e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenia przedemerytalne - upadłość i porozumienie stron

Odpowiedzi w temacie ()

columb

27.3.2012

Sytuacja ------------------------ Firma ogłasza upadłość i podlega likwidacji. Nie jest to spółka. Jest to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe. Pracodawca proponuje pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za porozumieniem stron, czyli natychmiastowe i pozytywne zakończenie pracy. Pracownik tejże firmy w ubiegłym roku, stan na 31 grudnia 2011, uzyskał / posiada 39 lat pracy uprawniających do emerytury i chciałby się starać o świadczenia przedemerytalne. Pytania ------------------------ 1. Czy takie rozwiązanie umowy, za porozumieniem stron, uprawnia go do starania się o świadczenia przedemerytalne? 2. Czy pracownik powinien otrzymać dodatkowy dokument z informacją u przyczynie rozwiązania umowy lub na świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja o likwidacji / upadłości firmy? Czy to byłoby pomocne podczas starania się świadczenia przedemerytalne? 3. Jakie inne formalności powinien zabezpieczyć sobie pracownik, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania świadczeń przedemerytalnych? Proszę o odpowiedzi. Jeśli coś wymaga wyjaśnienia lub dodatkowych informacji, to proszę napisać i wówczas je podam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

columb

2012-03-27 10:24:36

Sytuacja ----------------- Firma ogłasza upadłość i podlega likwidacji. Nie jest to spółka. Jest to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe. Pracodawca proponuje pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za porozumieniem stron, czyli natychmiastowe i pozytywne zakończenie pracy. Pracownik tejże firmy w ubiegłym roku, stan na 31 grudnia 2011, uzyskał / posiada 39 lat pracy uprawniających do emerytury i chciałby się starać o świadczenia przedemerytalne. Pytania ----------------- 1. Czy takie rozwiązanie umowy, za porozumieniem stron, uprawnia go do starania się o świadczenia przedemerytalne? 2. Czy pracownik powinien otrzymać dodatkowy dokument z informacją u przyczynie rozwiązania umowy lub na świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja o likwidacji / upadłości firmy? Czy to byłoby pomocne podczas starania się świadczenia przedemerytalne? 3. Jakie inne formalności powinien zabezpieczyć sobie pracownik, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania świadczeń przedemerytalnych? Proszę o odpowiedzi. Jeśli coś wymaga wyjaśnienia lub dodatkowych informacji, to proszę napisać i wówczas je podam.

columb

2012-03-27 10:25:58

Ale badziewne forum. Żeby podstawowego edytora WYSIWYG nie mieć lub przynajmniej znaczników BBCode... Ech...

mrozowskim

2012-03-27 18:47:00

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy jest najkorzystniejsze w Pana sytuacji.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM