Problem z Urzędem Celnym i bezprawne wszczęcie postępowania podatkowego o niezapłaconą akcyzę za sprowadzony z Danii samochód.

Odpowiedzi w temacie (0)

lukasz.rajdek

29.9.2016

Problem mój wygląda tak: - pojazd samochodowy o którym jest mowa (Volkswagen Touareg rok prod. 2005) był sprowadzony do Polski z Danii w 2014 roku jako pojazd samochodowy ciężarowy do przewozu towarów. - pojazd ten był zarejestrowany w kraju nabycia jako samochód ciężarowy, który posiada jeden rząd siedzeń tj. dwa siedzenia, dla kierowcy i pasażera, część pasażerska oddzielona jest od części towarowej przegrodą zamontowaną na stałe od podłogi do sufitu, w części towarowej nie było siedzeń, pasów bezpieczeństwa oraz punktów do ich mocowania, podłoga była płaska, część dopuszczalnej ładowności przypadającej na kierowcę i pasażera była znacząco niższa od części przypadającej na towary i samochód miał cechy i charakter typowo ciężarowy - a nie osobowy. - nie została odprowadzona akcyza z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. pojazdu mechanicznego z uwagi na brak cech o których mowa w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ,gdyż kwalifikował się jako CN-8704 (na podstawie powyższych cech jak również dokumentów duńskich potwierdzających ciężarowy charakter pojazdu), wiec opłata akcyzowa nie była wymagana. Następnie ww. pojazd samochodowy został sprzedany kolejnej osobie , która dokonała rejestracji pojazdu i używała go dalej i sprzedała następnej. Po 2 latach , 8 czerwca br. dostałem pismo z Urzędu Celnego odnośnie wyjaśnień i przedstawienia deklaracji podatkowej AKC-U w związku z nabyciem wenątrzwspólnotowego pojazdu samochodowego lub złożenia wyjaśnień podając przyczyny i argumenty nie opłacenia podatku akcyzowego. Oczywiście złożyłem wyjaśnienia od nośnie kwalifikacji pojazdu jak wyżej , dołączyłem decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego który stwierdził jednoznacznie , że samochód jest pojazdem ciężarowym , nie osobowym i nie mam obowiązku płacić akcyzy. Dołączyłem też potwierdzenie opłat skarbowych i opłatę recyklingową. Po 3 miesiącach przychodzi mi powiadomienie o wszczęciu przez Naczelnika Urzędu Celnego postępowania podatkowego z urzędu... No to na jakiej zasadzie jak pisze jak byk w decyzji z Urzędu Skarbowego - czarno na białym - samochód ciężarowy i na mojej osobie nie ciąży obowiązek zapłacenia akcyzy! Wygląda to na bezprawne usiłowanie wymuszenia nienależnego podatku. Bardzo proszę o poradę.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.11.2017

  Strata w CIT po upływie terminu przedawnienia

  W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 29.5.2007

  Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni zbiorowe interesy konsumentów, niezależnie od ich ochrony przewidzianej w odrębnych przepisach. Uznanie praktyki stosowanej przez przedsiębiorców (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 28.3.2017

  Rzecznicy patentowi będą konkurować ceną

  Nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne (...)