e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy przedawni się kredyt?

Odpowiedzi w temacie (88)

-

20.5.2004

Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć spłacony do 2000 roku lecz nie został spłacony do zapłaty zostało 1900 kapitału. potem bank upadł i do dnia dzisiejszego o sprawie nie było słychać az tu dzwoni firma windykacyjna i zada 6000 zł. Kiedy ta sprawa sie przedawni to już 6 lat mineło.
(maxpert)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

IKA

2004-05-20 12:17:13

WSZELKIE ROSZCZENIA SĄ WYMAGALNE DO 10 LAT W STECZ CHYBA ŻE SA TO ROSZCZENIA US, ZUS, LUB INNYCH INSTYTUCJI UM,

Emi

2004-05-21 09:41:08

Jeśli kredyt miał być spłacony do 2000 roku to należność jest już przedawniona. Dług w banku, jeśli nie trafił do sądu, przedawnia się po upływie 3 lat od daty wymagalności poszczególnych rat. Okres przedawnienia 10 lat dotyczy tylko tych zadłużeń, które były egzekwowane sądownie. W przypadku banku, jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą kredyt przedawnia się po 3 latach od wymagalności jeśli bank wcześniej nie rozpoczął postępowania sądowego. Tak więc należy napisać do firmy windykacyjnej, że należność przedawniła się inie będzie spłacana. Pozdarwiam Emi

maxpert

2004-05-21 10:26:44

Bardzo dziekuje Emi za taka wypowiedz poprawiło mi to samopoczucie.

tola

2004-05-22 20:28:56

a po jakim czasie przedawnieniu ulegaja spłaty majątkowe?dzięki

mumins

2004-05-23 19:15:59

A kiedy przedawnia sie dlug wobec ZUSU i US ???

Emi

2004-05-25 11:12:41

Zależy jakie sprawy majatkowe.

Emi

2004-05-25 11:18:48

Wg Ustawy o systemie Ubezpieczeń Społecznych Art. 24 pkt 4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5–5d. 5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. 5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty. 5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia wszczęcia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądem. 5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. 5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

Emi

2004-05-25 11:29:03

Zobowiązanie podatkowe, w myśl art. 70, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

mik

2004-05-25 14:20:18

Nie bardzo rozumiem po co na tym forum udzielają się ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o sprawie. UM, poczytaj trochę o przedawnieniach i nie wprowadzaj ludzi w błąd. Być może będąc pracownikiem jednej z firm windykacyjnych wciskających taką ciemnotę klientom masz już to we krwi. Nie uprawnie Cię to jednak do zamieszczania bzdur na forum o tej tematyce.

Emi

2004-05-25 16:52:36

Może jeszcze sprostuję swoją wypowiedź o kilka słów, a mianowicie jeśli już cokolwiek pisać do firmy windykacyjnej to tylko to, że nie posiadasz żadnego zobowiązania w stosunku do banku. Należy uważać aby nie uznać długu, gdyż wtedy okres przedawnienia przerywa się. Jak ktoś nie ma wprawy to najlepiej nic nie pisać. Jeśli pójdą do sądu to wówczas należy wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Wierzyciel może wysyłać do dłużnika wezwania do zapłaty dowolnej treści. Roszczenie przedawnione może być w pełni skutecznie dochodzone przed sądem - sąd uwzględnia przedawnienie tylko na zarzut dłużnika. Jeśli więc dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia, a wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny, będzie mógł w pełni skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne również co do formalnie przedawnionego roszczenia.

Kasia

2004-05-26 08:54:13

Emi czy to znaczy że jak firma windykacyjna wezwała mnie do zapłaty długu przedawnionego i wpłaciłam jakąś kwotę to nie moge teraz sie ztego wycofać mówiąc że dług jest przedawniony i nie będę więcej wpłacać? i czy w momencie wystąpienia do sądu i zdobycia nakazu płatności muszę spłacać ten dług i nie mogę juz złozyć skargi na przedanienie?

BOWMI

2004-05-26 10:12:16

To co napisał EMI jest jak najbardziej zgodne z prawdą. ALe jeżeli w jakikolwiek sposób zadłuzenie zostało uznane przez dłużnika wówczas przedawnienie biegnie na nowo. Jednak z tego co zostało napisane to takiego uznania nie było, wieć i tak nie ma się czym specjalnie martwić. Warto jednak pamiętać iż przedawnienie powoduje tylko to iż nie można roszczenia dochodzić przed sądem, natomiast wierzyciel ma prawo się go domagać kiedy tylko zechce. Pozdrawiam. www.bowmi.prv.pl

Emi

2004-05-26 12:27:48

Niestety ale tak. Jeśli dłużnik dokonał uznania długu, bieg przedawnienia przerywa się. Może być to również tzw. uznanie niewłaściwe, stanowiące po prostu przyznanie przez dłużnika, że dług istnieje. Uznanie niewłaściwe nie może być ani cofnięte, ani odwołane, ponieważ skutek stwierdzenia istnienia długu w postaci przerwy przedawnienia nastąpił niezależnie od tego, czy uznający dług chciał, aby bieg przedawnienia został przerwany, i czy w ogóle zdawał sobie sprawę ze skutków swojego oświadczenia. Art. 123 nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, co oznacza, że może ono nastąpić nie tylko w sposób wyraźny, ale i przypuszczalny, na przykład przez zapłatę odsetek, spełnienie części świadczenia, prośbę o odroczenie płatności długu itp. Poprzez wpłatę części zadłużenia przerwałaś przedawnienie i biegnie ono znów 3 lata.

Kasia

2004-05-26 13:49:34

Cóż, dzięki za odpowiedź szkoda tylko że nie miałam wczesniej o tym pojęcia. W jednej z dyskusji pisałas, że jest firma, która pomaga osobom zadłuzonym wyjść z kłopotów mogłabys podać jakies bliżesz dane? Dziękuję I jeszcze mam pytanie czy jeśli nie dotarło do mnie postanowienie sądu o nakazie zapłaty długu przedawnionego a dopiero pismo od komornika np. o zajęciu części wynagrodzenia z tego tytułu to czy od tej decyzji mogę sie jakos odwołać powołując się na przedawnienie?

Emi

2004-05-26 15:21:28

Jak najbardziej, jeżeli dług jest ewidentnie przedawniony to możesz złożyć do sądu, który wydał klauzulę wykonalności nakazowi zapłatypowództwo przeciwegzekucyjne podnosząc zarzut, że zadłużenie uległo przedawnieniu z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji. Jeśłi komornik już coś zabrał z wynagrodzenia to należy wnieść o zwrot zajętej kwoty, niesłusznie naliczonej. Co do pytania o firmę pomagającą zadłużonym napisz na mój mail emi60@op.pl to podam jej nazwę, żeby nie być posądzona o reklamowanie.

kasia

2004-05-27 08:14:26

Dziękuję emi za odpowiedź napiszę na twpjego meila

tola

2004-05-27 12:26:45

majtkowe to znaczy spłata po podziale majątku byłego

Emi

2004-05-28 11:17:14

Jeśli było orzreczenie sądu - 10 lat

tola

2004-05-28 12:20:48

w podziale majątku jest prawomocne postanowienie sądu,czyli komornik może mnie ścigać przez 10 lat,to pocieszające.EMIz całkiem innej strony, bo widzę że jesteś rozeznana w sprawach a wynikł mi niemały problem z moją latorośla proszę podaj emala to jeśli tylko jesteś zainteresowana opiszę Ci sytuację może razem coś zdziałamy.dzięki Tola

Emi

2004-05-28 13:48:44

Na tej stronie jest już mój mail w wypowiedzi piętnastej

AIkido

2004-06-22 16:36:44

Nie zgadzam się iż przez zapłatę odsetek przyznajesz sie do całej należności. przyznajesz się tylko do wysokości wpłaty. A żeby uznać dług nalezy zrzec się zarzutu przedawnienia art 117 &2. Bieg przedawnienia nie został przerwany. W tej sytuacji dług został już dawno przedawniony.

Emi

2004-06-23 14:24:37

W jednym z wyroków Sąd Apelacyjny orzekł, że uznanie to musi być wyraźne, jednak uznał również, że za uznanie długu nalezy rozumiec także inne zachowanie się dłużnika, z którego wynika uznanie roszczenia a więc może to być także jakakolwiek wpłata na poczet tego roszczenia. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 1991 r., sygn. ACr 60/91, opubl. OSP 1991/11-12 poz. 282

Emi

2004-06-23 16:54:55

Postanowienie sądu::Ustawa nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy; może ono nastąpić w sposób wyraźny lub dorozumiany. Fakt zapłacenia odsetek stanowi uznanie roszczenia. 1982.10.08 postanow.SN I CZ 106/82

mulka

2004-07-27 16:09:45

W związku z przedawnieniem:10.07.2001 roku Centertel (telef. komórkowa) wypowiedziała mi umowę, bo zalegałam z płatnościami. 24.09.2001 r. wpłaciłam niewielką kwotę i na tym koniec moich wpłat.Po trzech latach:01.07.2004 r. przyszło pismo z F-my windyk.KRUK i strasza mnie sadem i ujawnieniem majątku. Co robić - czy nastapiło już przedawnienie? Czy napisać do KRUK-a, czy zostawić to. Z góry dziękuję za konkretną informację.

ak74

2004-08-11 20:04:30

bieg przedawnienia liczy sie od ostatniej wplaty wiec przedawnienie nastapila we wrzesniu ubieglego roku: w uslugach telekomunikacyjnych to 2 lata (mandaty, kary pieniezne za jazde bez biletu to 1 rok, bankowe - 3) mozesz to zostawic - a mozesz tez napisac do nich stwierdzajac iz naleznosc sie juz przedawnila i jestes w razie czego gotowa udowodnic to w sadzie. Dadza Ci spokoj - ten liscik byl tylko takim sprawdzaniem gruntu, czy przestraszysz sie i zlapiesz na haczyk

jarek67

2005-02-23 20:29:28

Emi potrzebuje twojej porady podaje ci swój e-meil jarek67@autograf.pl. Prosze Cię o jak najszybszy kontakt, najlepiej prześlij mi adres swojej poczty.

R.K.

2006-02-02 17:35:58

Masz szczęście, albowiem roszczenie to wygasa w terminie trzech lat od daty wymagalności jako, że jest to świadczenie na rzecz firmy, której pożyhczka stanowiła przedmiot działalności. Pozdrawiam.

*****22@*******.**

2006-02-26 21:48:55

w1999roku byłem na chorobowym.Zus nie wypłacił pnewaz nie mialem ciaglosci w splacieskladek nachorobowe.napisalemprozbe o przywrocenie ciaglosci,ZUs odmowił i nieprzywrocił ciaglosci. Po okresie pol roku znowunapisalem o przywrocenie plynnscifinansowej i Zus mijaprzywrocił.Niwiem dlaczego bo pomniejszone skladki zostały niezmienione i zostały tak jakbym mial cigłasc w splatach.W 2003 roku poszedłem po zaswiadczenie o niezaleganiu noi dostałem je.wziołem kredyt ktory splacilem.W lutym tego roku znowu wystapilem o niezxaleganie gdyzchce wziasc drugi kredyt,dostalem odmowe zpowodu zaleglych skladek kiedy byłem na chorobowym w 1999r.nierozumiem jezeli przywrocili mi plynnosc to powinni mi wyplacic chorobowe z odsetkami i dac midokument o niezaleganiu.Rozumiem ze naczelnik Zus-u nieprzywrocił mi plynnosciwtedy tylko na okolicznosc chorobowego wyplaty.Cala sprawa jest grubymi nicmi szyta i nierozumiem postepowaniaurzednikow

ala

2007-01-23 12:54:39

Chcialam zapytac kiedy przeterminuje sie dlug w Avonie? powstal w roku 2002 w grudniu...i teraz firma windykacyjna wykupila go od Avonu

Agnieszka

2007-02-15 12:49:29

ma pytanie, może ktoś mi pomoże bo nie wiem co mam robić. 5 lat temu pożyrowałam koleżance pożyczkę na kwotę 20000zł. później po jakimś czasie się okazało że nie spłaca jej,. Sprawa jest już w sądzie, było już kilka spraw, ale bez skutku żadnego gdyż drugi żyrant na żadną sprawę się nie stawił ślad po nim zaginoł i wszystko jest nadal w punkcie wyjscia. Ja jestem osoba bezrobotna na utrzymaniu rodziców, Składałam zeznanie w sądzie i deklaracje że jestem osobą bezrobotną i na utrzymaniu rodziców.mam pytanie czy jeśli bym chciała podjąć pracę , to co mi grozi ze strony komornika czy też sądu.Czy jest jakaś granica zarobków gdzie nie może zając poborów komornik czy też bank na rzecz kredytu.Czy jest taka możliwość ze jest okres przedawnienia i czy bank może mi anulować to pożyrowanie. I czy później jak bede chciała wyjść za mąż to czy mój mąż będzie miał możliwość zaciągnąć kredy , Jesli ja żyrowałam ten kredyt koleżance będąc panną. Bardzo prosze o pomoć, po prostu nie wiem co mam robic, Jestem zrozpaczona, Czy mam wogole jakies prawa czy jestem skazana na utrzymanie do końca życia rodziców albo męża. Proszę o pomoc to mój adres aguska 356@wp.pl, albo na forum. Emi proszę cie o pomoc

Agnieszka

2007-02-15 12:51:43

ma pytanie, może ktoś mi pomoże bo nie wiem co mam... robić. 5 lat temu pożyrowałam koleżance pożyczkę na kwotę 20000zł. później po jakimś czasie się okazało że nie spłaca jej,. Sprawa jest już w sądzie, było już kilka spraw, ale bez skutku żadnego gdyż drugi żyrant na żadną sprawę się nie stawił ślad po nim zaginoł i wszystko jest nadal w punkcie wyjscia. Ja jestem osoba bezrobotna na utrzymaniu rodziców, Składałam zeznanie w sądzie i deklaracje że jestem osobą bezrobotną i na utrzymaniu rodziców.mam pytanie czy jeśli bym chciała podjąć pracę , to co mi grozi ze strony komornika czy też sądu.Czy jest jakaś granica zarobków gdzie nie może zając poborów komornik czy też bank na rzecz kredytu.Czy jest taka możliwość ze jest okres przedawnienia i czy bank może mi anulować to pożyrowanie. I czy później jak bede chciała wyjść za mąż to czy mój mąż będzie miał możliwość zaciągnąć kredy , Jesli ja żyrowałam ten kredyt koleżance będąc panną. Bardzo prosze o pomoć, po prostu nie wiem co mam robic, Jestem zrozpaczona, Czy mam wogole jakies prawa czy jestem skazana na utrzymanie do końca życia rodziców albo męża. Proszę o pomoc to mój adres aguska 356@wp.pl, albo na forum. Emi proszę cie o pomoc

Bodzio prawo-cywilne.net

2008-05-12 15:22:53

wziąłem kredyty w 2001 i2002r.Spłaciłem po parę rat a potem komornik siadl mi na wypłatę za alimenty i siedzi do dziś.Teraz f.windyk. pisze mi że mam oddać z odsetkami.Odpisałem im jaką mam sytuację i że nie mam z czego spłacać.Czy moje kredyty w tej sytuacji się si przedawniły i nadmieniam że nie miałem nakazu zapłaty a f.windyk. długi kupiła w 2006r.

monia170

2008-05-21 10:54:12

Bardzo proszę o rade miałam kredyt w żaglu , z powodu trudnej sytuacji przestałam płacić żagiel sprzedał wierzytelność do bestu w 2004 r. a oni raz na pół roku wydzwaniają straszą nawet potrafią zadzwonić o północy nie wiem co robić czy jest to już przedawnione? jeśli ktoś wie to bardzo proszę o rad podaję adres monia170@interia.eu dodam, że kredyt był brany na 5 lat.

mrozowskim

2008-05-21 13:13:48

Rozwiązanie problemu jest proste. Jeśli się zaciąga kredyt, to trzeba go spłacić. Bieg przedawnienia zostaje przerwany w chwili, kiedy wierzyciel nawiązuje kontakt w celu odzyskania wierzytelności. Jest to dla mnie rozbrajające, kiedy ludziom wydaje się, że trudna sytuacja finansowa staje się powodem do uważania, że już nie trzeba ponosić konsekwencji finansowych swoich czynów i czują się pokrzywdzenie postępowaniem wierzycieli. Oczywiście rozumiem też z drugiej strony sytuację, w której człowiek nie ma z czego spłacić kredytu, ale nie ma się co dziwić, że wierzyciel stara się odzyskać swoje pieniądze. To jest jego prawo.

janek

2008-05-21 16:33:25

Odpowiedź wyżej - to pewnie pracownik żagla lub bestu! Bzdury "mrozowskim" piszesz!! Bieg przedawnienia przerywa tylko czynność wierzyciela przed sądem lub organem egzekucujnym (np. komornik) - przeczytaj sobie Kodeks Cywilny lub K. Postepowania Cywilnego! Generalnie przedawnienie jest po 10 latach, ale jest kilka wyjątków!, w tym spłacanie należności okresowych. Monia - idź do adwokata lub radcy prawnego (50-100zł) po tzw. poradę i on ci powinien dokładnie opowiedzieć, bo to za dużo pisania tutaj. W/g mnie tutaj przedawnienie dotyczy rat sprzed 3 lat, ale z ogólnego opisu nie jestem w satnie więcej powiedzieć. W każdym razie - telefony nocą wskazują na coraz większą bezradność besta i są elementem straszenia - nagraj to i zgłoś do prokuratury nękanie i naruszanie tzw. miru domowego.

janek

2008-05-21 16:40:04

Bzdura "mrozowskim"!!! - jesteś pracownikiem żagla albo bestu. Monia - istnieją różne okresy przedawnień (kodeks cywilny i kod. postepowania cywilnego). Idź do adwokata po poradę prawną (50-100zł) on ci to dokładnie wyjaśni, a best jest bezsilny i straszy. Nagraj i zgłoś w prokuraturze nękanie i tzw. naruszenie miru domowego. Na więcej tutaj nie ma czasu i miejsca. W/g mnie przedawniły się raty sprzed 3 lat. i starsze, jako płatnosci okresowe. "Mrozowskim" - bieg przedawnienia przerywa TYLKO czynność wierzyciela przed SĄDEM lub innym organem egzekucyjnym (np. komornik), a nie - kontakt z wierzycielaem - więc NIE ŁŻYJ pracowniku besta żagla lub innego podobnego dziadostwa!

olo

2008-05-24 22:33:29

Szanowny Panie mrozowskim proszę poda podstawę prawną Pana stwierdzeń, bo wydaje mi się zamiast posłuży się tutaj fachową literaturą to wypisuje tu Pan okropne bzdury. Pozdrwaiam

1090

2008-05-26 14:07:36

Każdy wierzyciel powinien pamiętać, że ma tylko określony prawem czas na dochodzenie swoich roszczeń, np. 2 lata w przypadku roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży. Inaczej ten, przeciwko komu roszczenie jest skierowane, może w świetle prawa odmówić zaspokojenia roszczenia np. przy roszczeniu o zapłatę Twój dłużnik może zgodnie z prawem odmówić jej dokonania. Pamiętaj jednak że biegnący termin przedawnienia Twojej wierzytelności możesz poprzez poszczególne czynności przerwać. Przerwanie biegu terminu przedawnienia oznacza, że termin przestaje biec, i co istotne - po jego przerwaniu zaczyna biec od nowa. Generalnie bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność dokonaną przed: sądem, innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju (np. komornikiem sądowym) sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Najczęstszym sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia jest wniesienie pozwu przeciwko dłużnikowi (zarówno do sądu powszechnego jak i polubownego), gdyż jest to czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. Przez cały czas trwania postępowania sądowego termin przedawnienia nie biegnie. Nie ma tu znaczenia, jak długo trwa postępowanie sądowe. Po zakończeniu postępowania roszczenie stwierdzone: prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się po upływie 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Pamiętaj, że chwilą, w której następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia Twojego roszczenia, jest data wniesienia pozwu do sądu. Tą datą może być data złożenia pozwu w biurze podawczym sądu albo data nadania pozwu w polskiej placówce pocztowej. Zwróć jednak uwagę, aby dla własnego bezpieczeństwa dysponować dowodem nadania pozwu. Pamiętaj także, że skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia wywołuje jedynie prawidłowo złożony pozew. Pozew, który zostanie Ci zwrócony z powodu braków formalnych, nie wywoła skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia Twojego roszczenia. Ta kwestia może okazać się istotna szczególnie w sytuacji, gdy akurat w ostatnich dniach upływu terminu przedawnienia wnosiłeś pozew, a sąd zwrócił Ci go już po upływie tego terminu. JJ

janek

2008-05-27 18:25:13

Szanowny Mrozowskim, i dalej opowiadasz waść bzdury: mylisz kolego tzw. uznanie długu przez dłuznika z przerwaniem biegu przedawnienia czynnością wierzyciela - mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu. Co do osobistych inwektyw - przyzwyczajony jestem do merytorycznej dyskusji, a wprowadzanie ludzi w błąd wkurza mnie bardziej niż wszystko inne! A to własnie robisz!!!! Sposób twojej argumentacji potwierdza mi fakt, że jesteś pracownikiem firmy windykacyjnej: półprawdy, przeinaczenia, itp. Mniej szkoleń z manipulkowania ludźmi, więcej z podstaw prawa!!! Czego ci serdecznie życzę! janek

********268@**.*

2008-10-02 16:23:10

jesli mialam kredyt nie splacony od roku 2003 a w tej chwili dostalam pismo od Kruk windykacja natychmiast splacic 19700 -kredytu bylo 9800 pomozcie co mam robic-Ela

misiu prawo-cywilne.net

2008-12-09 01:33:29

czy firmy windykacyjne maja prawo zajac srodki finansowe na koncie osobistym

jola prawo-cywilne.net

2008-12-25 22:27:45

witam mam kilka pozyczek i nie jestem w stanie juz dalej płacic,mam tez hipoteke na dom ale ten kredyt bede miała z czego splacac,mam pytanie czy inne banki mogą przejac mój dom jezeli splacam go w innym banku i regularnie.co mam zrobic czy lepiej jest zrezygnowac z pracy?

ewelina prawo-cywilne.net

2009-01-29 17:45:59

bardzo proszę o pomoc- w latach 2001-2003 prowadził mój mąż działalność, która była zarejestrowana na mnie zalegamy za ten okres za czynsz za wynajm hali od urzędu gminy.Kilka razy przesyłali nakazy do zapłacenia jednak nie miałam za co,a chodzi o sumę5600 teraz przyszł mi płacić 11860.czy może uległo to przedawnieniu czekam na odpowiedz W2008r dali sprawę do sądu

anik prawo-cywilne.net

2009-02-11 00:12:49

witam! może ktoś wie od jakiego momentu liczy się okres przedawnienia i ile wynosi? w momencie gdy bank wzywa do całkowitej spłaty kredytu? czy ten okres nalicza się na nowo gdy bank sprzedaje dług do windykatora? jak wygląda egzekucja długu od osoby przebywającej za granicą?

ardzi prawo-cywilne.net

2009-02-11 17:26:22

wzialem kredyty na laczna sume 70000 zl.Interesy nie wypalily.Zostalem bez grosza.Pracuje i ledwo starcza mi na jedzenie. B anki zadaja zwrotow udzielonyh kredytow.Nie wiem co mam robic?Prosze o pomoc..

Bea prawo-cywilne.net

2009-02-24 09:09:49

Witam! Chciałam zapytać, czy są w Polsce instytucje , które pomagają w spłacie zadłużenia w ZUS. Nie chcę , aby ktoś spłacił dług za mnie , ale pożyczył mi pieniądze , z możliwością spłaty , po 1000 zł miesięcznie. Pozdrawiam.

xyz prawo-cywilne.net

2009-05-08 08:32:42

Witam,mam pytanie jak jest z przedawnieniem zaległosci w zus ,które uznał sąd ,a poniewaz nie pracowałem i nie byłem ściągalny oddał do us,tez bez ściągania .Kiedy podjąłem prace w 2007 roku rozpoczeto ściąganie,czy w tym przypadku obowiazuje przedawnienie?

laura prawo-cywilne.net

2009-06-04 21:44:05

Witam , może ktoś przeczyta moją wiadomośc i poradzi mi co mam robić,. pracowałam w pewnej firmie przez 6 lat, w ciągu tych lat miałam kilku dyrektorów, żaden nie dbał o firmę tylko myśleli z kim tu by się "dzisiaj" upić, programy komputrowe były beznadziejne, ja pracowałam na kasie, musiałam przyjmować pieniądze których nie mogłam zaksięgować i oddawałam je swojemu ówczesnemu dyr.,oczywiście nie brałam od nich potwierdzenia że dawałam im te pieniądze, byłam zatrudniona zaraz po maturze ,nie miałam doświadczenia że ludzie mogą być nieuczciwi, pod koniec działalności firmy w moim mieście, okazało się że dyrektor wziął sobie kilka takich wpłat i ja zostałam nimi obciążona, i zaczęły się wezwnia, potem komornicy po 6 latach komornik umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności swoich działań , a teraz nagle znów komornik przypomniał sobie o tym długu , w grudniu 99 roku mam nakaz zapłaty, dług jest w kwocie 2600, a odsetek jest 3600, chciałabym mieć to z głowy, byłam młoda mogłam nie mieć nic na siebie, teraz sytuacja się zmieniła nie chcę mieć nieprzyjemności może ktoś napisze mi i doradzi co zrobić, czy płacić czy też czekać na przedawnienie, nie mieszkam też w miejscu zameldowania tylko na drugim końcu Polski, i mam pytanie czy odsetki też się przedawniają bo wydaje mi się że do 5 lat można egzekwować odsetki, proszę o jakąś radę, mój email ninula5@wp.pl. Pozdrawiam

slonce593 prawo-cywilne.net

2009-10-05 17:55:18

Witam mamy z mężem poważny problem:(mamy kilka kredytów od jakiegoś czasu mamy problemu ze spłatą dokładnie to mineło jakieś 40 dni jak nie spłacamy wogóle,już zaczynają przyjeżdzać windykatorzy i straszą sądem i że mój mąż zostanie pozbawiony pracy jeżeli odbędzie się sprawa:(na dniach urodzi nam się drugie dziecko załamaliśmy sie totalnie bo musi on zarabiać abyśmy mieli chociaż za co żyć.co w takiej sytuacji można zrobić jak się przed tym bronić?czy komornik może siąść na męża pensję i wogóle nie brać pod uwagę tego że mąż jest w domu jedyna osoba która pracuje?i czy może tak poprostu przyjść do domu i zabrać np.TV czy komputer?proszę o pomoc to pilne

szuwarekb prawo-cywilne.net

2009-10-08 16:00:06

Witam serdecznie mam taki problem w 1998 r wziołem kredyt na auto po jkims czasie nie bylem wstanie splacic kredytu wiec pojechalem do Banku i prosilem o wstrzymanie rat Bank sie nie zgodzil wiec ustalilem ze oddam auto Bank na to poszedł .Potem dostalem pismo o sprzedarzy auta za kwote mniejsza , Bank sprzedał moj dłog firmie windykacyjnej meczyli mnie przez dluszy czas pismami straszyli potem byla cisza a teraz dostałem pismo z Sadu "Nakaz Zapłaty W Postepowaniu Upominawczym" czy ten dłog sie przedeawnil i czy musze to zapłacic.Moja sytuacja finansowa jest kiepska place alimety regularnie i nie stac mnie jeszce aby to splacac prosze o pomoc z Gory dziekuje

1

2

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM