e-prawnik.pl Porady prawne

Jakie szkolenia są zwolnione z vat w 2011?

Odpowiedzi w temacie ()

isztar58

18.1.2011

Mam pytanie, które szkolenia będą zwolnione z VAT w 2011 roku.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mode

2011-01-18 13:59:28

Na podstawie przywołanych przepisów, od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem objęte będą następujące usługi o charakterze edukacyjnym: 1) usługi świadczone przez:jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższy oraz dostawę towarów i świadczenie 2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione powyżej 4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione powyżej, czyli: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty ? wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub c) finansowane w całości ze środków publicznych

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM