e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Odpowiedzi w temacie (0)

rambotic990

17.3.2015

Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj też nie wiem czy znajdę na nie czas a mam je na jutro. 1) Zdzisław G. Zwrócił się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o pozwolenie budowlane . Na prywatnej działce postanowił wybudować prywatną świątynię w której mógłby oddawać cześć Bogu Aresowi . Organ wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego , czyli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał w związku z nietypowym przedmiotem pozwolenia budowlanego pouczenie w którym stwierdził , iż pozwolenie powinno zostać rozpatrzone w sposób negatywny , gdyż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie przewidują w tym miejscu tak dużych obiektów budowlanych . Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził , iż nie zastosuje się do pouczenia organu wyższego i pozwolenie wydał , gdyż jak stwierdził w uzasadnieniu wydanej decyzji istniała możliwość postawienia w danym miejscu obiektu sakralnego . Czy powiatowy inspektor postąpił zgodnie z obowiązującym prawem ? Por. wyrok z dn. 14.2.1984 ONSA 1984 , Nr 1 , poz. 13 oraz art. 83 p. 1 i 2 ustawy prawo budowlane 2). Zygfryd K. zwrócił się z prośbą do odpowiedniego organu samorządowego o wydanie mu pozwolenia budowlanego uzasadniając ją chęcią wybudowania na działce będącej jego własnością domu jednorodzinnego . Organ wyższego stopnia nad organem mającym wydać decyzję wydał mu polecenie aby podanie Zygfryda K. zostało rozpatrzone negatywnie . Organ związany tym poleceniem wydał decyzję negatywną , uzasadniając ją tym iż działka wskazana przez Zygfryda k. została w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na park miejski . Czy organ wydający decyzję postąpił zgodnie z przepisami postępowania adm. Czy postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami post. adm. ? uzasadnij 3). Ciołek zamieszkały w Wąchocku (Podlaskie) zamierza zarejestrować swoje przedsiębiorstwo usług powierniczych którego obszarem działania maja być województwo Mazowieckie, Podlaskie, Zachodniopomorskie. Który organ będzie właściwy rzeczowo i miejscowo do załatwienia sprawy, jeżeli siedzibą przedsiębiorstwa będzie dom Ciołka. 4). Antoni Jełop, komendant wojewódzki policji, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wydał zakaz prowadzenia imprez masowych na Stadionie Miejskim z powodu naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku publicznym, od którego ? do MSWiA ? odwołał się Zenek Głąb ? dyrektor Stadionu. MSWiA w swoim orzeczeniu powtórzył negatywny dla Stadionu Miejskiego zakaz, w związku z czym Dyrektor Stadionu postanowił złożyć skargę na NSA. Czy przeprowadzony tok postępowania jest prawidłowy? Jeśli nie, podaj jego prawidłowy przebieg. 5). Jan K. makler dopuścił się naruszenia przepisów dotyczących naruszenia tajemnicy zawodowej, w związku z czym Komisja Papierów Wartościowych, jako organ właściwy na podstawie zlecenia ustawowego, postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie wykluczenia Jana K. z listy maklerów, po czym Przewodniczący Komisji wydał decyzję o skreśleniu Jana K. z listy osób mogących świadczyć swoje usługi jako maklerzy. Czy postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami KPA dotyczącymi właściwości? 6). Ferdynand K. złożył podanie wszczynające postępowanie do Prezydenta Miasta Białegostoku, który uznał się niewłaściwym i skierował sprawę do Starosty Powiatowego w Białymstoku. Ten natomiast również uznając się niewłaściwym wszczął spór o właściwość i zwrócił się o jego rozwiązanie do sądu administracyjnego. Czy postąpił prawidłowo. Uzasadnij. Jeśli chodzi o 1 kazus wydaje mi się że wojewódzki inspektor nie mógł jemu nie mógł wydać pouczenia ponieważ to ten powiatowy jest tym organem odpowiedzialnym. w drugim wydaje mi się ze podobnie jeśli chodzi o 3 to nie mam pojęcia wydaje mi sie skoro wąchock ze gmina to wójt wlasciwoscią miejscową a rzeczową ustawa o samorządzie gminnym ? w 4 jest źle i wydaje mi się że najpierw bedzie komendant główny a potem NSA jeśli o szóste to wydaje mi się ze to bedzie wojewoda lub SKO no a odnosnie piątego nie wiem. tylko to co pisze jest to tylko moje zdanie i nie wiem czy jest to dobrze. mam problem niestety ze znalezieniem tego również. i bede wdzięczny o jakąś pomoc bo nie mam już siły na te kazusy. Napisałem to żeby nie było iż chce na kogoś zwalić ta robote. Bo tak nie jest. Będę ogromnie wdzięczny jeżeli ktoś mi pomoże w rozwiązaniu ich. Pozdrawiam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM