e-prawnik.pl Porady prawne

Dofinansowanie kursu w trybie indywidualnym

Odpowiedzi w temacie (0)

Janek3333

9.2.2016

Witajcie! W sytuacji, gdy ktoś dostał dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie indywidualne i : - zamiast umowy oskładkowanej (praca, zlecenie) zatrudnił się na umowę o dzieło - zamiast pracy w firmie X podjął pracę w tym samym zawodzie, ale w firmie Y Czy coś mu grozi? Czytam sobie: Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 149 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy I w sumie jest tam: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Więc to się chyba nie tyczy. Ale martwi mnie: Art. 9. 1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 14) wydawanie decyzji o: (...). obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy. Ktoś pomoże?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM