Kandydat na wójta

Odpowiedzi w temacie (0)

Iwona89

9.11.2010

Osoba, która chce zostać wójtem, musi posiadać bierne prawo wyborcze, czyli tzw. możliwość kandydowania. Takie prawo ma osoba, która może zostać wybrana do rady gminy, tzn. nie została pozbawiona orzeczeniem sądu praw publicznych. Ponadto kandydat musi mieć ukończone 25 lat. Prawo przewiduje również możliwość kandydowania przez osobę, która w dniu głosowania ukończy wymagany wiek. Zgodnie z prawem wójt jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z prawem na wójta nie może kandydować osoba, która została skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oraz osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Ponadto kandydat nie może być osobą, wobec której sąd wydał prawomocne orzeczenie stwierdzające, że złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: