Prawo administracyjne: Postępowanie administracyjne - Artykuły (strona: 3)

Zawarcie ugody administracyjnej

17.11.2004

Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

17.11.2004

Wznowienie postepowania nalezy do szczególnych środków uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej. Żądanie wznowienia może być uzasadnione ściśle okreslonymi w przepisach okolicznościami. Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika