dochody, umowa a stypendium

Odpowiedzi w temacie (0)

ksamenn

9.10.2019

Staram się o stypendium socjalne na mojej uczelni uwzględniając dochody za rok 2018. W roku 2018 pracowałam przez okres dwóch tygodni. Posiadam umowę o dzieło. Uzgodniłam z pracodawcą, że pracuję obowiązkowo przez dwa tygodnie, a następnie muszę zadecydować czy chcę kontynuować pracę czy skończyć. Był to okres próbny. Jednak umowę podpisałam przed pierwszym dniem pracy. Po skończeniu 2 tyg i odrzuceniu propozycji dalszej pracy, pracodawca puścił mnie wolno. W umowie uwzględnione: - "Wykonawca przystąpi do wykonania dzieła od dnia zawarcia niniejszej umowy(18.04.201, a wykonanie dzieła nastąpi nie później niż do dnia 19.04.2018." - Niniejsza umowa może zostać rozwiązana - przed upływem okresu jej trwania przez wykonawcę z zachowaniem 4tygodniowego okresu wypowiedzenia -przez zamawiającego z zachowaniem 2tyg okresu lub bez zachowania okresu. - oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Nie pracuję w dniu składania wniosku o stypendium, jest to dochód utracony. Na zaświadczeniu o dochodach z US mam napisany dochód brutto natomiast podatek jak i składki społeczne wyniosły 0,00 zł. Nie mam PITu 11 ani rozwiązania umowy, tylko umowę dzieło. Czy w takiej sytuacji mogę się starać o stypendium, jak rozwiązać sprawę podatku i braku wszystkich dokumentów?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.6.2013

  Stypendium od organizacji pozarządowej a podatek dochodowy

  Organizacje pozarządowe zgodnie ze swoimi celami statutowymi mogą przeznaczać środki finansowe m. in. na wypłatę stypendiów. Fakt ten wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi - zarówno (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

 • 19.3.2012

  Odliczenie podatku zapłaconego za granicą

  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody (...)

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)