Forum prawne

samowola budowlana

zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że nadzór budowlany wstrzymał budowę Moje pytanie to czy będę musiał rozebrać czy zapłacić opłatę legalizacyjną w wysokości 50000tyś Może są jakieś odstępstwa przecierz to dopiero fundamenty.

2006.3.4 12:53:1

Odpowiedzi w temacie: samowola budowlana (8)

Witam, czy ustawa umożliwiająca zalegalizowanie samowoli budowlanej odnosi się wyłącznie do budowy całego domu, czy też np. poszerzenia już istniejącego?

2010.6.22 15:34:58

znalazłem domek do zakupu ale po zapoznaniu się z projektem okazuje się że zgodnie z nim jest tylko pół budynku podpiwniczone, a w rzeczywistości cały budynek. jest wylany normalnie strop czyli wszystko zrobione jak należy, budowa rozpoczęta zgodą na budowę w 1988 roku długo stał w stanie surowym zamkniętym, czy jest możliwość sprostowania takiej sytuacji tak żeby te podpiwniczenie pozostało i nie trzeba było go zasypywać. budynek nie odebrany oczywiście tylko z tynkami i elektryką, z góry dziękuję za odpowiedź. do kogo należy wystąpić z pismem i czy tylko skończy się na karze pieniężnej czy czymś więcej.

2011.4.5 19:24:27

Witam. Proszę o pomoc!!
Dostaliśmy od gminy zawiadomienie w sprawie wyjaśnienia sprawy o samowolkę. Chodzi o tzw. suszarnię do tytoniu którą to razem z bratem ojca i ojcem robiliśmy, gdyż wujko ma małe poletko tytoniu. Suszarnie zrobiliśmy z cegły suszonej, dechy i dachówka taka stara, nie wiem co to jest, coś jak cegła, glina może wypalana.

W życiu byśmy nie pomyśleli że takie coś trzeba zgłaszać, tym bardziej że przylega suszarnia do szopy i jest pomiedzy nią a domem...

Proszę o pomoc, czy na pomieszczenie wysokości 3 metry, i boki długości 3 x 4 metry wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

2012.6.13 9:56:37

Zacznijmy od tego że jest to wasza wina panowie, każdą rzecz się zgłasza, do gminy, i tyle. Tam gdzie nie potrzebne jest pozwolenie budowlane dalej pozostaje obowiązek informacji o zmianach. Na pocieszenie koszta ewentualnej kary będa w tym przypadku niewielkie.

2012.6.14 9:24:9

na suszarnie do tytoniu nie trzeba miec pozwolenia. ale musisz byc produentem tytoniu czyli musisz miec kontraktacje bo bez niej tytoniu nie wolno uprawiac

2012.7.31 23:0:56

Witam moje pytanie odnośnie wybudowania części drogi przez zarządcę nieruchomości czyli spóldzielnie mieszkaniową bez wymaganego pozwolenia jak i też zgłoszenia oraz projektu.Zarządca od kilku lat stara się o wydanie pozwolenia budowlanego na wybudowanie drogi wewnętrznej i nie może go uzyskać gdyż współwłaściciele nie wyrażają zgody nawet wystąpił do sądu o tz.zastępcze wyrażenie zgody ale sąd postanowieniem sprawę odrzucił gdyż zarządca nie posiada 50.1% udziału w nieruchomości i nie ma takich uprawnień aby występować przeciw współwłaścicielom jak i też orzekł że zarządca czyli spóldzielnia mieszkaniowa nie ma uprawnień do samodzielnego dysponowania nieruchomością i gruntem na cele budowlane.ale przy remoncie chodników wykonał część drogi sprawa zgłoszona była do PINB w trakcie rozpoczęcia prac w czewcu 2011r ale się pan inspektor sprawą nie zajął i nie dał żadnej odpowiedzi przez 1,5roku po skardze do WINB gdzie uznano moją rację pan inspektor z urzędu zajął się sprawą gdzie w wydanej przez niego decyzji stwierdza że wybudowany odcinek drogi jest bez wymaganego pozwolenia i projektu ale nie zagraża bezpieczeństwi i umaża gdyż nie ma podstaw wstrzynania inwestycji bo została zakończona a wstrzymanie może nastąpić w okresie prac albo w okresie 2 miesięcy od uzyskania pozwolenia więc sprawę uważa za zamkniętą .Jest to chyba ewidentne niedbalstwo PINB w celu przeiągnięcia sprawy którą teraz uważa za zamkniętą.Więc sam ją bez żadnych konsekwencji zalegalizował umażając postępowanie. Co teraz z tym zrobić.

2012.11.14 20:39:16

Wydaje się że temat trudny to zamieszczę do tego pytania decyzję powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego: Nadmienię że to nie jest utwardzenie terenu tak jak to w decyzji tylko wybudowanie odcinka drogi tj utwardzeniu podłoża na głębokość około 1 m i ułożenie na górze kostki brukowej. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO PINB.7355-100112/WH Decyzja Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt l, art. 83 ust. l ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późno zm.) oraz art. 104 § l, art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późno zm.) Orzeka się na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "xxx" z siedzibą w xxxxx xxxx o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie zgodności z prawem wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu na działce li 421/20 xxxx przy ul. xxx, inwestor Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa UZASADNIENIE Tut. organ prowadzi postępowanie administracyjne z zakresu ustawy - Prawo budowlane w sprawie zgodności z prawem wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu na działce li 421/20 w xxxx przy ul. xx, inwestor Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "xxxxx". W dniu 19.10.2012 r. tut. organ przeprowadził czynności kontrolne na przedmiotowej nieruchomości, w trakcie których ustalono, że wzdłuż północnej ściany budynku oznaczonego ul. Nojego 6 wykonano powierzchniowe utwardzenie terenu o wymiarach około 7,35 x 16,62 m. Konstrukcja utwardzenia terenu: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączajaca z klińc , podsypka piaskowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, spadek jednostronny, ograniczenie powierzchni z 3 stron obrzeża typu lekkiego, od strony wschodniej krawężniki na płask. Inwestorem utwardzenia jest MSM "xxxx". Roboty wykonano w 2011 r. Część przedmiotowego utwardzenia, od strony południowej, stanowi odtworzenie poprzednio istniejacego dojścia do budynku li 6 o szerokości około 2,5m. Wykonanie przedmiotowych robót nastąpiło bez uzyskiwania stosownego orzeczenia administracyjnoprawnego. Do wykonywania robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej niezbędne jest dokonanie zgłoszenia wykonania robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej, którego w niniejszym przypadku nie dokonano. Przepis art. 50 ust. 1 pkt 1.ustawy - Prawo budowlane stanowi, że przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. l właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. W niniejszym przypadku roboty zostały w całości wykonane, dlatego nie ma możliwości ich wstrzymania i zastosowanie będzie miał przepis art. 51 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, stosowany odpowiednio na podstawie art. 51 ust. 7 w/w ustawy. Przepis art. 51 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa wart. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania W ocenie tut. organu nie zaistniały przesłanki do wydania decyzji określonej wart. 51 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Utwardzenie terenu zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Zatem, skoro stan techniczny wykonanych robót jest dobry, nie stwierdzono naruszeń przepisów, w tym przepisów technicznych, brak jest podstaw do wydawania jakiegokolwiek nakazu na podstawie art. 51 ustawy - Prawo budowlane, a więc postępowanie należy umorzyć jako bezprzedmiotowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 02.10.2011 r. o sygnaturze II SAlKr 444/11 stwierdził, że jeżeli organ nadzoru budowlanego, prowadząc postępowanie naprawcze, stwierdza, iż brak podstaw do wypełnienia dyspozycji zawartej w przepisie art. 51 p.b. powinien on zgodnie z zasadami ogólnymi rządzącymi postępowaniem administracyjnym umorzyć to postępowanie jako bezprzedmiotowe. Tut. organ w pełni podziela powyższe stanowisko. Z uwagi na powyższe, na mocy przytoczonych przepisów, orzeczono jak na wstępie.

2012.11.21 18:17:47

witam! sprawa jest trochę skomplikowana mam nadzieję, że ktoś pomoże 21 lat temu budowaliśmy z mężem dom, na planie mamy dach jednospadowy, lecz mój ś.p. teść budując dom wpadł na pomysł żeby zrobić dach dwuspadowy, czyli niezgodny z planem. Ponadto nasz dom stoi na miedzy i spad dachu wystaje trochę na działkę sąsiednią. 21 lat temu nikt nie robił nam z tego powodu problemów gdyż sąsiad był bardzo miły i nawet pomagał przy budowie. Teraz to się zmieniło, bo działkę tę kupił inny człowiek (bardzo uciążliwy). Odgrodził się od nas wysokim na ponad 2 metry murem ( co chyba nie jest zgodne z przepisami) i buduje tam ogromny gospodarczy budynek (jakis na maszyny rolnicze) przyklejony do naszej dzialki po calej dlugosci. Nie ma na to zadnych planów, nigdzie tego nie zgłaszał, my jako sąsiedzi nic nie podpisywalismy, nie ma kierownika budowy (ogolnie samowolka po calosci). no i tu pojawia się nasz problem, przyszedl ostatnio do nas i zapytal czy dach z tej jego budowli moze spadac na nasze podworko "bo jemu bedzie cieklo po scianie". Oczywiście się nie zgodziłam bo wtedy mi cała woda spadałaby na taras i na podworko. Więc on mnie postraszyl ze zglosi nasz dach wystający na jego działkę. Boję się, bo nasz dach jest niezgodny z planem i mogą nam go kazać rozebrać, lecz slyszalam o czymś takim jak legalizacja samowoli budowlanej ponoć samowole przed 1995 rokiem nie są platne. Mogłby mi ktoś przybliżyc sprawę jak to wygląda? Gdybym wiedziala że mogę naszą samowolę bez problemu zalegalizować, zrobiłabym to i zgłosiła go jako pierwsza, gdyż jego budynki o wiele bardziej przeszkadzają nam, niż jemu nasz kawalek dachu. Ponadto sąsiad hoduje zwierzęta (krowy swinie) w srodku miasta (ok 70 tys mieszkancow) wiec tez to nie jest chyba legalne. Proszę o pomoc. z góry dziękuję i pozdrawiam

2013.8.21 19:40:17

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika