Zmiany w Tarczach Finansowych PFR

26.6.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wprowadzone zostaną zmiany w Tarczach Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju: 1.0 i 2.0 oraz dla dużych firm. Przewidziano, że w razie potrzeby PFR zapewni finansowanie przejściowe inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Porady prawne

Uchwały zmieniające

Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”; projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”; projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” – dokumenty przedłożone przez ministra rozwoju i technologii.

Rada Ministrów przyjęła więc uchwały wprowadzające zmiany w Tarczach Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR): 1.0, 2.0 oraz dla dużych firm. PFR zapewni finansowanie przejściowe dla inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ponadto firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0, nie będą zobowiązane do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.

- "Rząd przyjął dzisiaj zmiany w przepisach o Tarczach Finansowych, aby ze zwrotów pieniędzy z tarcz formalnie uruchomić prefinansowanie projektów z Krajowego Planu Odbudow, nie czekając aż te pieniądze spłyną z Komisji Europejskiej" - ogłosił po decyzji rządu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Co się zmieni?

 

Przyjęte przez Radę Ministrów uchwały wprowadzają następujące zmiany:

  • odstąpienie przez PFR od żądania zwrotu całej kwoty subwencji finansowej w przypadku braku zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji do 30 czerwca 2022 r.;
  • wykorzystanie środków pochodzących ze zwrotów lub spłat wsparcia finansowego, które PFR otrzymuje od beneficjantów wcześniejszych Tarcz Finansowych, na cele pomostowego finansowania projektów zawartych w Krajowym Planie Odbudowy.

Specyfika wdrażania i finansowania Krajowego Planu Odbudowy polega na przekazywaniu unijnych środków finansowych w transzach, uzależnionych od osiągania przez państwa członkowskie tzw. kamieni milowych. 

Rozwiązanie to powoduje konieczność zapewnienia finansowania przejściowego, które – jeśli zajdzie taka potrzeba – zapewni Polski Fundusz Rozwoju. 

PFR realizowałby to zadanie w części finansowanej ze środków bezzwrotnych z instrumentu na rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności.

Polski Fundusz Rozwoju posiada doświadczenie we wdrażaniu podobnych instrumentów (m.in. tzw. Tarcz Finansowych) oraz zdolność pozyskiwania finansowania dłużnego na rynkach finansowych.

Przyjęto ponadto, że małe i średnie firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 nie będą zobowiązanie do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.

Planowane jest powierzenie PFR wypłat rekompensat w ramach tzw. tarczy dla pogranicza. Chodzi o rekompensaty na rzecz uprawnionych przedsiębiorców w związku z m.in. szkodami poniesionymi przez nich na skutek czasowego zakazu przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Dotyczy to np. strat ze względu na brak ruchu turystycznego.

Do uruchomienia tego programu potrzebna będzie notyfikacja Komisji Europejskiej. Polska będzie gotowa do jego realizacji po wyrażeniu odpowiedniej zgody KE.

Tarcze Finansowe PFR

Tarcze Finansowe PFR to programy mające na celu pomoc finansową dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z COVID-19.

Z Tarczy 1.0 dla mikro, małych i średnich firm skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, które zatrudniają ponad 3,2 mln pracowników. Łączna kwota wsparcia w postaci subwencji finansowych wyniosła 60,5 mld zł. Z kolei Tarcza 2.0 to 13 mld zł w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100% dla firm z ponad 50 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na COVID-19. Z Tarczy dla dużych firm skorzystało 232 wnioskodawców z całej Polski, którzy otrzymali wsparcie na łączną kwotę 3,9 mld zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne