e-prawnik.pl Porady prawne

Kto ponosi odpowiedzialność za dług spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ??

Odpowiedzi w temacie (0)

więcemiła

8.2.2011

Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Solidarność oznacza, że poszkodowany wierzyciel może żądać zaspokojenia swoich roszczeń przez dowolnego członka zarządu w całości, zaś członkowi zarządu, który zaspokoi jego roszczenie, będą przysługiwały tzw. roszczenia regresowe w stosunku do pozostałych członków zarządu, tj. prawo do żądania od nich zwrotu odpowiednich przypadających na nich części świadczenia odszkodowawczego.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM