WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI

Odpowiedzi w temacie (0)

Leszek27

30.1.2013

Witam, mam następujące pytania dot. takiej sprawy: Ponad rok czasu temu podpisałem 2 UMOWY z firmą zajmującą się pośrednictwem nieruchomości. Umowa 1 dotyczy pośrednictwa kupna nieruchomości na rynku pierwotnym. Umowa 2 dotyczy pośrednictwa kupna nieruchomości. W praktyce każda z tych umów ma 1,5 strony. Teraz chce je wypowiedzieć (zakończyć jej obowiązywanie). w 2 umowach nt ich wypowiedzenia jest napisane tak samo (wyszczególniłem poniżej) 1. "niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony" 2. "stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej na 14 dni przed planowanym terminem rozwiązania Umowy" 3. "Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności" a jeśli chodzi o wynagrodzenie pośrednika, jest już napisane inaczej... W UMOWIE 1: - wyszczególnione są rzeczy, do których zobowiązuje się pośrednik (przedłożenie oferty sprzedaży, dokonywanie prezentacji nieruchomości w uzgodnionych terminach, etc.) - "strony oświadczają, ze między Stronami nie będą miały miejsca żadne rozliczenia finansowe z tytuły wykonania niniejszej Umowy, a wynagrodzenie pokryje w całości developer, którego Nieruchomość jest przedmiotem ofery pośrednika" w UMOWIE 2 napisane jest zaś w kwestii wynagrodzenia: - wyszczególnione są rzeczy, do których zobowiązuje się pośrednik (przedłożenie oferty sprzedaży, dokonywanie prezentacji nieruchomości w uzgodnionych terminach, etc.) po czyn napisane jest, że: - "Rezygnacja Klienta z poszczególnych czynności wymienionych w ust 1 (w/w czynności opisane przeze mnie teraz), nie jest podstawą do zmniejszenia lub niezapłacenia należnego Pośrednikowi wynagrodzenia". - "pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji (czyli ja - potencjalny kupiec i druga strona sprzedająca mieszkanie), na co Klient wyraża zgodę" - " Za wykonanie czynności o których mowa w par 1 i 2 (wymienione przeze mnie wyżej, prezentacje nieruchomości itd.) Klient zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia w wysokości 3,57% ceny sprzedaży nieruchomości brutto wyrażonej w umowie sprzedaży"" - w kolejnych punktach są dokładne terminy wpłat określonych procentów prowizji w przypadku ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI. Z dalszej treści umowy wynika, że wynagrodzenie pośrednika będzie mu płatne gdy do skutku dojdzie transakcja kupna przeze mnie nieruchomości. NIC TAKIEGO NIE MIAŁO MIEJSCA: 1. nie kupiłem żadnej nieruchomości 2. nie zawarłem żadnej umowy przedwstępnej co do kupna ze sprzedającym poleconym mi przez pośrednika. Nikogo mi z resztą nie polecili. Z ich strony aktywność zerowa. 3. po prostu podpisałem umowę ponad rok temu, schowałem do szuflady i tyle. 4. pośrednik wysłał mi może ze 3 oferty w pierwszym tygodniu od podpisania umowy, ponad rok czasu temu. Od tamtego momentu nic mi nie wysłał i nie kontaktuje się ze mną. 5. w umowach nie ma żadnego zapisu, że ten pośrednik jest moim wyłącznym pośrednikiem. moje pytania: 1. jak wypowiedzieć z nim umowę pisemnie? Jak to napisać, jest jakiś wzór? 2. Lepiej wypowiedzieć czy odstąpić? A jeśli odstąpić to jak to zrobić? 3. wysłać 2 osobne wypowiedzenia skoro były 2 osoby jak rozumiem? Czy powinienem dostać od nich jakieś potwierdzenie, ze umowa jest już nieważna? 4. czy nie będę musiał nic płacić pośrednikowi (w świetle w/w informacji, które przedstawiłem?) 5. chcę jednocześnie wysłać do niego żądanie o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych, na jakiej podstawie prawnej mogę to zrobić, jest to możliwe? Jak to napisać? 6. najlepiej wysłać im to poleconym za potwierdzeniem odbioru? Proszę o odpowiedź. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: