e-prawnik.pl Porady prawne

Jak napisać pozew o zmniejszenie alimentów ... płace 400 zł .. zarobki moje wynoszą najniższą

Odpowiedzi w temacie (2)

monika

22.12.2010

Jak napisać pozew o zmniejszenie alimentów ... płace 400 zł .. zarobki moje wynoszą najniższą krajową ... wyszłem za mąż i z tego związku mam drugie dziecko...zona jest na zasiłku który wynosi 400 zł .. czy mam jakieś szanse na zmniejszenie chociaż 50 zł lub 100 zł? monika

Nie znalazłeś odpowiedzi?

w

2010-12-28 16:54:56

Rodzice są zobowiązani do równego partycypowania w kosztach utrzymania dzieci. Zobowiązany do wypłacania alimentów może, jeśli sytuacja uprawnionego jest zdecydowanie lepsza niż w momencie ich zasądzania, domagać się obniżenia wysokości świadczeń. W pozwie musi uzasadnić, że zmniejszone alimenty wystarczą na zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków do życia. Wnosząc pozew oczywiście najważniejszą rzeczą jest udokumentowanie swoich roszczeń. W przypadku świadczeń alimentacyjnych, nie są ważne tylko uzasadnione potrzeby małoletnich dzieci ale i możliwości finansowe zobowiązanego. Jeżeli zatem jest Pan w stanie wykazać, że obciążenia alimentacyjne powodują, że nie ma Pan sama wystarczających środków do życia i zaspokojenia własnych potrzeb, to także stanowi to podstawę do obniżenia alimentów. Dowodami mogą być zeznania świadków, albo np. inne dowody w postaci dokumentów. Sąd wyrokując bada ile zobowiązany może potencjalnie zarobić wykorzystując w pełni swoje możliwości (poziom wykształcenia, posiadany zawód, doświadczenie itp.).

w

2010-12-28 16:56:44

Wobec powyższego okoliczność, że zobowiązany np. stracił pracę, powtórnie zawarł związek małżeński itp. nie stanowi sama przez się podstawy do żądania obniżenia alimentów. Podstawę tę stanowiłaby co najwyżej utrata możliwości zarobkowych ...

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM