Urlopy pracownicze

W jakim czasie można wykorzystać urlop okolicznościowy - opinia prawna

W jakim czasie można wykorzystać urlop okolicznościowy - opinia prawna

18.8.2009

W dniu 7 lutego 2007 r. pracownikowi urodziło się dziecko. W tym czasie, od 5 do 16 lutego, przebywał on jednak na urlopie wypoczynkowym. W praktyce urlop wypoczynkowy był wzięty z uwagi na przewidywany termin porodu i chęć bycia w tym czasie z żoną (ciąża zagrożona). Zgodnie z rozporządzeniem (...)

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

8.1.2009

Oprócz urlopów wypoczynkowych, które są dla pracownika urlopami płatnymi, w Kodeksie pracy występuje też kategoria urlopów bezpłatnych. Z reguły o udzielenie urlopu bezpłatnego wnioskują pracownicy, ale jak traktować sytuację, kiedy z inicjatywa udzielenia urlopu bezpłatnego występuje (...)

Kto decyduje o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - opinia prawna

Kto decyduje o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - opinia prawna

30.12.2008

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jest to prawo, którego pracownik nie może się zrzec. Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem miesiąca pracy. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa z początkiem każdego następnego (...)

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

5.12.2008

Przepisy prawa ograniczyły sytuacje wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy do katalogu zamkniętego wymienionego w art. 171, by chronić cel urlopu jakim jest wypoczynek pracownika przed nadużyciami. Stąd ekwiwalent za urlop przysługuje wyłącznie wówczas, gdy jego niewykorzystanie (...)

Zasady ustalania wymiaru urlopu dodatkowego dla niepełnosprawnych - opinia prawna

Zasady ustalania wymiaru urlopu dodatkowego dla niepełnosprawnych - opinia prawna

18.4.2005

Ustawa o rehabilitacji zawodowej w przepisie art. 19 ust. 1 stanowi, iż osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po (...)

Kiedy przesunięcie terminu i odwołanie z urlopu przez pracodawcę jest uzasadnione?

Kiedy przesunięcie terminu i odwołanie z urlopu przez pracodawcę jest uzasadnione?

25.1.2005

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo po przepracowaniu określonego czasu prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar (okres) urlopu jest uzależniony w stosunku do pracownika dwoma co do zasady czynnikami. Są to mianowicie okres zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy. Instytucje przesunięcia (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

14.12.2004

Nauczycielowi - jak każdemu innmu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne