Ubezpieczenia zdrowotne porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

  Czy osoba mająca 77 lat, posiadająca I grupę inwalidzką, a będąca jednocześnie współwłaścicielem spółki cywilnej powinna płacić ZUS (zdrowotne), jeśli tak to, w jakiej kwocie?

 • Składka na NFZ, a umowa zlecenia

  Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego - umowa zlecenie

  Z dniem 31 stycznia została ze mną rozwiązana umowa o pracę (czas nieokreślony), od 3 lutego z tą samą firmą mam podpisaną umowę zlecenie na świadczenie usług. Do tej pory opłacałem obowiązkowe (...)

 • Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS

  Czy muszę odprowadzać składkę do ZUS, jeśli pomimo prowadzenia działalności gospodarczej jestem zatrudniony w innej firmie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę?

 • Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych

  W Polsce pracowałem na pełnym etacie od grudnia 2000 r. do września 2005 r. Następnie wyjechałem do Irlandii i podjąłem tam zatrudnienie zachowując ciągłość pracy. Pracuje tam do dziś. Jest (...)

 • Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

  Jako prezes spółki z o.o. chcę zatrudnić pracownika, który posiada już źródło dochodu na podstawie umowy o pracę na cały etat w innej firmie. Czy w związku zawarciem przeze mnie umowy zlecenia (...)

 • Składki na ubezpieczenie rencisty

  Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

 • Składki od pracownika pracującego na dwóch etatach

  Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członków zarządu spółki z o.o. Czy i na jakich zasadach podlegają obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu i/lub zdrowotnemu członkowie zarządu (...)

 • Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

  Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z (...)

 • Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

  Pracownik miał podpisana umowę o prace do 15 marca. Dopiero za kilkanaście dni podpisze umowę z innym pracodawcą. Jest zrozumiałe, że przez ten czas nie będzie się rejestrował na kilka dni na (...)

 • Działalność gospodarcza a składka ZUS

  Mam zamiar zarejestrować działalność gospodarczą. Nigdy wcześniej nie prowadziłem działalności gospodarczej. Dlatego też zakładam, że będzie mnie obowiązywała mniejsza składka na ZUS. Przez (...)

 • Pensja pracownika a zaprzestanie płacenia składek

  Pracownik na umowie o pracę ma podane wynagrodzenie w kwocie netto, w trakcie roku podatkowego wynagrodzenie przekroczy kwotę maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

  Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia.

  Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia uległ wypadkowi w czasie wykonywania zleconych prac. Czy dla tego pracownika sporządza sie protokół powypadkowy? Jakie uprawnienia co do świaczeń (...)

 • Wydatki na szczepienia pracowników

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. W związku ze zbliżającą się zimą pracownicy, którzy wyrazili chęć, zostali zaszczepieni przeciw grypie. W 100% pokryłem koszty (...)

 • Zasady potrącania kosztów pracowniczych

  Pracownik przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Za okres 33 dni otrzymywał wynagrodzenie za czas choroby, a przez kolejne 64 dni zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy. Czy (...)

 • Pośrednictwo przy usługach medycznych

  Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie opodatkowane to pośrednictwo?

 • Świadczenia medyczne dla członka zarządu

  Spółka z o.o. zamierza wykupić pakiet roczny świadczeń medycznych dla członka zarządu, który nie jest pracownikiem firmy i który jednocześnie jest jej udziałowcem. Czy koszt takiego świadczenia (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

  Jestem 25 - letnią osobą zatrudnioną w administracji publicznej. Mój zakład pracy opłaca mi składki na ZUS. Poza tym ubezpieczeniem nie posiadam żadnego innego (dodatkowo ZUS przelewa mi część (...)

 • Umowa o pracę i działalność gospodarcza - składki

  Jestem zatrudniony na umowę o pracę i firma dla której pracuje płaci wszystkie stosowne opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego. Chcę założyć działalność gospodarczą. Czy będę musiał (...)

 • Składka zdrowotna - wolny zawód

  Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w państwowej szkole w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, udzielam korepetycji z języka angielskiego. Zarejestrowałam je w Urzędzie (...)

 • Wynagrodzenie za czas choroby

  Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę dnia 05.07.06, a 10.07.06 pracownik zachorował. Niezdolność do pracy wynosi 10 dni (od 10.07.06 do 19.07.06) i nie jest spowodowana wypadkiem (...)

 • Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

  Będę podejmował współpracę ze studentami, licealistami i gimnazjalistami. Czy są oni objęci ubezpieczeniem ZUS? Nie jestem na dziś płatnikiem ZUS. Umowy będą podpisywane z mojej strony jako (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

  Mój znajomy ma obywatelstwo amerykańskie, jest Polakiem od 40 lat przebywającym w USA. Obecnie ma 70 lat i jest na emeryturze. Ma też obywatelstwo polskie. Obecnie rozpatruje swój powrót na stałe (...)

 • Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

  Nie pracuję, nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny, mam 46 lat, moi rodzice z którymi mieszkam są emerytami i są ubezpieczeni. Gdzie i jak mogę sprawdzić czy jestem ubezpieczony? Jeśli nie jestem (...)

 • Składki ZUS prezesa jednoosobowej sp. z o.o.

  Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu w tej spółce. Nie mam podpisanej umowy o pracę ze spółką (i nie zamierzam jej podpisywać), pełnię tylko (...)

 • Zasady transplantacji komórek i tkanek

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.04.2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządów zawiera wykaz badań diagnostycznych wykonywanych kandydatowi, który nie wymienia (...)

 • Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej

  Jestem lekarzem. Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej podlega obowiązkowi wpisu do KRS?

 • Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

  Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (...)

 • Osoba współpracująca ze spółką cywilną

  Córka prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej z swoją koleżanką. Działalność ta jest wyłączna działalnością i podczas wykonywania działalności posługuje się numerem NIP i regon (...)

 • Ubezpieczenie osoby współpracującej

  Jestem osobą współpracującą z żoną, która prowadzi działalność gospodarczą. Opłacam składki ZUS. Jak ująć składkę zdrowotną? Czy można ją odliczyć w moim PIT rocznym?

 • Składka zdrowotna menedżera-obcokrajowca

  Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o pracę (...)

 • Małżonek jako osoba współpracująca

  W roku 2004 prowadziłem działalność gospodarczą. Od czasu do czasu w tej działalności pomagała mi moja żona. Z żoną nie zawierałem żadnych umów, zwłaszcza umowy o pracę. Z przychodów z (...)

 • Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

  Jestem zatrudniona w szkole na pełnym etacie (nauczycielka) dodatkowo prowadzę firmę i opłacam składkę zdrowotną w swojej firmie. Od października 2005 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, które (...)

 • Kontrakt menadżerski z pracodawcą a ZUS

  Cudzoziemiec posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy podpisał z polską spółką umowę o pracę i kontrakt menadżerski. Osoba ta podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym. Umowa o (...)

 • Nieterminowo wpłacane składki

  Osoba będąca na emeryturze prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się na zasadach ogólnych. Obecnie jest zobowiązana do uiszczania do ZUS-u jedynie ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie są konsekwencje (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

  Słyszałem, że kilkumiesięczne dziecko jest objęte społeczną opieką zdrowotną "z urzędu" -czy to prawda? Do którego roku? Nie wiem, czy te fakty mogą mieć znaczenie: Matka dziecka skończyła (...)

 • Składki na ZUS od dwóch firm

  Prowadzę firmę, jeżeli chciałbym zarejestrować następną firmę, to jakie koszty byłyby obciążenia ZUS?

 • Ubezpieczenie zleceniobiorcy

  Firma zawiera z tym samym zleceniobiorcą co pewien czas umowę zlecenia np. po upływie miesiąca od poprzedniej umowy - (osoba ta świadczy usługę np. usunięcia awarii). Czy takiego zleceniobiorcę (...)

 • Ubezpieczenie społeczne obcokrajowca

  Czy obywatel Niemiec prowadzący na obszarze Polski działalność gospodarczą, zameldowany na pobyt czasowy w Polsce, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w (...)