e-prawnik.pl Porady prawne

Ugoda w sądzie

Odpowiedzi w temacie ()

-

10.11.2001

Witam! W sądzie na rozprawie o eksmisję sędzia zaproponował ugodę z podaniem terminu opuszczenia mieszkania przez pozwanego. W związku z tym mam pytanie: Czy do momentu opuszczenia przez byłego najemcę mieszkania ma on płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, czy też ugoda jest traktowana jak umowa najmu i były lokator ma uiszczać czynsz. Jeżeli tak to czy obowiązuje czynsz jaki miał na umowie ,która wygasła z powodu upływu terminu najmu ,czy też można żądać inną wyższą wysokość płatności.
(kilof)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

markiet

2001-11-14 20:59:12

Jeżeli trwa proces o eksmisję to prawdopodobnie pozwany nie ma już tytułu prawnego do lokalu, a jeżeli tak to wynajmujący może żądać odszkodowania (200%) czynszu, bez względu na ugodę, której przedmiotem jest termin opuszczenia lokalu. Zapłaty odszkodowania wynajmujący może dochodzić w osobnym procesie. Moim zdaniem ugoda nie stwarza tu tytułu prawnego do lokalu, lecz jedynie pozwany zobowiązuje się w niej, że przez jakiś czas nie usunie pozwanego z lokalu. Sąd może też w wyroku odroczyć termin eksmisji (art. 320 k.p.c.), lecz pozostaje to bez wpływu na konieczność uiszczania odszkodowania.

kilof

2001-11-15 20:49:44

Dzięki za odpowiedź! Jest tylko jeden problem ,200% czynszu można było żądać z mocy poprzedniej ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych z 1994 r. Obecnie na podstawie nowej ustawy o ochronie lokatorów z dnia 21.06.2001r.w art.18 ustawie 2 jest mowa ,że odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Dlaczego wtedy żądać 200% czynszu a nie 300% bo właśnie taki czynsz mógłbym otrzymać z tytułu najmu.

kilof

2001-11-15 20:50:21

Dzięki za odpowiedź! Jest tylko jeden problem ,200% czynszu można było żądać z mocy poprzedniej ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych z 1994 r. Obecnie na podstawie nowej ustawy o ochronie lokatorów z dnia 21.06.2001r.w art.18 ustawie 2 jest mowa ,że odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Dlaczego wtedy żądać 200% czynszu a nie 300% bo właśnie taki czynsz mógłbym otrzymać z tytułu najmu.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM