Dzień dobry, będę bardzo wdzięczna za informacje odnośnie stypendium rektora dla studentów studiów II stopnia. Według ustawy" O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia". W 2013 roku ukończyłam licencjackie studia I stopnia, natomiast w 2017 studia inżynierskie I stopnia. Czy idąc w tym roku na inżynierskie studia II stopnia mogę ubiegać się o stypendium rektora czy rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w ustawie liczy się niezależnie od rodzaju studiów? Studia II stopnia, które teraz zaczynam są kontyunacją studiów ukończonych w tym roku, a nie w 2013 i w 2013 nie mogłabym rozpocząć studiów II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu mgr inż.