image

Wniosek o wpis do rejestru prowadzących agencje zatrudnienia

Obecna ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje, iż działalność gospodarcza tzw. agencji zatrudnienia, polegająca w szczególności na świadczeniu usług z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, czy pracy tymczasowej, jest działalnością regulowaną. Oznacza to, ze przedsiębiorca zamierzający rozpocząć działalność tego typu, winien wcześniej wpisać się do właściwego rejestru. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a wpisu dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku sporządzonego na urzędowym formularzu.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o wpis do rejestru prowadzących agencje zatrudnienia - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: