e-prawnik.pl Porady prawne

praca w warunkach szkodliwych

Odpowiedzi w temacie ()

orim74

20.2.2006

czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Margo

2006-09-30 14:51:58

W chwili obecnej nie ma dodatków za pracę w warunkach szkodliwych. Ani ustawa ani Kodeks Pracy nie przewiduje takiego dodatku. Nałożony jest natomiast pbowiązek na pracodawcę, aby zapobiec szkodliwym warunkom pracy.

henryk

2006-11-12 08:45:21

czy praca na oddziałe psychitrycznym na podstwy prawne do dodatu za uciązliwą prace

Anielka prawo-pracy.net

2008-06-30 12:28:41

Mam pytanie czy paraca przy azbescie jest uważana za pracę w warunkach szkodliwych czy uciążliwych???jeśli można proszę o odpowiedź na e-maila sasetka125@wp.pl

agapro prawo-pracy.net

2008-07-10 14:40:39

Po pierwsze to należy się zapoznać z tą ustawą: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833. Praca w maglu elektrycznym moze byc uznana za pracę w warunkach szkodliwych ze względu na występujący mikroklimat gorący i hałas. Hałas nie moze przekraczać wartości 85 dB, musi być zapewniona wentylacja conajmniej naruralna, a jeśli wskaźnik WBGT przekracza 28 oC (przy założeniu że jest to praca lekka) to konieczna jest wentylacja mechaniczna. dla obliczenie wskażnika WBGT zleca się firmie, natomiast BHP-owiec stwierdzi ryzyko i określi ciężkość pracy

agapro prawo-pracy.net

2008-07-10 14:42:55

Praca z osobami niepełnosprawnymi (nw oddziale psychiatrycznym) nie jest uznawana za pracę w warunkach szkodliwych lub uci,ążliwych, ale jest uznawana za ryzykowną i powinna być udokumetowana w ryzyku zawodowym

agapro prawo-pracy.net

2008-07-10 14:49:12

Praca przy azbeście jest uznawana za pracę w warunkach szkodliwych : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833. Nazwa i nr CAS czynnika szkodliwego dla zdrowia Najwyższe dopuszczalne stężenie mg/m3 włókien w cm3 3 Pyły zawierające azbest: a) pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu, np. antygoryt włóknisty [1332-21-4] - pył całkowity 1 - - włókna respirabilne - 0,2 Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): [14807-96-6] a) talk niezawierający włókien mineralnych (w tym azbestu) - pył całkowity 4 - - pył respirabilny 1 - b) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): - pył całkowity 1 - włókna respirabilne - 0,5 i tak dalej ................

Anna prawo-pracy.net

2008-08-12 13:31:26

Czy praca instruktora w Ośrodku Kultury posiadajacego odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi zajmujacego się codziennie osobami niepełnosprawnymi, tj pracujacego w warunkach uciążliwych poprzez prowadzenie zajęć z z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego, z niepełnosprawnymi ruchowo moze byc zaliczana do prac w warunkach uciążliwych a wraz z tym przysługiwałby jej dodatek ?

gośka prawo-pracy.net

2008-08-15 12:37:03

witam mam pytako pracuje przy segregacji smieci i nie wiem czy należy mi sie szkodliwe ?

anioł prawo-pracy.net

2008-10-27 20:42:17

Czy praca jako mechanik naprawiający cysterny paliwowe,gazowe(propan-butan) i bitumiczne jest szkodliwa.Jako pracę przy cysternach rozumiem naprawa urządzeń i rurociągów,rewizję zbiorników(wejście do zbiornika przelanego wodą).Oczywiście naprawianych urządzeń nie przelewa się wodą dlatego zawsze zostaje w nich paliwo.

Zbigniew prawo-pracy.net

2008-11-10 21:02:42

Przez wiele lat pracowałem na stacji benzynowej przy tankowaniu paliwa ręcznie. Czy zalicza sie to do warunków szkodliwych do emerytury?

dorota prawo-pracy.net

2008-11-18 18:40:20

Witam, pracuję jako operator przy procesie galwanicznym. Temp. elektrolitu wynosi 55C, skład kąpieli: kwas amidosulfonowy, sulfonian niklu, kwas borowy oraz kulki niklowe. Otrzymany metal jest oczyszczany NaOH, następnie albo w piecu plazmowym albo w myjce ozonowej i dodatkowo izopropanolem i kwasem amidosulfonowym. Ponadto metal jest szlifowany mokrą szlifierką, jak również suchą polerką. Pomieszczenia są bez okien - sztuczne światło przez 8 godzin pracy, klimatyzacja. W osobnym pomieszczeniu są lasery. Czasami włączana jest myjka ultradźwiękowa. Czy te warunki pracy kwalifikują się jako szkodliwe dla zdrowia zważywszy na toksyczne, rakotwórcze działanie przede wszystkim ozonu i niklu oraz wdychany elektrolit i pył niklowy? Pozdrawiam. Dorota.

Olka prawo-pracy.net

2009-01-21 18:48:41

witam Mam pytanie czy obecnie przysługują dadatki za pracę w warunkach szkodliwych? jakie rozporzadzenie to określą (wysokość dodatku) Z góry dziekuje

mike prawo-pracy.net

2009-02-16 15:07:29

Witam.... Miałbym pytanie czy któs się nie orientuje czy za prace na koksowni należą się jakieś świadzczenia z tytułu pracy w warunkach gazowoniebezpiecznych( 2 strefa)....jeśli tak to jakie przepisy K.P. to regulują?? Dziekuje z góry za info

Maria prawo-pracy.net

2009-03-04 11:13:33

Czy ktoś mi może powiedzieć czy należy mi się do emerytury dodatek za pracę szkodliwą skoro przez 30 lat pobierałam dodatek szkodliwy III stopnia, pracując na uczelni ze zwierzętami laboratoryjnymi, ksylenem formaliną, tkankami nowotworowymi

kolejarz pni prawo-pracy.net

2009-04-08 18:16:29

witam pracuje na kolej przy podkładach drewnianych do konca 2008 roku należało nam sie szkodliwe za prace przy świeżo nasyconych podkładach drewnianych a od początku 2009 roku już sie nie należy bo olej którym sa nasycone podkłady jest rakotwórczy a podkłady nim nasycone już nie dodam że badania czy nam sie należy szkodliwe będziemy mieli w czerwcu, wiec mam pytanie czy powinienem pisać szkodliwe czy nie?

irena prawo-pracy.net

2009-04-22 18:26:02

|Pracuje w pracowni angiograficznej systuje przy zabiegach wykorzystujących promieniownie jonizujące.|Czy należy mi się dodatek szkodliwy|?

Bogusława Klej prawo-pracy.net

2009-06-02 16:07:18

Witam, Mam pytanie, pracuję w kasie jednego z warszawskich teatrów. Czy z racji tego,że kasa mieści się w pomieszczeniu wymagającym korzystania przez cały dzień z oświetlenia sztucznego ( przebywamy w pomieszczeniu kasowym non-stop bez przerwy w godzinach 13:00 - 20:00 ) praca powinna być zaliczona do pracy w warubkach szkodliwych dla zdrowia ? Cz przypadkiem z tego powodu nie powinniśmy mieć obnizonego czasu pracy ? Będę wdzięczna za odpowiedź.

PRACOWNIK FIZYCZNY prawo-pracy.net

2009-06-08 06:37:41

Pracuje w fabryce gumy do żucia wdycham talk,jest zapylenie ,czy to jest bardzo szkodliwe ???

Kasias prawo-pracy.net

2009-06-11 14:36:58

Czy praca przy zgrzewarkach bębnowych wydzielających ponad 200 stopni jest uznawana za pracę w warunkach szkodliwych?? Od kiedy nie jest wypłacany dodatek szkodliwy??

anonimowy prawo-pracy.net

2009-09-11 13:56:16

Czy praca w chłodni gdzie temperatura wacha się od 0 do 3 stopni jest warunkiem szkodliwym i czy mam prawo do dłuższej przerwy dział peklownia i ile przysługuje przerwy za informacje dziękuje.

Darek prawo-pracy.net

2010-01-06 08:53:06

Pracuję w fabryce mebli tapicerowanych przy montażu mebli przy pomocy pistoletów pneumatycznych. Pomiary hałasu wykazują stałe przekraczanie norm powyżej 85 decybeli. W związku z tym i z art.151&2 kodeksu pracy proszę o odpowiedż czy praca w nadgodzinach dotyczy normy sztywnej 40 godzin w okresie rozliczeniowym, czy też normy 40 godzin w okresie rozliczeniowym? Co jeszcze przysługuje za pracę w hałasie ponad przekroczone ndn i nds za pracę na montażu mebli i stolarni?

aga prawo-pracy.net

2010-03-09 10:56:54

Witam, Pracuję w Warsztacie Terapii Zajeciowej utworzonym przez Stowarzyszenie (organizację pozarzadową) a finansowanym przez PFRN pytanie moje brzmi czy terapeucie zajęciowemu nalęży się dodatek szkodliwy bądź specjalny za pracę z osobami niepełnosprawnymi w różnym stopniu ( upośledzenia umysłowe, ruchowe, choroby psychiczne). Dziękuję i pozdrawiam.

Bresin prawo-pracy.net

2010-03-22 20:31:02

Nieprawda że nie ma dodatku szkodliwego.Ja otrzymuję dodatek szkodliwy 1.

WIESŁAWA prawo-pracy.net

2010-05-28 10:27:17

Mam pytanie mój mąż pracuje jako ślusarz-spawacz od 30 lat czy można to zaliczyć do pracy w warunkach szkodliwych?Bardzo proszę o odpowiedz Obecnie ma 61lat cz może starać się o wcześniejszą emeryturę?Z góry serdecznie dziękuje.

wipra

2010-11-07 14:28:29

Przez wiele lat pracowałem na stacji benzynowej przy tankowaniu paliwa ręcznie. Czy zalicza sie to do warunków szkodliwych do emerytury?

lucfran

2011-01-07 08:18:31

Witam , Czy istnieje przepis na podstawie którego ZUS pracę jako operatora koparki, spychacza zaliczy do pracy w warunkach szkodliwych. Z góry dziękuję za odpowiedź.

wipra

2011-01-12 18:18:57

Przez wiele lat pracowałem na stacji benzynowej przy tankowaniu paliwa ręcznie. Czy zalicza sie to do warunków szkodliwych do emerytury?

Nowakowska Bogumiła prawo-pracy.net

2011-01-16 19:08:17

Mam dwa pytania. 1.Dostajemy dodatek za pracę w warunkach szkodliwych na basenie(wilgotność, temperatura i stałe oświetlenie). Pracuję jako ratownik wodny. Czy istnieje możliwość skrocenia czasu pracy, przy zachowaniu wynagrodzenia dotychczasowego, bądź dłuższych przerw? Mamy przyznaną jedną 15-to minutową, przy 8-śmio godzinnych dyżurach. 2.Latem, co roku w przerwie wakacyjnej basen przechodzi przegląd technologiczny i jest nieczynny.Pracodawca nakazuje nam branie w tym czasie urlou.Ci którzy nie mają go w wystarczającej ilości do tej pory mogli być do dyspozycji Dyrekcji.W tym roku ci,którzy nie będą mieli wystarczających dni muszą wziąć urlop bezpłatny.Czy pracodawca może nas do tego zmusić, czy powinien zapłacić "postojowe"??? Bogumiła Nowakowska

misza33

2011-01-18 20:59:18

nie

paula prawo-pracy.net

2011-05-27 19:10:43

czy praca w drukarni, gdzie mam kontakt z farbami, rozpuszczalnikami i jeszcze innymi gorszymi cieczami jest szkodliwa, w jakim stopniu i jakie mogą być skutki takiej pracy w tych warunkach? i czy pracodawca powinien płacić szkodliwe? dodam, że pracuję już tam trzy lata

AnnaaCh

2011-10-24 11:41:19

|Pracuje w pracowni angiograficznej systuje przy zabiegach wykorzystujących promieniownie jonizujące.|Czy należy mi się dodatek szkodliwy|?

AnnaaCh

2011-10-24 11:44:22

Przez wiele lat pracowałem na stacji benzynowej przy tankowaniu paliwa ręcznie. Czy zalicza sie to do warunków szkodliwych do emerytury?

gucimarque prawo-pracy.net

2013-08-09 19:22:44

Completely no individual will any holes, together with the a person that is actually acquired?g force you to weep.

czerny75

2014-06-22 15:07:41

Mam pytanie czy paraca przy azbescie jest uważana za pracę w warunkach szkodliwych czy uciążliwych???jeśli można proszę o odpowiedź na e-maila sasetka125@wp.pl

starszy

2017-02-19 09:08:50

czy nalezy sie szkodliwe gdy mialem angaz monter konstrukcji stalowych a wykonywalem caly czas spawanie elektryczne?

gosia630910

2017-03-05 23:31:36

pracowałam wełnie przez 12 lat warunkach szkodliwych od 1979-1981 i puzniej opiekunka dzieci w szkole specjanej miałam dodatek szkodliwy czy majac 55 lat moge isc na emeryture

highte

2019-08-30 16:24:14

Wiadomo wam coś o małym ZUSie dla firm?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM