e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące prawa pracy

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 12.8.2020

  Dodatkowe kontrole w zakładach pracy

  W związku z dodatkowymi obostrzeniami obowiązującymi od soboty w 19 powiatach Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała dodatkowe kontrole. – Nie traćmy czujności, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa. (...)

  Dodatkowe kontrole w zakładach pracy
 • 5.8.2020

  Bezpieczny powrót do szkół

  Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz (...)

  Bezpieczny powrót do szkół
 • 28.7.2020

  Minimalna płaca w górę?

  2800 zł – tyle wynosi propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., jaką Rada Ministrów przedłożyła do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów (...)

  Minimalna płaca w górę?
 • 26.7.2020

  Sejm przyjął ustawę o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych

  Podstawowym celem ustawy wprowadzającej specjalne rozwiązania dla służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji oraz Służby Więziennej jest zapewnienie optymalnych (...)

  Sejm przyjął ustawę o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych
 • 23.7.2020

  Centralna Baza Ofert Pracy

  Prawie 60 tys. wolnych miejsc pracy zgłoszonych zostało obecnie do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) to cenne źródło informacji na temat ofert pracy w całej (...)

  Centralna Baza Ofert Pracy
 • 21.7.2020

  Kto jest pracodawcą kierowców pojazdów ciężarowych zatrudnionych w międzynarodowym transporcie drogowym?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-610/18 - AFMB i in. przeciwko Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. Wynika z niego, iż pracodawcą (...)

  Kto jest pracodawcą kierowców pojazdów ciężarowych zatrudnionych w międzynarodowym transporcie drogowym?
 • 5.7.2020

  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli do zmiany

  Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych (...)

  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli do zmiany
 • 26.6.2020

  Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawcy

  Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

  Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawcy
 • 26.6.2020

  Zasiłek dla bezrobotnych pójdzie w górę!

  Dodatek solidarnościowy, czyli 1400 zł wsparcia dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, to niejedyna pomoc dla osób bezrobotnych w ostatnim czasie. Prezydencka ustawa (...)

  Zasiłek dla bezrobotnych pójdzie w górę!
 • 20.6.2020

  Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, (...)

  Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • 13.6.2020

  Wsparcie służb mundurowych

  Wzmocnienie ochrony prawnej oraz przyznanie świadczeń motywacyjnych po 25 latach służby funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej (...)

  Wsparcie służb mundurowych
 • 10.6.2020

  Ograniczanie ognisk epidemii w kopalniach

  W Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział szef rządu Mateusz Morawicki. Sektor górniczy jest najbardziej narażony (...)

  Ograniczanie ognisk epidemii w kopalniach
 • 29.5.2020

  Tarcza 4.0 w Sejmie

  Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia (...)

  Tarcza 4.0 w Sejmie
 • 8.5.2020

  Powrót do pracy - przygotowania

  Stopniowe otwarcie gospodarki oraz idące za tym ponowne otwarcie zakładów pracy niesie za sobą konieczność podjęcia niezbędnych działań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronowirusa. (...)

  Powrót do pracy - przygotowania
 • 20.4.2020

  Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

  Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, (...)

  Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej
 • 18.4.2020

  Ułatwienia dla poszukujących pracy

  Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy to szereg ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy, które weszły w (...)

  Ułatwienia dla poszukujących pracy
 • 9.4.2020

  Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa przedłużone

  Rząd przedłuża ograniczenia związane z koronawirusem, a ponadto wprowadza nowe wymogi...

  Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa przedłużone
 • 8.4.2020

  Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

  Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w Tarczy antykryzysowej, która (...)

  Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową
 • 31.3.2020

  Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników w związku z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. Wsparcie (...)

  Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową
 • 30.3.2020

  Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych zmienione

  Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada szereg nowych rozwiązań, które (...)

  Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych zmienione
 • 28.3.2020

  Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

  Uelastycznienie przepisów rynku pracy i liczne uproszczenia formalne – to tylko niektóre formy wsparcia dla dużych przedsiębiorstw przewidziane w przyjętym przez Sejm pakiecie „tarczy (...)

  Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm
 • 25.3.2020

  Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

  Rząd przyjął pakiet antykryzysowy, który pomoże pracodawcom i pracownikom. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów (...)

  Pakiet dot. tarczy antykryzysowej
 • 18.3.2020

  Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

  Projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov - 2, obejmie 5 filarów: (...)

  Rząd przygotował pakiet antykryzysowy
 • 15.3.2020

  Ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

  Celem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi (...)

  Ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem
 • 6.3.2020

  Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

  Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże (...)

  Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • 30.1.2020

  Zawody potrzebne na rynku pracy

  Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane (...)

  Zawody potrzebne na rynku pracy
 • 25.1.2020

  Normy wyżywienia dla funkcjonariuszy podwyższone

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie. Nowe stawki finansowe (...)

  Normy wyżywienia dla funkcjonariuszy podwyższone
 • 19.1.2020

  Wyższe minimalne wynagrodzenie

  Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla polskich pracowników. Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł. 

  Wyższe minimalne wynagrodzenie
 • 7.1.2020

  Ułatwienia dla lekarzy

  Rząd chce poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt (...)

  Ułatwienia dla lekarzy
 • 30.12.2019

  Pilotaż centrów usług społecznych

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum (...)

  Pilotaż centrów usług społecznych
 • 28.11.2019

  Rząd inwestuje w powietrzne ratownictwo medyczne

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (...)

  Rząd inwestuje w powietrzne ratownictwo medyczne
 • 19.11.2019

  Łatwiej o specjalizację w zawodach medycznych

  Osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie (...)

  Łatwiej o specjalizację w zawodach medycznych
 • 23.10.2019

  Skład sądu pracy

  Sąd Najwyższy ustalił, w jakim składzie należy rozpoznawać w pierwszej instancji sprawę o odszkodowanie „uzupełniające” przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania (...)

  Skład sądu pracy
 • 22.10.2019

  Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

  Prezydent RP podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

  Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych
 • 10.10.2019

  Podwyżki dla pracowników sądów

  Pierwsza transza podwyżek dla pracowników sądów zostanie wypłacona wraz z październikowymi pensjami. Taką decyzję podjął wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jest (...)

  Podwyżki dla pracowników sądów
 • 25.9.2019

  Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

  Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni (...)

  Nie będzie wyższych opłat za aplikacje
 • 10.9.2019

  Płaca minimalna znacznie w górę

  W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 2600 złotych, a stawka godzinowa wyniesie 17 złotych.

  Płaca minimalna znacznie w górę
 • 1.9.2019

  Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

  Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)

  Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe
 • 29.8.2019

  Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminów zawodowych

  28 sierpnia 2019 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

  Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminów zawodowych
 • 29.8.2019

  Podwyżki dla nauczycieli

  Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% w związku z powyższą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.

  Podwyżki dla nauczycieli

1

2

3

4

5

...

16

NA SKÓTY