Kim jest asystent rodziny?

Odpowiedzi w temacie (1)

gigon

9.6.2011

Pracownik socjalny zaproponował mi pomoc ze strony asystenta rodziny. Sam wychowuje 4 dzieci, żona niestety zmarła. Byłem sceptycznie nastawiony do tej propozycji, ale w sumie stwierdziłem, że mógłbym się dowiedzieć coś więcej na ten temat. Dlatego Chciałbym się dowiedzieć kim jest taki asystent rodziny. Jakie są jego zadania. I czy za jego prace należy mu płacić?

Dziękuję za informacje

Nie znalazłeś odpowiedzi?

WSEIiI_Poznan

2012-01-19 09:20:13

Szanowni Państwo, asystent rodziny to nowa profesja w katalogu zawodów, która pojawiła się na rynku pracy wraz z wejściem w życie nowej ustawy 1 stycznia 2012 roku. Podstawowe zadania asystenta rodziny to prowadzenie poradnictwa i edukacji, udzielanie pomocy, współpraca z jednostkami administracji i organizacjami pozarządowymi, sporządzanie wniosków i opinii oraz inne działania na rzecz rodzin będących w trudnej sytuacji. Z ustawy wynika, że o pełnienie funkcji asystenta rodziny może ubiegać się osoba, która legitymuje się wykształceniem wyższym na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształceniem wyższym na dowolnym kierunku, jednak uzupełnionym odpowiednim szkoleniem. Dodatkowym warunkiem zatrudnienia jest również udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną. O stanowisko to mogą też się starać osoby z wykształceniem średnim, jednak muszą one odbyć szkolenia, a także posiadać co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku o podobnym profilu. Zaplanowano, że aby asystent skutecznie i efektywnie wywiązywał się z nałożonych na niego obowiązków, nie może pracować z więcej niż z 20 rodzinami w tym samym czasie. Dlatego, w zależności od potrzeb, gminy i powiaty będą musiały zatrudnić od kilkunastu do nawet kilkuset specjalistów w tej dziedzinie, dlatego warto kształcić się w tym kierunku. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu prowadzi studia podyplomowe i szkoli w tym zakresie. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: