e-prawnik.pl Porady prawne

CIEKAWOSTKA !!!! Ciekawe co Wy o tym myślicie, 3 kadrowe i 3 wyliczenia

Odpowiedzi w temacie (0)

JCCBT

1.8.2005

Czy prawidłowo dokonano obliczeń wymiaru urlopu i obliczenia ekwiwalentu dla niepełnoetatowca? Data: 01.08.2005 r. 18:21 Czy pracownikowi zatrudnionemu z wynagrodzeniem zasadniczym 1500 zł od 01.05.2004 do 31.08.2005 mającemu najwyższy 26 dniowy wymiar urlopu, a który zatrudniony jest na 1/8 etatu przysługuje ekwiwalent (nie wykorzystał urlopu) w wymiarze 48 godzin czyli po wyliczeniu 3.428,64 zł. Obliczenie: 1/. Ustalenie wymiaru urlopu dla niepełnoetatowca: 26 dni urlopu : 1/8 etatu = 3,25 = w zaokrągleniu 4 dni urlopu x 8 godzin = 32 godziny urlopu. 2/. Ustalenie przysługującego urlopu: Za 2004 rok przysługujący proporcjonalnie urlop do przepracowanego okresu (8m-cy) i wymiaru etatu: ((26 dni urlopu :1/8 etatu):12 m-cy)x 8m-cy=2,16 dni urlopu = w zaokrągleniu 3 dni urlopu x 8 godzin= 24 godziny urlopu Za 2005 rok przysługujący proporcjonalnie urlop do przepracowanego okresu (8m-cy) i wymiaru etatu: ((26 dni urlopu :1/8 etatu):12 m-cy)x 8m-cy=2,16 dni urlopu = w zaokrągleniu 3 dni urlopu x 8 godzin= 24 godziny urlopu 3/ Razem do ekwiwalentu (za 2004 i 2005) pozostało 6 dni czyli 48 godzin urlopu. 4/ Obliczenie ekwiwalentu (współczynnik 21: 1/8 = 2,625): 1500 zł:2,625= 571,43 ekwiwalent za 1 dzień 571,43:8=71,43 ekwiwalent za 1 godzinę 48 godzin x 71,43 zł= 3.428,64 zł EKWIWALENT ZA URLOP. Współczynnik urlopowy na 2005 wynosi 21 a dla niepełnoetatowca 1/8 etatu wynosi 21:8=2,625. Konsultując wysokość tego ekwiwalentu 3 kadrowe dokonały 3 różnych obliczeń ...

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM