e-prawnik.pl Porady prawne

wypowiedzenie warunków płacy

Odpowiedzi w temacie ()

emeryt128

3.9.2009

w dniu 31.08.2009r. otrzymałem trzymiesiczne wypowiedzenie warunków pracy i placy.Od 1.12.2009r proponuje mi się pacę najniższą krajową,tzn. że obniża mi się płacę o 80%.Zaznaczam że mam ukończone 60 lat w maju br.45 lat pracy,w tym 15 lat w obecnym zakładzie,jeżeli nie przyjmnę w/w warunków wyląduję na bruku.Dyrekcja firmy(niemiecka) tłumaczy to kryzysem,ale podobne wypowiedzenia dostało jeszcze 24 osoby w przybliżonym wieku jak ja.Czy można tak traktować człowieka ,czy jest jakiś przepis aby uchronić się przed tym?Kto mnie zatrudni w tym wieku(tokarz z średnim wykształceniem). Proszę pomużcie!!! korzystamz pomocy kolegi niech Was nie myli nick.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

adiuto

2009-09-07 13:42:58

Trudna sprawa. Jeśli nie łapie się Pan na ochronę z art. 39 to radzę przyjąć warunki z wypowiedzenia. Potem można ewentualnie coś ugrać ale to wątpliwa sprawa i czasochłonna. kodeks pracy >>>> Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Art. 40. Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Art. 411. § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. § 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. § 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. § 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Art. 43. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: 1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy, 2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Wypowiedzenie warunków płacy i stanowiska. Byłem kierownikiem działu xxx.Przy reorganizacji zakładu zlikwidowano to stanowisko i połączono dwa działy w którym jest kierownik i zastępca. dostałem (...) czytaj dalej»

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy Jeżeli pracodawca zmienia warunki płacy i stanowisko swojemu pracownikowi, to powinien zastosować porozumienie zmieniajace czy wypowiedzenie zmieniające. Jak (...) czytaj dalej»

  • ZMIANA WARUNKÓW PŁACY DLA CIĘŻARNEJ ?? wITAM, mam nadzieję, że uzyskam jakąś pomoc. Potrzebuję rady na już. Otóż pracuję w firmie, gdzie mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Jestem (...) czytaj dalej»

  • Odmowa przeszeregowania? Witam Dostałem od pracodawcy przeszeregowanie. Co prawda miało być to wypowiedzenie zmieniające lecz jest przeszeregowanie. Pensja wzrasta lecz stanowisko też ulega zmianie. (...) czytaj dalej»

  • Umowa o pracę -miejsce pracy Witam Jestem przedstawicielem handlowym zatrudnionym na umowę o pracę na czas nie określony od 5 lat. Mam do obsługi teren 3 województw więc często mój czas pracy (...) czytaj dalej»