalność gospodarczą i (...)

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod działalność gospodarczą i (...)

FORUM PRAWNE

Zakaz stadionowy

Zakaz stadionowy Witam, mój syn dostał tzw. zakaz stadionowy. sęk w tym, że w ogóle go nie przestrzegał, a konkretnie nie pojawiał się na komendzie w czasie meczów. Teraz zainteresowała się (...)

Zakaz Stadionowy a Mecze Euro 2012

Zakaz Stadionowy a Mecze Euro 2012 Witam. Problem polega na tym, że podczas pierwszej puli biletów na Euro 2012 wylosowałem bilet na mecz (nie Polskiej reprezentacji). Bilet zakupiłem, zapłaciłem. (...)

kara za rasizm stadionowy

kara za rasizm stadionowy witam, moj chlopak(matoł) jest oskarżony, został zatrzymany i pokazano mu dowody na monitoringu za wszczynanie rasuzmu stadionowego, podburzanie innych do tego samego itp. (...)

Euro 2012 zakaz stadionowy.

Euro 2012 zakaz stadionowy. Witam, osoba z zakazem stadionowym ma jakąś opcje żeby zawiesić ten zakaz na czas Euro 2012? Kibice z zakazem stadionowym nie wejdą na mecze Euro 2012, i to nie ważne (...)

kara stadionowa 2012

kara stadionowa 2012 Witam. Krótka piłka, jeżeli mam zakaz stadionowy jeszcze na rok do teraz, to czy będę miał możliwość wejścia na mecze euro w tym roku?? Zakaz został wydany po meczu ligowym, (...)

Wbiegnięcie na murawę

Wbiegnięcie na murawę Witam wszystkich, w tym wątku chciałbym dowiedzieć się jakie sa konsekwencje wtargnięcia na murawe podczas meczu piłki nożnej. Otóż w niedalekiej przyszłości będę (...)

Kary za wybryki stadionowe

Kary za wybryki stadionowe Kibic który 21 grudnia podczas meczu z Alkmaarem wtargnął na boisko, został skazany na pół roku więzienia. Dostał karę grzywny o wysokości 10 tys. euro i zakaz stadionowy (...)

Proszę o pomoc- zamieszki na stadionach

Proszę o pomoc- zamieszki na stadionach Witam, piszę tu po raz pierwszy ze względu na to że potrzebuję pomocy. Sprawa wygląda następującą w grudniu ubiegłego roku zatrzymano mojego brata za (...)

art. 158&1 kk

art. 158&1 kk sprawa o pobicie Na w stępie przepraszam że założyłem nowy temat ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego. Mam kilka pytań, otóż pobiliśmy wraz z koleszka pewnego chłopaka, który (...)

Zakaz stadionowy

Zakaz stadionowy Witam, mój syn dostał tzw. zakaz stadionowy. sęk w tym, że w ogóle go nie przestrzegał, a konkretnie nie pojawiał się na komendzie w czasie meczów. Teraz zainteresowała się (...)

Zakaz Stadionowy a Mecze Euro 2012

Zakaz Stadionowy a Mecze Euro 2012 Witam. Problem polega na tym, że podczas pierwszej puli biletów na Euro 2012 wylosowałem bilet na mecz (nie Polskiej reprezentacji). Bilet zakupiłem, zapłaciłem. (...)

kara za rasizm stadionowy

kara za rasizm stadionowy witam, moj chlopak(matoł) jest oskarżony, został zatrzymany i pokazano mu dowody na monitoringu za wszczynanie rasuzmu stadionowego, podburzanie innych do tego samego itp. (...)

Euro 2012 zakaz stadionowy.

Euro 2012 zakaz stadionowy. Witam, osoba z zakazem stadionowym ma jakąś opcje żeby zawiesić ten zakaz na czas Euro 2012? Kibice z zakazem stadionowym nie wejdą na mecze Euro 2012, i to nie ważne (...)

kara stadionowa 2012

kara stadionowa 2012 Witam. Krótka piłka, jeżeli mam zakaz stadionowy jeszcze na rok do teraz, to czy będę miał możliwość wejścia na mecze euro w tym roku?? Zakaz został wydany po meczu ligowym, (...)

Wbiegnięcie na murawę

Wbiegnięcie na murawę Witam wszystkich, w tym wątku chciałbym dowiedzieć się jakie sa konsekwencje wtargnięcia na murawe podczas meczu piłki nożnej. Otóż w niedalekiej przyszłości będę (...)

Kary za wybryki stadionowe

Kary za wybryki stadionowe Kibic który 21 grudnia podczas meczu z Alkmaarem wtargnął na boisko, został skazany na pół roku więzienia. Dostał karę grzywny o wysokości 10 tys. euro i zakaz stadionowy (...)

Proszę o pomoc- zamieszki na stadionach

Proszę o pomoc- zamieszki na stadionach Witam, piszę tu po raz pierwszy ze względu na to że potrzebuję pomocy. Sprawa wygląda następującą w grudniu ubiegłego roku zatrzymano mojego brata za (...)

art. 158&1 kk

art. 158&1 kk sprawa o pobicie Na w stępie przepraszam że założyłem nowy temat ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego. Mam kilka pytań, otóż pobiliśmy wraz z koleszka pewnego chłopaka, który (...)

zbiorowy pozew kibiców po meczu polska anglia

zbiorowy pozew kibiców po meczu polska anglia Witam wszystkich na forum Możliwym jest żeby kibice, którzy przyjechali na wczorajszy mecz złożyli pozew zbiorowy? Bo parwda ejst taka, ze ja brałem (...)

zbiorowy pozew kibiców po meczu polska anglia

zbiorowy pozew kibiców po meczu polska anglia Witam wszystkich na forum Możliwym jest żeby kibice, którzy przyjechali na wczorajszy mecz złożyli pozew zbiorowy? Bo parwda ejst taka, ze ja brałem (...)

Euro 2012 i sprzeciw Ekologów.

Euro 2012 i sprzeciw Ekologów. Strefa Kibiców w Krakowie mieścić się będzie na Krakowskich Błoniach. Sprzeciwiają sie temu ekolodzy argumentując iż Błonia są wpisane do rejestru zabytków, (...)

Nowelizacja KPK przed EURO 2012.

Nowelizacja KPK przed EURO 2012. Uwaga kibice, lub raczej kibole!! W związku z organizowaniem przez Polskę Euro 2012, konieczne były zmiany w prawie w celu zapewnienia bezpieczeństwa kibicom. I (...)

Euro 2012 zakaz stadionowy.

Euro 2012 zakaz stadionowy. Witam, osoba z zakazem stadionowym ma jakąś opcje żeby zawiesić ten zakaz na czas Euro 2012? Kibice z zakazem stadionowym nie wejdą na mecze Euro 2012, i to nie ważne (...)

Nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Dzisiaj czyli 13 stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowelziacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Mozna bedzie kupic piwko, rozszerzenie (...)

kary za brak autostrady na EURO?

kary za brak autostrady na EURO? Interesuje mnie sprawa, zaniechania budowy autostrady pod warszawą na EURO 2012, czy w związku z tym warszawa może zostać ukarana i odebrane jej zostaną mecze na (...)

2 tys. kibiców Lecha przyjedzie do Krakowa na mecz 11.05

2 tys. kibiców Lecha przyjedzie do Krakowa na mecz 11.05 Na dzisiejszej sesji rady miasta Wadim Dyba, nowy komendant krakowskiej policji, poinformował, że ok. 2 tys. kibiców Lecha Poznań może przyjechać (...)

Stadion Legii ? nazwa Pepsi Arena !!

Stadion Legii ? nazwa Pepsi Arena !! Legia zastanawia się czy nie sprzedać praw do nazwy stadionu i może to być firma Pepsi!! Ciekawe co o tym sądzą kibice Legii?? Śmiesznie by było :) winowajca

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Porady prawne