Forum prawne

Jakie szkolenia są zwolnione z vat w 2011?

Mam pytanie, które szkolenia będą zwolnione z VAT w 2011 roku.

2011.1.18 13:58:38

Odpowiedzi w temacie: Jakie szkolenia są zwolnione z vat w 2011? (1)

Na podstawie przywołanych przepisów, od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem objęte będą następujące usługi o charakterze edukacyjnym:
1) usługi świadczone przez:jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższy oraz dostawę towarów i świadczenie
2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione powyżej
4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione powyżej, czyli:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty ? wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych

2011.1.18 13:59:28

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika