e-prawnik.pl Porady prawne

Ubezpieczenia zdrowotne porady prawne - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

  Co to znaczy, że wymiar składki zdrowotnej zus od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 8% od kwoty zadeklarowanej, a jednocześnie podstawą wymiaru jest dochód? Czy może (...)

  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
 • Składka zdrowotna dla ryczałtowców

  Składka zdrowotna w przeciwieństwie do pozostałych składek na ZUS wynosi 8% dochodu podatnika. Czy w przypadku korzystania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z opodatkowania w (...)

  Składka zdrowotna dla ryczałtowców
 • Świadczenia zdrowotne szpitalne bez skierowania

  Miałem wypadek i udzieloną po nim pomoc. Ponieważ to było za granicą i nie znam języka słowackiego nie rozumiałem co do mnie mówił tam personel. W drugim dniu ręka w dalszym ciągu mnie bardzo (...)

  Świadczenia zdrowotne szpitalne bez skierowania
 • Naruszenie praw pacjenta

  Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

  Naruszenie praw pacjenta
 • Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

  Czy lekarz w Polsce może wystawić zwolnienie lekarskie obywatelowi kraju Unii Europejskiej, w przypadku jego zachorowania na terenie naszego kraju? Jakie warunki powinno spełniać, aby było honorowane (...)

  Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi
 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

  Dziecko , które nie ma żadnego zameldowania, a w związku z tym numeru PESEL, zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ojca. ojciec pracuje na umowę o pracę. Czy ZUS ma prawo odmówić ubezpieczenia, (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne dziecka
 • Wykaz chorób psychicznych

  Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób?

  Wykaz chorób psychicznych
 • Składka ZUS a przedawnienie

  W lutym 1999 roku opłaciłem składkę na ubezpieczenie społeczne za miesiąc styczeń 1999 roku. W kwietniu 2005 roku ZUS stwierdził, że takiej wpłaty nie dokonałem i domaga się ode mnie ponownej (...)

  Składka ZUS a przedawnienie
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne chorego

  Prowadzę działalność gospodarczą i dobrowolnie podlegam ubezpieczeniu chorobowemu. Przez okres 2 miesięcy przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Czy za ten okres jestem zobowiązany do zapłacenia (...)

  Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne chorego
 • Opieka zdrowotna obywateli Unii w Polsce

  Mam pytanie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego córki, która od kilku lat wykonuje legalną pracę w Anglii. Czy córka powinna podwójnie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jakie procedury (...)

  Opieka zdrowotna obywateli Unii w Polsce
 • Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

  Czy rencista, który prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać w ZUSie ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to czy nawet przy dochodzie 100 zł miesięcznie? Jaki przepis o tym mówi?

  Ubezpieczenie zdrowotne rencisty
 • Składki za męża jako osobę współpracującą

  Czy żona prowadząca działalność gospodarczą może zlecić bezrobotnemu mężowi wykonanie określonej usługi dla osoby trzeciej i podpisać z małżonkiem umowę zlecenie? Jeżeli tak to jak wygląda (...)

  Składki za męża jako osobę współpracującą
 • Przeniesienie aktywów w drodze darowizny

  Czy w obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód do założenie nowego podmiotu gospodarczego (spółki cywilnej), przez te same osoby, które wchodzą obecnie w skład działającej od 5 lat spółki jawnej? (...)

  Przeniesienie aktywów w drodze darowizny
 • Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

  Zawarto umowę zlecenia na czas nieoznaczony z określeniem stawki godzinowej. W umowie nie określono momentu rozpoczęcia czynności faktycznych zlecenia. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia wynosi (...)

  Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych
 • Uprawnienie do korzystania ze świadczeń - składki

  Zawarto umowę zlecenia na czas nieoznaczony z określeniem stawki godzinowej. Czy obowiązek płatnika zgłoszenia ubezpieczonego do obowiązkowych ubezpieczeń powstaje w momencie zawarcia umowy zlecenia, (...)

  Uprawnienie do korzystania ze świadczeń - składki
 • Oskładkowanie świadczeń urlopowych

  Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne?

  Oskładkowanie świadczeń urlopowych
 • Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

  Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa?

  Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy
 • Obowiązek zapłaty podwyższonej składki zdrowotnej

  W związku ze wzrostem składki zdrowotnej od stycznia 2005 r. (8,50 %) proszę o wyjaśnienie, czy dla pracowników składkę zdrowotną w nowej wysokości należy wyliczyć od wypłat za grudzień 2004 (...)

  Obowiązek zapłaty podwyższonej składki zdrowotnej
 • Transport chorego na leczenie

  Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał (...)

  Transport chorego na leczenie
 • Koszty transportu chorego pacjenta

  Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

  Koszty transportu chorego pacjenta
 • Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

  Jestem zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Czy z mojego ubezpieczenia może korzystać mój konkubent, na zasadzie na jakiej mogą to robić członkowie rodziny?

  Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
 • ZUS od dodatkowego zarobku rencisty

  Jestem na rencie z powodu częściowej niezdolności do pracy. Dorabiam na 1/4 etatu. Wynagrodzenie z tego tytułu jest niższe od najniższego wynagrodzenia. Z tego stosunku pracy pracodawca odprowadza (...)

  ZUS od dodatkowego zarobku rencisty
 • Składka zdrowotna od działalności gospodarczej

  W okresie wrzesień 2001 r. do marca 2003 r. roku prowadziłem działalność gospodarczą na podstawie dwóch wpisów do ewidencji działalności. Jeden wpis w urzędzie gminy właściwym wg miejsca zamieszkania, (...)

  Składka zdrowotna od działalności gospodarczej
 • Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

  Zatrudniam studenta na umowę o pracę (student nie ukończył 26 roku życia), czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie (...)

  Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna
 • Prawo małżonka obcokrajowca do świadczeń z NFZ

  Chcę wziąć ślub z obywatelką Słowacji. Mamy zamiar mieszkać w Polsce. Czy moja przyszła żona otrzymując zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, ma prawo do bezpłatnego korzystania z państwowej (...)

  Prawo małżonka obcokrajowca do świadczeń z NFZ
 • Ubezpieczenie zdrowotne

  Pobieram zasiłek przedemerytalny. Na początku maja udałem się do Urzędu Pracy po pieczątkę w legitymacji ubezpieczeniowej. Pieczątki nie otrzymałem, odebrano ode mnie oświadczenie o tym, że (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne
 • Umowa o dzieło a składka zdrowotna

  Czy umowa o dzieło z firmą inną niż mój pracodawca, gdzie jestem zatrudniony na umowę o pracę, powoduje konieczność zapłaty od tej umowy składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli nie jaka jest (...)

  Umowa o dzieło a składka zdrowotna
 • Prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich

  Rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron w dniu 31. 06. 2003 r. Czyli od 01. 07. 2003 r. osoba nie jest nigdzie zatrudniona, ale w dniu 10. 07. 2003 r. zachorowała i otrzymała zwolnienie (...)

  Prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich
 • Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

  Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS z tytułu prowadzenia działalności (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy
 • Składka zdrowotna przedsiębiorcy

  Przed rokiem 1999 r. osoba A zatrudniona w Państwowym Zakładzie Pracy założyła jednoosobową firmę. Wszelkie świadczenia w zakresie ZUS płacił za tę osobę Zakład Pracy. Po 1999 r. roku po wejściu (...)

  Składka zdrowotna przedsiębiorcy
 • Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

  Tymczasowo aresztowanemu Sąd uchylił areszt, zamieniając na dozór. W/w jest obywatelem Polski i Niemiec. Przed zatrzymaniem pracował na stałe w Niemczech. Po aresztowaniu pracodawca skierował go (...)

  Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
 • Ubezpieczenie zdrowotne pracującego studenta

  Czy studenci studiów zaocznych pracujący na umowę zlecenie lub umowę o pracę na czas określony podlegają obowiązkowym opłatom ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego? Które z opłat (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne pracującego studenta
 • Prawo do odwiedzin w szpitalu

  Zaoferowano mi osobny pokój z łóżkiem na czas pobytu rocznego dziecka w szpitalu, oczywiście za opłatą. Nie stać mnie na to, ale koleżanka powiedziała mi, że mam prawo pozostać przy dziecku (...)

  Prawo do odwiedzin w szpitalu
 • Ciąża a zasiłek chorobowy

  Z dniem 1 lipca 2004 roku na mocy porozumienia stron moja dziewczyna zakończyła pracę (odejście dobrowolne). Nieco wcześniej w marcu 2004 roku zaszła w ciążę i od czerwca 2004 roku jest na zwolnieniu (...)

  Ciąża a zasiłek chorobowy
 • Składki od wynagrodzenia z zagranicy

  Spółka oddelegowała pracownika do pracy w Niemczech na co najmniej rok. Proszę o szczegółową informację jak należy wyliczyć wynagrodzenie pracownikowi jeśli obecnie wynosi 2650 zł brutto, jak (...)

  Składki od wynagrodzenia z zagranicy
 • Umowa zlecenia ucznia a składka zdrowotna

  Czy od wynagrodzenia zatrudnionego na umowę zlecenie ucznia szkoły ponadpodstawowej należy potrącić składkę zdrowotną?

  Umowa zlecenia ucznia a składka zdrowotna
 • Ubezpieczenie społeczne zarządu spółki z o. o.

  Czy i na jakich zasadach podlegają obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu i/lub zdrowotnemu członkowie zarządu sp. z o.o., których łączy ze spółką wyłącznie stosunek organizacyjny, (...)

  Ubezpieczenie społeczne zarządu spółki z o. o.
 • Odsetki od wynagrodzenia a składka zdrowona

  Czy odsetki wypłacone pracownikowi z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym? Nadmieniam, że nie zostały one orzeczone w postępowaniu sądowym. (...)

  Odsetki od wynagrodzenia a składka zdrowona
 • Ubezpieczenie zdrowotne a poród dziecka

  Jestem obywatelką Kazachstanu, przybywam w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu. Mój mąż jest obywatelem Mołdawii, w Polsce przybywa na podstawie karty stałego pobytu, pracuje i opłaca składki (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne a poród dziecka
 • Obowiązek podatkowy wobec osoby współpracującej

  Oboje z żoną jesteśmy na pełnych etatach nauczycielskich. Ja dodatkowo od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i w związku z tym opłacam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec (...)

  Obowiązek podatkowy wobec osoby współpracującej