Darowizna samochodu na rzecz niepełnoletniej córki

Odpowiedzi w temacie (2)

baraqs

7.12.2016

Witam wszystkich. Otóż jestem właścicielem samochodu który chciałbym (z uwagi na rychły wzrost akcyzy) przekazać w formie darowizny swojej 16 letniej córce. Czy jako ojciec mogę być jej przedstawicielem ustawowym w tej kwestii? Czy muszę iść do notariusza w celu spisania darowizny? Samochód jest dość stary, ale to dobry pojazd z małym przebiegiem, i na pierwszy jej samochód nada się jak najbardziej. Chcemy przerejestrować go do końca tego roku z uwagi na wzrost akcyzy, nie bardzo chce mi się płacić 2500zł w przyszłym roku. Umowa wyglądałaby tak: Umowa darowizny samochodu pomiędzy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxx PESEL xxxxxx zwanym w dalszej części umowy DARCZYŃCĄ, a Niepełnoletnią xxxxxxxxxxxxx zamieszkałą w Białymstoku przy ulicy xxxxxxxxxxxxxxxxxx zwaną w dalszej części umowy OBDAROWANĄ PESEL xxxxxx § 1 1. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki FORD nr rejestracyjny xxxxx rok produkcji xxxxx nr nadwozia xxxxxx nr dowodu rejestracyjnego - seria xxx nr xxxx o wartości 4000 zł. 2. Darczyńca oświadcza , że opisany w pkt. 1 samochód wolny jest od praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. § 2 1. Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanej wymieniony w par. 1 samochód, a Obdarowana oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje. 2. Wydanie darowanego samochodu nastąpiło 07.12.2016r § 3 Darczyńca oświadcza, iż jest ojcem Obdarowanej i że jest to pierwsza darowizna, którą na jej rzecz czyni. § 4 Darczyńca a jednocześnie przedstawiciel ustawowy obdarowanej oświadcza, że do czasu osiągnięcia przez obdarowaną pełnoletniości będzie regulował wszelkie finansowe zobowiązania i koszty utrzymania samochodu takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), badania techniczne pojazdu, mandaty i wszelkie obciążenia finansowe wynikające z nabycia przez obdarowaną praw własności omawianego pojazdu. § 5 Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy i jednym dla Obdarowanej. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

baraqs

2016-12-07 23:42:07

Odpowiedź otrzymałem na innym forum. Temat do zamknięcia

Aleks91

2016-12-14 11:36:31

Witam, czy darowizna jest wolniona od podatku PCC ?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: