Opinia o pracowniku

Odpowiedzi w temacie (11)

grażyna80

29.3.2012

Co powinna zwierać opinia o pracowniku? Kto ją powinien napisać? Co zrobić, jeżeli zawiera ona nieprawdę?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

adamN

2012-01-16 13:15:29

W opinii o pracowniku chodzi o to, by przedstawić cechy danej osoby liczące się na zajmowanym przez niego stanowisku. Jeżeli w danej firmie pracownik przeszedł kursy, to można o tym wspomnieć w taki sposób, że pracownik chętnie podnosi swoje kwalifikacje, łatwo przyswaja nowe informacje i sprawnie wykorzystuje je w praktyce - i tu można ewentualnie wspomnieć o odbytych szkoleniach, choć wydaje mi się, że w opinia nie jest dobrym miejscem do wymieniania odbytych kursów - pracownik wpisze je sobie w cv.

 

Co do samej budowy dokumentu, powinien on zawierać następujące elementy:

  • data i miejsce (w lewym górnym rogu)
  • dane opiniodawcy (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy)
  • tytuł (Opinia/Opinia o pracowniku)
  • okres zatrudnienia pracownika oraz zakres wykonywanych obowiązków
  • cechy pracownika - subiektywna ocena umiejętności, kompetencji miękkich (kreatywność, kominikatywność, współpraca w grupie etc.), kultury osobistej. 
  • ogólna ocena (krótkie podsumowanie)
  • podpis opiniodawcy (czytelny, odręczny)

Całość powinna mieścić się na arkuszu A4, powinna być sporządzona na papierze firmowym.

W opinii o pracowniku zwykło się pisać same pozytywne rzeczy, przemilczając negatywne (np. notoryczne spóźnienia). Nie jest to wymóg - dokument ten ma charakter subiektywny i może zawierać zarówno opis zalet jak i wad pracownika.

niewiadoma

2012-01-16 13:20:08

Opinia o pracowniku powinna zawierać przede wszystkim opis czynności wykonywanych na stanowisku, czyli zakres obowiązków. Trudno wyrażać tylko sądy na temat uczciwości, czy zaangażowania danej osoby, albo czy była ona dobrym pracownikiem.

wawrzyniec1

2012-01-16 13:39:08

opinii o pracę została z przepisów prawa pracy usunięta ponad dekade temu.

small

2012-01-16 14:26:08

Wystawienie opiniiczasem jest wymagane przez ośrodek adopcyjny, dla osób które chciałyby adoptować dziecko.

sorbet

2012-01-19 09:13:54

czyli opinia nie jest obowiązkim pracodawcy chyba że poprosi o nia pracownik lub osrodek adopcyjny?

klopsik44

2012-02-24 10:54:07

Czy pracodawca może odmówic wydania opinii i jakie kroki moze podjąć praownik ?

niedzwiedzx55

2012-02-24 12:04:09

Pracodawca nie ma obowiązku wydawania takiej opinii.

oplll

2012-02-24 13:26:46

czemu?? przeciez to zaden problem nabazgrac pare zdan, pozatym nikt mu nie karze kłamać.

felicysym

2012-03-29 11:39:35

imię i nazwisko.......... pracował/a w (nazwa firmy).........w okresie od... do......... Cechujące ją sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego w sytuacjach stresowych, Pani................ z powodzeniem pełniła powierzone jej funkcje. Duża samodzielność w realizacji działań czynią Panią...... idealnym pracownikiem, głęboko zaangażowanym w działalność firmy i identyfikującym się z nią. Posiadane zdolności interpersonalne sprawiają, że Pan/i.................. stanowi doskonałą wizytówkę firmy zarówno w kontaktach z klientami, jak i współpracownikami. Z poważaniem, podpis i pieczątka Tak w wielkim skrócie.

andru52

2012-03-30 09:19:04

czy powinny się też w tym zawierać informacje o kursach odbytych przez pracownika?!

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

NA SKÓTY