Ubezpieczenia zdrowotne

Kategorie ubezpieczeń zdrowotnych

Składka zdrowotna - wolny zawód

Składka zdrowotna - wolny zawód

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w państwowej szkole w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, udzielam korepetycji z języka angielskiego. Zarejestrowałam je w Urzędzie (...)

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie za czas choroby

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę dnia 05.07.06, a 10.07.06 pracownik zachorował. Niezdolność do pracy wynosi 10 dni (od 10.07.06 do 19.07.06) i nie jest spowodowana wypadkiem (...)

Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

Będę podejmował współpracę ze studentami, licealistami i gimnazjalistami. Czy są oni objęci ubezpieczeniem ZUS? Nie jestem na dziś płatnikiem ZUS. Umowy będą podpisywane z mojej strony jako (...)

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Mój znajomy ma obywatelstwo amerykańskie, jest Polakiem od 40 lat przebywającym w USA. Obecnie ma 70 lat i jest na emeryturze. Ma też obywatelstwo polskie. Obecnie rozpatruje swój powrót na stałe (...)

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Nie pracuję, nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny, mam 46 lat, moi rodzice z którymi mieszkam są emerytami i są ubezpieczeni. Gdzie i jak mogę sprawdzić czy jestem ubezpieczony? Jeśli nie jestem (...)

Składki ZUS prezesa jednoosobowej sp. z o.o.

Składki ZUS prezesa jednoosobowej sp. z o.o.

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu w tej spółce. Nie mam podpisanej umowy o pracę ze spółką (i nie zamierzam jej podpisywać), pełnię tylko (...)

Zasady transplantacji komórek i tkanek

Zasady transplantacji komórek i tkanek

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.04.2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządów zawiera wykaz badań diagnostycznych wykonywanych kandydatowi, który nie wymienia (...)

Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej

Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej

Jestem lekarzem. Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej podlega obowiązkowi wpisu do KRS?

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (...)

Osoba współpracująca ze spółką cywilną

Osoba współpracująca ze spółką cywilną

Córka prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej z swoją koleżanką. Działalność ta jest wyłączna działalnością i podczas wykonywania działalności posługuje się numerem NIP i regon (...)

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Jestem osobą współpracującą z żoną, która prowadzi działalność gospodarczą. Opłacam składki ZUS. Jak ująć składkę zdrowotną? Czy można ją odliczyć w moim PIT rocznym?

Składka zdrowotna menedżera-obcokrajowca

Składka zdrowotna menedżera-obcokrajowca

Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o pracę (...)

Małżonek jako osoba współpracująca

Małżonek jako osoba współpracująca

W roku 2004 prowadziłem działalność gospodarczą. Od czasu do czasu w tej działalności pomagała mi moja żona. Z żoną nie zawierałem żadnych umów, zwłaszcza umowy o pracę. Z przychodów z (...)

Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

Jestem zatrudniona w szkole na pełnym etacie (nauczycielka) dodatkowo prowadzę firmę i opłacam składkę zdrowotną w swojej firmie. Od października 2005 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, które (...)

Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba ta podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o (...)

Nieterminowo wpłacane składki

Nieterminowo wpłacane składki

Osoba będąca na emeryturze prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się na zasadach ogólnych. Obecnie jest zobowiązana do uiszczania do ZUS-u jedynie ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie są konsekwencje (...)

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Słyszałem, że kilkumiesięczne dziecko jest objęte społeczną opieką zdrowotną "z urzędu" -czy to prawda? Do którego roku? Nie wiem, czy te fakty mogą mieć znaczenie: Matka dziecka skończyła (...)

Składki na ZUS od dwóch firm

Składki na ZUS od dwóch firm

Prowadzę firmę, jeżeli chciałbym zarejestrować następną firmę, to jakie koszty byłyby obciążenia ZUS?

Ubezpieczenie zleceniobiorcy

Ubezpieczenie zleceniobiorcy

Firma zawiera z tym samym zleceniobiorcą co pewien czas umowę zlecenia np. po upływie miesiąca od poprzedniej umowy - (osoba ta świadczy usługę np. usunięcia awarii). Czy takiego zleceniobiorcę (...)

Ubezpieczenie społeczne obcokrajowca

Ubezpieczenie społeczne obcokrajowca

Czy obywatel Niemiec prowadzący na obszarze Polski działalność gospodarczą, zameldowany na pobyt czasowy w Polsce, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w (...)

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Co to znaczy, że wymiar składki zdrowotnej zus od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 8% od kwoty zadeklarowanej, a jednocześnie podstawą wymiaru jest dochód? Czy może (...)

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Składka zdrowotna w przeciwieństwie do pozostałych składek na ZUS wynosi 8% dochodu podatnika. Czy w przypadku korzystania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z opodatkowania w (...)

Świadczenia zdrowotne szpitalne bez skierowania

Świadczenia zdrowotne szpitalne bez skierowania

Miałem wypadek i udzieloną po nim pomoc. Ponieważ to było za granicą i nie znam języka słowackiego nie rozumiałem co do mnie mówił tam personel. W drugim dniu ręka w dalszym ciągu mnie bardzo (...)

Naruszenie praw pacjenta

Naruszenie praw pacjenta

Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

Czy lekarz w Polsce może wystawić zwolnienie lekarskie obywatelowi kraju Unii Europejskiej, w przypadku jego zachorowania na terenie naszego kraju? Jakie warunki powinno spełniać, aby było honorowane (...)

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Dziecko , które nie ma żadnego zameldowania, a w związku z tym numeru PESEL, zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ojca. ojciec pracuje na umowę o pracę. Czy ZUS ma prawo odmówić ubezpieczenia, (...)

Wykaz chorób psychicznych

Wykaz chorób psychicznych

Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób?

Składka ZUS a przedawnienie

Składka ZUS a przedawnienie

W lutym 1999 roku opłaciłem składkę na ubezpieczenie społeczne za miesiąc styczeń 1999 roku. W kwietniu 2005 roku ZUS stwierdził, że takiej wpłaty nie dokonałem i domaga się ode mnie ponownej (...)

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne chorego

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne chorego

Prowadzę działalność gospodarczą i dobrowolnie podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. Przez okres 2 miesięcy przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Czy za ten okres jestem zobowiązany do zapłacenia (...)

Opieka zdrowotna obywateli Unii w Polsce

Opieka zdrowotna obywateli Unii w Polsce

Mam pytanie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego córki, która od kilku lat wykonuje legalną pracę w Anglii. Czy córka powinna podwójnie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jakie procedury (...)

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

Czy rencista, który prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać w ZUSie ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to czy nawet przy dochodzie 100 zł miesięcznie? Jaki przepis o tym mówi?

Składki za męża jako osobę współpracującą

Składki za męża jako osobę współpracującą

Czy żona prowadząca działalność gospodarczą może zlecić bezrobotnemu mężowi wykonanie określonej usługi dla osoby trzeciej i podpisać z małżonkiem umowę zlecenie? Jeżeli tak to jak wygląda (...)

Przeniesienie aktywów w drodze darowizny

Przeniesienie aktywów w drodze darowizny

Czy w obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód do założenie nowego podmiotu gospodarczego (spółki cywilnej), przez te same osoby, które wchodzą obecnie w skład działającej od 5 lat spółki jawnej? (...)

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Zawarto umowę zlecenia na czas nieoznaczony z określeniem stawki godzinowej. W umowie nie określono momentu rozpoczęcia czynności faktycznych zlecenia. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia wynosi (...)

Uprawnienie do korzystania ze świadczeń - składki

Uprawnienie do korzystania ze świadczeń - składki

Zawarto umowę zlecenia na czas nieoznaczony z określeniem stawki godzinowej. Czy obowiązek płatnika zgłoszenia ubezpieczonego do obowiązkowych ubezpieczeń powstaje w momencie zawarcia umowy zlecenia, (...)

Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Oskładkowanie świadczeń urlopowych

Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne?

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa?

Obowiązek zapłaty podwyższonej składki zdrowotnej

Obowiązek zapłaty podwyższonej składki zdrowotnej

W związku ze wzrostem składki zdrowotnej od stycznia 2005 r. (8,50 %) proszę o wyjaśnienie, czy dla pracowników składkę zdrowotną w nowej wysokości należy wyliczyć od wypłat za grudzień 2004 (...)

Transport chorego na leczenie

Transport chorego na leczenie

Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Jestem zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Czy z mojego ubezpieczenia może korzystać mój konkubent, na zasadzie na jakiej mogą to robić członkowie rodziny?

ZUS od dodatkowego zarobku rencisty

ZUS od dodatkowego zarobku rencisty

Jestem na rencie z powodu częściowej niezdolności do pracy. Dorabiam na 1/4 etatu. Wynagrodzenie z tego tytułu jest niższe od najniższego wynagrodzenia. Z tego stosunku pracy pracodawca odprowadza (...)

Składka zdrowotna od działalności gospodarczej

Składka zdrowotna od działalności gospodarczej

W okresie wrzesień 2001 r. do marca 2003 r. roku prowadziłem działalność gospodarczą na podstawie dwóch wpisów do ewidencji działalności. Jeden wpis w urzędzie gminy właściwym wg miejsca zamieszkania, (...)

Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

Zatrudniam studenta na umowę o pracę (student nie ukończył 26 roku życia), czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie (...)

Prawo małżonka obcokrajowca do świadczeń z NFZ

Prawo małżonka obcokrajowca do świadczeń z NFZ

Chcę wziąć ślub z obywatelką Słowacji. Mamy zamiar mieszkać w Polsce. Czy moja przyszła żona otrzymując zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, ma prawo do bezpłatnego korzystania z państwowej (...)

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Pobieram zasiłek przedemerytalny. Na początku maja udałem się do Urzędu Pracy po pieczątkę w legitymacji ubezpieczeniowej. Pieczątki nie otrzymałem, odebrano ode mnie oświadczenie o tym, że (...)

Umowa o dzieło a składka zdrowotna

Umowa o dzieło a składka zdrowotna

Czy umowa o dzieło z firmą inną niż mój pracodawca, gdzie jestem zatrudniony na umowę o pracę, powoduje konieczność zapłaty od tej umowy składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli nie jaka jest (...)

Prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich

Prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich

Rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron w dniu 31. 06. 2003 r. Czyli od 01. 07. 2003 r. osoba nie jest nigdzie zatrudniona, ale w dniu 10. 07. 2003 r. zachorowała i otrzymała zwolnienie (...)

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS z tytułu prowadzenia działalności (...)

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Przed rokiem 1999 r. osoba A zatrudniona w Państwowym Zakładzie Pracy założyła jednoosobową firmę. Wszelkie świadczenia w zakresie ZUS płacił za tę osobę Zakład Pracy. Po 1999 r. roku po wejściu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne