Forum prawne

Ugoda w sądzie

Witam! W sądzie na rozprawie o eksmisję sędzia zaproponował ugodę z podaniem terminu opuszczenia mieszkania przez pozwanego. W związku z tym mam pytanie: Czy do momentu opuszczenia przez byłego najemcę mieszkania ma on płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, czy też ugoda jest traktowana jak umowa najmu i były lokator ma uiszczać czynsz. Jeżeli tak to czy obowiązuje czynsz jaki miał na umowie ,która wygasła z powodu upływu terminu najmu ,czy też można żądać inną wyższą wysokość płatności.

(kilof)

2001.11.10 0:0:0

Odpowiedzi w temacie: Ugoda w sądzie (3)

Jeżeli trwa proces o eksmisję to prawdopodobnie pozwany nie ma już tytułu prawnego do lokalu, a jeżeli tak to wynajmujący może żądać odszkodowania (200%) czynszu, bez względu na ugodę, której przedmiotem jest termin opuszczenia lokalu. Zapłaty odszkodowania wynajmujący może dochodzić w osobnym procesie. Moim zdaniem ugoda nie stwarza tu tytułu prawnego do lokalu, lecz jedynie pozwany zobowiązuje się w niej, że przez jakiś czas nie usunie pozwanego z lokalu. Sąd może też w wyroku odroczyć termin eksmisji (art. 320 k.p.c.), lecz pozostaje to bez wpływu na konieczność uiszczania odszkodowania.

2001.11.14 20:59:12

Dzięki za odpowiedź! Jest tylko jeden problem ,200% czynszu można było żądać z mocy poprzedniej ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych z 1994 r. Obecnie na podstawie nowej ustawy o ochronie lokatorów z dnia 21.06.2001r.w art.18 ustawie 2 jest mowa ,że odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Dlaczego wtedy żądać 200% czynszu a nie 300% bo właśnie taki czynsz mógłbym otrzymać z tytułu najmu.

2001.11.15 20:49:44

Dzięki za odpowiedź! Jest tylko jeden problem ,200% czynszu można było żądać z mocy poprzedniej ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych z 1994 r. Obecnie na podstawie nowej ustawy o ochronie lokatorów z dnia 21.06.2001r.w art.18 ustawie 2 jest mowa ,że odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Dlaczego wtedy żądać 200% czynszu a nie 300% bo właśnie taki czynsz mógłbym otrzymać z tytułu najmu.

2001.11.15 20:50:21

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika