e-prawnik.pl Porady prawne

Zasadność protestu po wyroku ZA

Odpowiedzi w temacie (0)

Edek2

11.1.2007

Czy wykonawca "A" może wnieść protest na naszą ofertę mając na uwadze art. 181 ust. 6 PZP, jeżeli wcześniej nasza oferta była przez Zamawiającego odrzucona z powodu "X", następnie my wnieśliśmy protest na to odrzucenie, wykonawca "A" przyłączył się do protestu po stronie zamawiającego żądając jego oddalenia, później my odwołaliśmy się i wygraliśmy arbitraż (do odwołania wykonawca "A" już się nie przyłączał), zamawiający nas wybrał, po czym wykonawca "A" wniósł protest na naszą ofertę żądając aby została odrzucona ale już z powodów "Y" i "Z"(dotyczących jego zdaniem niezgodności oferty ze SIWZ), których wczesniej w swoim przyłaczeniu nie podnosił i które to zarzuty nie były rozstrzygane przez ZA na naszym odwołaniu. Według nas taki protest nie jest dopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp, ponieważ naszym zdaniem wykonawca "A" przyłączając się do naszego protestu na odrzucenie naszej oferty z powodu "X" już wtedy mógłby wystosować również inne zarzuty "Y" i "Z" wobec naszej oferty, później przyłączyć się do odwołania i wówczas ZA musiał by również rozstrzygnąć spór nie tylko w zakresie zarzutu "X", ale również w zakresie zarzutów "Y" i "Z", które podniósł wykonawca "A" w przyłączeniu do naszego protestu żądając odrzucenia naszej oferty. Ustawa bowiem według nas nie zakazuje aby wykonawca przyłączający się do protestu nie mógł "dodać czegoś od siebie" w postaci nowych zarzutów i argumentów. To chyba było intencją ustawodawcy w oststniej nowelizacji , aby maksymalnie usprawnić kwestie protestów i odwołań, a w chwili obecnej mamy do czynienia z drugim już odwołaniem w tym samym postępowaniu. Co wy na to ???

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM