Zasiłki macierzyńskie zwolnione z podatku dochodowego

Zasiłki macierzyńskie zwolnione z podatku dochodowego

Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku. 

Porady prawne

Kto skorzysta?

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych: 

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat; 
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy;
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci;
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta,  65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie).

Co zrobić, aby już skorzystać?

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty: 

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych - wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM);  
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO). 

Jeśli zmieni się stan faktyczny, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym ZUS. W dowolnym momencie można też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie ulgi. 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265);
  • ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika