Zmiany w opiniowaniu inwestycji dla podmiotów leczniczych

Obowiązuje już ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1128) zmieniająca przepisy prawa w zakresie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Tym samym znowelizowano przepisy dotyczące m.in. tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych. Korzystają one z takich opinii, starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich. Nowelizacja umożliwia uzyskanie opinii podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach. Ponadto m.in. wprowadza odrębne kryteria oceny dla inwestycji niewpływających na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany objęły także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Gdy inwestycja dotyczy więcej niż 1 dziedziny medycyny, podmioty chcące wystąpić o opinię o jej celowości będą musiały dostarczyć informacje o szerszym zakresie na temat planowanego przedsięwzięcia. Wiele zmian ma też na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych.

Porady prawne

Akty wykonawcze 

Również 13 lipca 2018 r. w życie weszły dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowiące akty wykonawcze ww. ustawy, tj.:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Do 12 lipca 2018 r. wnioski mogły być składane na aktualnie obowiązującym formularzu, a od 13 lipca 2018 r. obowiązują już nowe formularze. W związku z wprowadzanymi zmianami  od 12 lipca 2018 r. od godziny 16.00 do 13 lipca 2018 r. do godziny 8.00 trwała przerwa techniczna związana z wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym.

Zob. też:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne