Zawiadamianie pracownika o kontroli lekarza orzecznika ZUS

MPiT tłumaczy zawiadamianie pracownika o kontroli lekarza orzecznika ZUS

W związku z publikacjami dotyczącymi jednego z zapisów zawartych w tzw. Pakiecie MŚP (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym) - dotyczącego sposobu zawiadamiania pracownika o kontrolach lekarza orzecznika ZUS - resort przedsiębiorczości wyjaśnił, że projektowane przepisy nie zawierają upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres mailowy czy numer telefonu. Pod tym względem projekt nie przewiduje żadnych zmian w obecnym stanie prawnym.

Porady prawne

O co chodzi w projekcie zmian?

MPiT, wyjaśnił także, że celem tej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska nadużywania zwolnień lekarskich bez rzeczywistej podstawy.

Takie nadużycia odbywają się kosztem całego systemu ubezpieczeń. Podczas zwolnienia pracodawca płaci bowiem od 70 do 100% wynagrodzenia pracownikowi przez pierwsze 33 dni choroby, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS. Tylko w 2017 r. ZUS wykrył nieprawidłowości związane z bezpodstawnymi L4 na kwotę ponad 23 mln zł; a obecny system zawiadomień o badaniu kontrolnym dopuszcza czekanie na zawiadomienie o badaniu kontrolnym przez 2 tygodnie, podczas gdy ponad połowa zwolnień trwa do 10 dni.

To co ma się zmienić - zgodnie z Pakietem MŚP - to poszerzenie katalogu form zawiadomienia ubezpieczonego o badaniu kontrolnym przez lekarza orzecznika o telefon i mail.

Projekt doprecyzowuje też obecne przepisy i wprost wymienia pracodawców w katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania zawiadomień. Dlatego pracodawca będzie mógł sam zawiadomić pracownika o takiej kontroli, jeśli pracownik udostępni mu swój adres mailowy czy telefon.

Na marginesie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi zaznaczyło, że już obecnie np. urząd skarbowy może wzywać podatników telefonicznie, aby wyjaśnić wątpliwości i nie budzi to żadnych emocji.

Zob. też: Pakiet MŚP już w Sejmie

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne