Prawo pracy - Zmiany w prawie

Planowanane zmiany w Kodeksie pracy

21.4.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy. Chodzi o ochronę przed tzw. substancjami (...)

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli

30.1.2024

Zgodnie z zapowiedziami rządu, wynikające z Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o ponad 1500 zł brutto. O 30% i 33%, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną również stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego.

Wigilia jednak bez handlu?

14.11.2023

Rząd zaproponował, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu.

Zawody medyczne uregulowane

17.10.2023

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych służy uregulowaniu warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego (...)

Sąd Najwyższy w sprawie łamania zakazu handlu w niedziele

26.9.2023

W dniu 13 września 2023 r. Sąd  Najwyższy rozstrzygnął kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy – na niekorzyść obwinionego (sygn. akt III KK 155/23) – w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2022 (...)

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2024 r.

15.6.2023

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2 etapach. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia (...)

Zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie

26.4.2023

Ułatwienia dla rodziców w łączeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci oraz bardziej przejrzyste warunki pracy. W środę w życie wchodzą zmiany w przepisach Kodeksu Pracy wdrażające do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch unijnych dyrektyw.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika